Dosje javnega naročila 002751/2019
Naročnik: JAVNI HOLDING LJUBLJANA, d.o.o., družba za izvajanje strokovnih in razvojnih nalog na področju gospodarskih javnih služb, Verovškova ulica 70, 1000 Ljubljana
Storitve: Sklenitev zavarovalne police za zavarovanje gradbišča PPE-TOL
ZJN-3: Konkurenčni postopek s pogajanji
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 864.231,95 EUR

JN002751/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 29.04.2019
JN002751/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 29.05.2019
JN002751/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.07.2019
JN002751/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 13.08.2019
JN002751/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 09.09.2019
Zahtevek za revizijo

    JN002751/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 084-200432
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
JAVNI HOLDING LJUBLJANA, d.o.o., družba za izvajanje strokovnih in razvojnih nalog na področju gospodarskih javnih služb
Verovškova ulica 70
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Služba za javna naročila, Uroš Pečaver
uros.pecaver@jhl.si
+386 14740848
+386 14740811

Internetni naslovi
http://www.jh-lj.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.jhl.si/javna-narocila-iz-podjetij

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=9070
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Okolje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Sklenitev zavarovalne police za zavarovanje gradbišča PPE-TOL
Referenčna številka dokumenta: JPE-VOD-SP-35/19
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
66510000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Sklenitev zavarovalne police za zavarovanje gradbišča PPE-TOL
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
66510000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Sklenitev zavarovalne police za zavarovanje gradbišča PPE-TOL
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 32
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Naročilo se bo podaljšalo v primeru, da pride do podaljšanja pogodbe v okviru javnega naročila , ki je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil Republike Slovenije dne 24. 10. 2017 pod št. objave JN009099/2017-E01 in v Dodatku k Uradnemu listu Evropske unije dne 25. 10. 2017 pod št. objave 2017/S 205-423866.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Razvidno iz razpisne dokumentacije
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Razvidno iz razpisne dokumentacije

III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Razvidno iz razpisne dokumentacije

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Razvidno iz razpisne dokumentacije

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Konkurenčni postopek s pogajanji
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
27.05.2019   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura:


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 17.05.2019   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
JAVNI HOLDING LJUBLJANA, d.o.o., družba za izvajanje strokovnih in razvojnih nalog na področju gospodarskih javnih služb
Verovškova ulica 70
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
26.04.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 14.05.2019   07:38
Spoštovani,

objavljamo odgovore na vprašanja gospodarskega/ih subjekta/ov za javno naročilo št. JPE-VOD-SP-35/19 Sklenitev zavarovalne police za zavarovanje gradbišča PPE-TOL, ki smo ga/jih prejeli preko Portala javnih naročil.

VPRAŠANJE:
Spoštovani,
kot to določa šesti odstavek 91. člena ZJN-3 prosimo za potrditev, da IZJAVO o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu kandidata, predloži samo izbrani ponudnik.
ODGOVOR:
V kolikor ponudnik v svoji prijavi ne bo priložil izjave o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu kandidata, ga bo naročnik pozval k predložitvi izjave le v kolikor bo izbran za izvedbo javnega naročila.

VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,
v razpisni dokumentaciji se navaja ESPD obrazec. Prosimo za objavo obrazca.
ODGOVOR:
Naročnik je ESPD obrazec objavil na svoji spletni strani.

VPRAŠANJE:
Spoštovani,
prosimo za potrditev, da pri zavarovalnemu poslu ne sodeluje zavarovalni posrednik.
ODGOVOR:
Pri predmetne javnem naročilu sodeluje zavarovalni posrednik FT PRETIUM, zavarovalno posredovanje, d.o.o. Vse ostale informacije bodo razkrite v zaprtem delu razpisa, skupaj z zavarovalno tehnično dokumentacijo in ostalimi podatki za zavarovanje.


Datum objave: 15.05.2019   09:49
Spoštovani,

objavljamo odgovore na vprašanja gospodarskega/ih subjekta/ov za javno naročilo št. JPE-VOD-SP-35/19 Sklenitev zavarovalne police za zavarovanje gradbišča PPE-TOL, ki smo ga/jih prejeli preko Portala javnih naročil.

VPRAŠANJE:
Spoštovani,
ali bo zaprti del razpisne dokumentacije na voljo samo ponudnikom v drugi fazi, ki bodo uspešno izvedli prvo fazo?

ODGOVOR:
Da.

VPRAŠANJE:
Spoštovani,
V ESPD-ju navajate izjavo, ki se nanaša na zmanjšanje število ustreznih kandidatov. Ker se 82. člen ZJN-3 nanaša izključno na naročnikovo pravico, prosimo za izključitev navedenega dela iz ESPD obrazca. Oziroma v kolikor izključitev le tega ni možna, naprošamo za pojasnilo kaj je potrebno izpolniti s strani ponudnika, ker nam izjave iz navedenega naslova niso znane.

ODGOVOR:
Naročnik je objavil nov ESPD obrazec na svoji spletni strani, v katerem je izključil zgoraj navedeno izjavo.


Datum objave: 17.05.2019   09:27
Spoštovani,

objavljamo odgovore na vprašanja gospodarskega/ih subjekta/ov za javno naročilo št. JPE-VOD-SP-35/19 Sklenitev zavarovalne police za zavarovanje gradbišča PPE-TOL, ki smo ga/jih prejeli preko Portala javnih naročil.

VPRAŠANJE:
Spoštovani,
prosimo za objavo korigiranega ESPD-ja.

ODGOVOR:
Naročnik je objavil nov ESPD obrazec na svoji spletni strani.

VPRAŠANJE:
Spoštovani,
prosim za informacijo, kdaj bo javno naročilo objavljeno na portalu ejn?
ODGOVOR:
Naročnik je objavil javno naročilo na portalu e-JN.

VPRAŠANJE:
Spoštovani,
ali lahko namesto pooblastil za pridobitev dokazil iz uradnih evidenc (priloga 2/1 in priloga 2/3), predložimo potrdila o nekaznovanosti izdana s strani Ministrstva za pravosodje, ki niso starejša od 3 mesecev od roka za oddajo prijave?
Hvala.
ODGOVOR:
Ne, naročnik je dolžan stanje preveriti na dan oddaje prijav, zato starejša potrdila niso ustrezna.


Datum objave: 24.05.2019   19:17
Naročnik na svoji spletni strani objava spremenjeno razpisno dokumentacijo. Rok za oddajo prijav se podaljša do 7. 6. 2019.