Dosje javnega naročila 002744/2019
Naročnik: OBČINA BLOKE, Nova vas 4A, 1385 Nova Vas
Storitve: Avtobusni prevozi šolskih otrok v občini Bloke za šolska leta 19/20, 20/21, 21/22 in 22/23
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 301.168,80 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN002744/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 29.04.2019
JN002744/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.06.2019
JN002744/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 26.06.2019
JN002744/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 28.06.2019
Zahtevek za revizijo

    JN002744/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 084-200428
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
OBČINA BLOKE
Nova vas 4A
1385
SI
Nova Vas
Slovenija
Občina Bloke
obcina.bloke@bloke.si
+386 17098922
+386 17098840

Internetni naslovi
http://www.bloke.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Dostop do razpisne dokumentacije je omejen. Nadaljnje informacije so na voljo na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/306937/JNV-0002-2019-S-POG_RAZPISNA_DOKUMENTACIJA._šolski_prevozi_Bloke.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=9079
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Avtobusni prevozi šolskih otrok v občini Bloke za šolska leta 19/20, 20/21, 21/22 in 22/23
Referenčna številka dokumenta: 430-0004/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
60130000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Javno naročilo zajema storitve izvajanja prevozov šoloobveznih otrok v Občini Bloke za štiri leta
II.1.5 Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 300.000,00 EUR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
60130000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Območje občine Bloke
II.2.4 Opis javnega naročila
Javno naročilo zajema storitve izvajanja prevozov šoloobveznih otrok v Občini Bloke za štiri leta
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 300.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 40
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Pogoji so določeni v razpisni dokumentaciji
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom.
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
30.05.2019   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 23.08.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 30.05.2019   12:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 24.05.2019   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
OBČINA BLOKE
Nova vas 4A
1385
Nova Vas
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
26.04.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 09.05.2019   11:47
Predmetno javno naročilo ni razdeljeno na sklope. Ponudbo je možno podati le za celotno javno naročilo.

Datum objave: 09.05.2019   13:19


Koliko vozil potrebujete in koliko sedežnih določite sami, glede na število otrok in glede na relacije po posameznih naseljih. Zahteva je, da vse otroke pripeljete v šolo v eni uri, kot je določeno v tehnični specifikaciji razpisa.

Datum objave: 10.05.2019   09:32

Imate na občini mogoče pristojno osebo, s katero bi bilo mogoče na terenu pregledati predvidene šolske poti?

V tem javnem razpisu niso predvideni skupni ogledi poti do posameznih naselij s potencialnimi ponudniki. Poti do naselij v občini Bloke si lahko na terenu ogladate sami, s pomočjo interaktivnih zemljevidov, ki so javno dostopni.

Lep pozdrav!

Datum objave: 13.05.2019   09:54
Za nas je važna končna dnevna cena.
Cena na kilometer pa bo uporabljena v primeru, da se relacije v naslednjih letih spremenijo.

Lep pozdrav,
Občina Bloke