Dosje javnega naročila 002766/2019
Naročnik: NOMAGO, storitve mobilnosti in potovanj, d.o.o., Vošnjakova ulica 3, 1000 Ljubljana
Blago: Nakup nadomestnih delov za avtobuse
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 621.152,16 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN002766/2019-E01 - Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL), objavljeno dne 29.04.2019
JN002766/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.07.2019
JN002766/2019-F01 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL), objavljeno dne 25.07.2019
JN002766/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 02.09.2019
JN002766/2019-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 02.09.2019
JN002766/2019-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 02.09.2019
Zahtevek za revizijo

    JN002766/2019-E01 Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL) 2019/S 084-202352
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Naročnik

Direktiva 2014/25/EU
I.1 Ime in naslovi
NOMAGO, storitve mobilnosti in potovanj, d.o.o.
Vošnjakova ulica 3
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Barbara Bukovec
barbara.bukovec@nomago.si
+386 14317700
+386 12344830

Internetni naslovi
http://www.nomago.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.nomago.si

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=9073
na zgoraj navedeni naslov.
I.6 Glavna področja dejavnosti
Mestni železniški, tramvajski, trolejbusni ali avtobusni promet


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nakup nadomestnih delov za avtobuse
Referenčna številka dokumenta: JN 02/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34300000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Nadomestni deli za avtobuse
II.1.5 Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 539.000,00 EUR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: MAN originalni nadomestni deli
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
MAN originalni nadomestni deli
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 290.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: MERCEDES originalni nadomestni deli
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
MERCEDES originalni nadomestni deli
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 102.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: IVECO originalni nadomestni deli
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
IVECO originalni nadomestni deli
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 115.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: OTOKAR originalni nadomestni deli
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
OTOKAR originalni nadomestni deli
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 32.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.4 Objektivna pravila in merila za sodelovanje


III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.1.6 Finančna zavarovanja
Zavarovanje resnosti ponudbe v višini 10.000 EUR
Zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti, v višini deset (10%) odstotkov vrednosti ponudbe (brez DDV)
Zavarovanje odprave napak v garancijski dobi, v višini deset (10%) odstotkov vrednosti ponudbe (brez DDV)

III.1.7 Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki jih urejajo


III.1.8 Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano


III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom.
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
05.06.2019   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 05.10.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 05.06.2019   12:15


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 27.05.2019   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
NOMAGO, storitve mobilnosti in potovanj, d.o.o.
Vošnjakova ulica 3
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
26.04.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 14.05.2019   15:34
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Vezano na sklop 1 JN02/2019 rezervni del pod zaporedno številko predračuna 223., kataloška številka 83.74810-0562 ni več dobavljiv in nima naslednika.
Prosim sporočite ali boste omenjeni rezervni del izločili iz povpraševanje ali pa lahko v Predračunu popravimo okvirno količino na 0 in pustimo vrstico prazno pri oddaji ponudbe.

Dodatno prosim za pojasnilo vezano na zavarovanje izvedbe pogodbenih obveznosti točka 5.2 in Zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi točka 5.3
Pod točko 5.2 je navedena dolžina zavarovanja še najmanj 30 dni po preteku garancijske dobe, kar se nam ne zdi smiselno, saj je zavarovanje pod točko 5.2 namenjeno zavarovanju izvedbe pogodbene obveznosti (smiselna doba zavarovanja veljavnost pogodbe + 30 dni). Samo zavarovanje napak v garancijski dobi pa je pokrito z zavarovanjem pod točko 5.3. in je zato doba zavarovanja 30 po preteku garancijske dobe ustrezna.
V osnutku okvirnega sporazuma pa je navedena v Členu št. 13 doba zavarovanja dobre izvedbe obveznosti 30 dni po izteku veljavnosti okvirnega sporazuma.

Za odgovor se vam zahvaljujem,
Slavko Lamovšek
MAN Truck & Bus Slovenija d.o.o.

ODGOVOR

Spoštovani,

vezano na prvo vprašanje naročnik podaja pojasnilo, da pod zaporedno številko predračuna 223., kataloška številka 83.74810-0562 ponudnik vpiše okvirno količino ter ceno "0".

Vezano na drugo vprašanje naročnik podaja pojasnilo, da bo popravljen 13. člen pogodbe, ki bo skladen s točko 5.2 in 5.3 razpisne dokumentacije.

Datum objave: 14.05.2019   15:38
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Vprašanje za sklop 3.

Neznana kataloška št:
5902819 objemka
5905626 cev izpušna
Prosim za povratno informacijo.

Lep pozdrav


ODGOVOR

Spoštovani,

vezano na vprašanje naročnik podaja pojasnilo, da pri kataloških številkah 5902819 in 5905626 ponudnik vpiše okvirno količino "0" ter ceno "0".Datum objave: 21.05.2019   09:06
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Pri sklopu 2. za Mercedes sledeča kataloška ni več dobavljiva:
A3575012701

Ali ravnamo enako kot pri dveh kodah v prejšnjem vprašanju?

Lp

ODGOVOR


Spoštovani,

vezano na vprašanje naročnik podaja pojasnilo, da pri kataloški številki A3575012701 ponudnik vpiše okvirno količino "0" ter ceno "0".

Datum objave: 29.05.2019   13:17
VPRAŠANJE
Spoštovani,
vezano na vaš odgovor pri sklopu štev. 2- MERCEDES- da pozicija pod zaporedno štev 66 -A357 501 27 01- HLADILNIK VODE, ni dobavljiva, vas obveščamo, da je hladilnik vode dobavljiv.
HVALA LEPA IN LEP POZDRAV !

ODGOVOR


VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Pri sklopu 2. za Mercedes sledeča kataloška ni več dobavljiva:
A3575012701

Ali ravnamo enako kot pri dveh kodah v prejšnjem vprašanju?

Lp

ODGOVOR

Spoštovani,

naročnik je preveril dobavljivost rezervnega dela, kataloška številka: A357 501 27 01- HLADILNIK VODE in z gotovostjo trdi, da je dobavljiv, zato so ponudniki dolžni vpisati ceno in količino pri kataloški številki A357 501 27 01- HLADILNIK VODE skladno z določili razpisne dokumentacije.

S tem odgovorom naročnik spreminja odgovor podan na portalu dne 21.05.2019 09:06.