Dosje javnega naročila 002749/2019
Naročnik: DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE, Šubičeva ulica 4, 1000 Ljubljana
Blago: Dobava in namestitev pohištvene opreme za malo dvorano in preddverje na Šubičevi 4 v Ljubljani
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 287.545,46 EUR

JN002749/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 29.04.2019
JN002749/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 08.05.2019
JN002749/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 13.06.2019
JN002749/2019-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.06.2019
JN002749/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 29.07.2019
JN002749/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 05.08.2019
JN002749/2019-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 05.08.2019
JN002749/2019-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 11.12.2019
JN002749/2019-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 11.12.2019
Zahtevek za revizijo

    JN002749/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 084-198970
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE
Šubičeva ulica 4
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Javna naročila, Tina Vozelj
tina.vozelj@dz-rs.si
+386 14789468
+386 14789845

Internetni naslovi
http://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://dzwas02.dz-rs.si/wps/portal/Home/ODrzavnemZboru/JavneObjave/JavnaNarocilaObjave

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=9034
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Državni zbor
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Dobava in namestitev pohištvene opreme za malo dvorano in preddverje na Šubičevi 4 v Ljubljani
Referenčna številka dokumenta: 416-02/19-6
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
39100000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Dobava in namestitev pohištvene opreme za malo dvorano in preddverje na Šubičevi 4 v Ljubljani
Naročilo je razdeljeno na dva sklopa: Sklop 1: Dobava in namestitev pohištvene opreme in Sklop 2: Dobava in namestitev stolov
II.1.5 Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 270.260,00 EUR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Dobava in namestitev pohištvene opreme
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
39100000
39120000
39130000
39153000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: RS Državni zbor, Šubičeva 4 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava in namestitev pohištvene opreme, obseg in vsebina naročila sta razvidna iz projektne dokumentacije (PZI), št. 7-011818, APRIL 2019 predračuna/popisa del, vzorca pogodbe in drugih prilog, ki so sestavni del razpisne dokumentacije
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 154.410,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 15.07.2019
Konec: 30.11.2019
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Dobava in namestitev stolov
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
39110000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: RS Državni zbor, Šubičeva 4 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava in namestitev stolov, obseg in vsebina naročila sta razvidna iz projektne dokumentacije (PZI), št. 7-011818, APRIL 2019 predračuna/popisa del, vzorca pogodbe in drugih prilog, ki so sestavni del razpisne dokumentacije.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 115.850,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 15.07.2019
Konec: 30.11.2019
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Kot razvidno iz razpisne dokumentacije
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Kot razvidno iz razpisne dokumentacije

III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Kot razvidno iz razpisne dokumentacije

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Kot razvidno iz razpisne dokumentacije

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
03.06.2019   13:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 30.09.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 03.06.2019   13:10


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Da


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 21.05.2019   23:59
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE
Šubičeva ulica 4
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
26.04.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 06.05.2019   09:41
Na Portalu javnih naročil je objavljena povezava do spletnega mesta naročnika, na katerem je ponudnikom na voljo razpisna dokumentacija in njene priloge:
http://dzwas02.dz-rs.si/wps/portal/Home/ODrzavnemZboru/JavneObjave/JavnaNarocilaObjave
Povezava je aktivna in deluje. Prosimo preverite ponovno.


Datum objave: 06.05.2019   11:35
Spoštovani!
Dokumentacija je na voljo na spletni starni naročnika: https://www.dz-rs.si na zavihku: O Državnem zboru in podzavihkih: Javne objave in Javna naročila (objave) - Dobava in namestitev pohištvene opreme za malo dvorano in preddverje na Šubičevi 4 v Ljubljani


Datum objave: 09.05.2019   08:56
Spoštovani!
Na Portalu javnih naročil je pod Številko oddelka: I.3 Sporočanje - Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop objavjen popravek povezave na: https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/ODrzavnemZboru/JavneObjave/JavnaNarocilaObjave.


Datum objave: 15.05.2019   14:36
VPRAŠANJE (Datum prejema: 07.05.2019 ob 14:02 uri )
Pozdravljeni,
še enkrat smo preverili če je stran aktivna, in na nobenem računalniku v podjetju ne moremo odpreti povezave, da bi prišli do ESPD obrazca.
Preko objave na spletni strani, pa tudi ni mogoče priti do obrazca.
Lep pozdrav.

ODGOVOR:
Obrazec ESPD je shranjen kot datoteka XML, več podatkov o obrazcu najdete v razpisni dokumentaciji v točki 12.1.4 (Obrazec "ESPD" (za vse gospodarske subjekte). Navodila za uporabo ESPD so na voljo tudi na povezavi : https://www.enarocanje.si/Dokumenti/NavodilaZaUporaboESPD.pdf


VPRAŠANJE (Datum prejema: 07.05.2019 ob 14:18 uri )
Spoštovani,
navajate, da naj bodo delovne mize proti uporabniku zaključene s post formingom.
Zato nas zanima ali lahko namesto post forminga ponudimo klasično izvedbo in sicer iverno ploščo, spodaj zgoraj ultrapas, nalimek ABS.
Prosimo za potrditev.
Lep pozdrav.

ODGOVOR:
Kot je navedeno pri postavkah 1.1 (Miza predsedstva) in 1.2 (Delova miza) je zaključek delovne mize iz masivnega dela z zaokroženim robom spodaj in zgoraj, torej postforming ni predviden, popis predvideva ultrapas in masivni nalimek iz lesa. ABS nalimek ni ustrezen. Za masivni les, ki je uporabljen pri mizah je predviden les jesena, zato naj bodo iz enakega lesa tudi masivni nalimki. Rob naj bo raven, masivni nalimek prav tako - z zaokroženim - omehčanim ostrim robom.


VPRAŠANJE (Datum prejema: 14.05.2019 ob 11:38 uri )
Pozdravljeni,
zanima nas delovne mize kot navajate zaključene s post formingom polkrožnim robom ali lahko ponudimo klasično izvedbo ultrapas spodaj zgoraj z ABS nalimkom.
Lep pozdrav,

ODGOVOR:
Glej odgovor na vprašanje z dne 07.05.2019 ob 14:18 uri.


Datum objave: 23.05.2019   16:19
VPRAŠANJE (Datum prejema: 21.05.2019 ob 13:35)
Pozdravljeni,
naprošam za več informacij za dobavo in montažo grba RS, z informacijami s katerimi trenutno razpolagate v popisu del opreme ni možno natančno izdelati konkretne ponudbe oz samega grba, potrebujemo natančne mere, materiale, dgv...
Prav tako je pod točko 1.11 navedeno, da obstaja delavniška dokumentacija pod omenjeno točko vendar, po celovitem pregledu dokumentacije nam je ni uspelo najti. Naprošamo za objavo le te. Več informacij je potrebnih tudi pri grbu, ki se nalepi na čelni stranici.
Točka 1.10: podnožja iz naravnega črnega kamna - marmor črn hotaveljčan - prejeli smo informacijo, da omenjenega kamna ni več možno dobiti, se lahko morda ponudi nero marquina oz nekaj po Vašem predlogu.

ODGOVOR:
V dokumentu »Predračun sklop 1- Dobava in namestitev pohištvene opreme« je pod postavko 1.11 navedeno, da se dela izvedejo po delavniški dokumentaciji. Kot je navedeno v 1. točki predračuna (prvi list dokumenta z naslovom SPLOŠNO) mora delovniško dokumentacijo pripraviti izvajalec, vsebovati pa mora vse potrebne detajle, ki morajo biti potrjeni s strani naročnika in arhitekta.

Velikost grba, ki je zahtevan pod postavko 1.11 je 11,5 x 15 cm (širina x višina). Višina črk je enaka višini grba.

Pod postavko 1.10 je navedeno, da se pult sestoji iz vrhnjega dela velikosti 390/45/h40cm in podnožja iz naravnega črnega kamna - marmor črn hotaveljčan, d=3cm. V primeru, da marmor črn hotaveljčan ni več dobavljiv naj ponudnik predloži izjavo proizvajalca o tem in ponudi čim boljši približek črnemu hotaveljčanu (med hotaveljskimi oz. ostalimi slovenskim marmorji). Potrebno je vgraditi slovenski kamen.

VPRAŠANJE (Datum prejema: 21.05.2019 ob 13:40)
Spoštovani!
V točki 1.15 je navedeno okroglo inox pomivalno korito z dimenzijami 320x420mm. Se ponudi korito v dimenzijah 320x420mm ali okroglo? V kolikor gre za okroglo prosim da podate fi korita.
Lep pozdrav.

ODGOVOR:
Ponudnik naj ponudi okroglo pomivalno korito premera 44 cm (podatek naveden tudi v četrti alineji postavke 1.15)