Dosje javnega naročila 002767/2019
Naročnik: MESTNA OBČINA KRANJ, Slovenski trg 1, 4000 Kranj
Storitve: Izvajanje geodetskih storitev za obdobje 36 mesecev
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 273.828,00 EUR

JN002767/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 29.04.2019
JN002767/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.06.2019
JN002767/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 01.08.2019
JN002767/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 02.08.2019
JN002767/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.08.2019
JN002767/2019-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 10.09.2019
JN002767/2019-ODL03 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 26.09.2019
JN002767/2019-C02 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 07.10.2019
JN002767/2019-ODL04 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 28.10.2019
JN002767/2019-ODL05 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 05.11.2019
JN002767/2019-ODL06 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 06.11.2019
JN002767/2019-ODL07 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.11.2019
JN002767/2019-ODL08 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 13.11.2019
JN002767/2019-ODL09 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.11.2019
JN002767/2019-ODL10 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.11.2019
JN002767/2019-ODL11 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.11.2019
JN002767/2019-ODL12 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.11.2019
JN002767/2019-ODL13 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.11.2019
JN002767/2019-ODL14 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.11.2019
JN002767/2019-ODL15 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 29.11.2019
JN002767/2019-ODL16 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 02.12.2019
Zahtevek za revizijo

    JN002767/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 084-200429

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA KRANJ
Slovenski trg 1
4000
SI042
Kranj
Slovenija
Tajništvo PP, Mira Starc
mira.starc@kranj.si
+386 42373120
+386 42373106

Internetni naslovi
http://www.kranj.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.kranj.si

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=9084
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izvajanje geodetskih storitev za obdobje 36 mesecev
Referenčna številka dokumenta: 430-9/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71355000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila zajema izvajanje geodetskih storitev za obdobje 36 mesecev od sklenitve okvirnega sporazuma
II.1.5 Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 224.449,18 EUR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71355000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI0 - SLOVENIJA, SI042 - Gorenjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Mestna občina Kranj
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila zajema izvajanje geodetskih storitev za obdobje 36 mesecev od sklenitve okvirnega sporazuma.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 224.449,18 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Naročilo je možno podaljšati v primeru nepredvidenih okoliščin
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Vsebovano v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, objavljeno na spletni strani naročnika
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Vsebovano v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, objavljeno na spletni strani naročnika

III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Vsebovano v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, objavljeno na spletni strani naročnika

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
Udeležba je omejena na določeno stroko:
Sklic na ustrezen zakon ali druge predpise:
Vsebovano v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, objavljeno na spletni strani naročnika

III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Vsebovano v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, objavljeno na spletni strani naročnika

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila
Obveznost navedbe imen in strokovne usposobljenosti osebja, odgovornega za izvedbo naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z več gospodarskimi subjekti.
Predlagano največje število udeležencev v okvirnem sporazumu: 7
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
29.05.2019   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.12.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 29.05.2019   12:05
Kraj: V informacijskem sistemu e-JN na naslovu: https://ejn.gov.si/eJN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 21.05.2019   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MESTNA OBČINA KRANJ
Slovenski trg 1
4000
Kranj
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
26.04.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.