Dosje javnega naročila 002690/2019
Naročnik: OBČINA ŽALEC, Ulica Savinjske čete 5, 3310 Žalec
Storitve: Izvajanje geodetskih storitev 2019 - 2021
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 93.183,78 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN002690/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 26.04.2019
JN002690/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 05.06.2019
JN002690/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 11.07.2019
JN002690/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 11.07.2019
JN002690/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.07.2019
JN002690/2019-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 26.07.2019
JN002690/2019-ODL03 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.08.2019
JN002690/2019-ODL04 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.09.2019
JN002690/2019-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.09.2019
JN002690/2019-ODL05 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.09.2019
JN002690/2019-ODL06 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.09.2019
JN002690/2019-ODL07 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.09.2019
JN002690/2019-ODL08 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 30.09.2019
JN002690/2019-ODL09 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.10.2019
JN002690/2019-ODL10 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.10.2019
JN002690/2019-X02 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 23.10.2019
JN002690/2019-ODL11 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 25.10.2019
JN002690/2019-ODL12 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 25.10.2019
JN002690/2019-ODL13 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.11.2019
JN002690/2019-ODL14 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 13.01.2020
JN002690/2019-ODL15 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 15.01.2020
JN002690/2019-X03 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 24.01.2020
JN002690/2019-ODL16 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 27.01.2020
JN002690/2019-ODL17 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 27.01.2020
JN002690/2019-ODL18 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 27.01.2020
JN002690/2019-ODL19 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 25.02.2020
JN002690/2019-ODL20 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 25.02.2020
JN002690/2019-ODL21 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 02.03.2020
JN002690/2019-ODL22 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 02.03.2020
JN002690/2019-ODL23 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.03.2020
JN002690/2019-ODL24 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.04.2020
JN002690/2019-X04 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 21.04.2020
JN002690/2019-ODL25 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 04.05.2020
JN002690/2019-ODL25P1 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 08.05.2020
JN002690/2019-ODL26 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 08.05.2020
JN002690/2019-ODL27 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 13.05.2020
JN002690/2019-ODL28 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.05.2020
JN002690/2019-ODL29 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.05.2020
JN002690/2019-ODL30 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 25.05.2020
JN002690/2019-ODL31 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 18.06.2020
JN002690/2019-ODL32 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 03.07.2020
Zahtevek za revizijo

    JN002690/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA ŽALEC
Ulica Savinjske čete 5
3310
SI
Žalec
Slovenija
Lea Pungartnik
lea.pungartnik@zalec.si
+386 37136481

Internetni naslovi
http://www.zalec.si/e-narocanje/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/306957/Nova_mapa.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=9081
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izvajanje geodetskih storitev 2019 - 2021
Referenčna številka dokumenta: 4300-0004/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71250000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je izbor sposobnih ponudnikov za izvajanje posameznih naročil za geodetske storitve na območju občine Žalec. Naročnik bo okvirni sporazum sklenil z največ 7 ponudniki, ki bodo oddali dopustne ponudbe in bodo skladno z merili dosegli največ točk.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71250000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: občina Žalec
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je izbor sposobnih ponudnikov za izvajanje posameznih naročil za geodetske storitve na območju občine Žalec. Naročnik bo okvirni sporazum sklenil z največ 7 ponudniki, ki bodo oddali dopustne ponudbe in bodo skladno z merili dosegli največ točk.
Predmet javnega naročila zajema izvajanje geodetskih storitev - izvedba postopkov ureditve mej, nove izmere, parcelacije, komasacije, izravnave mej, določitve zemljišča pod stavbo, izdelava elaborata za evidentiranje stavbe, sprememba dejanske rabe zemljišča, sprememba bonitete zemljišč, ureditve mej med samoupravnimi lokalnimi skupnostmi, vpis stavbe in delov stavbe v kataster stavb, izdelave tehničnega poročila označitve mej z mejniki, zakoličba objektov, izdelava geodetskih načrtov ter ostale geodetske storitve za naročnika na območju občine Žalec.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z več gospodarskimi subjekti.
Predlagano največje število udeležencev v okvirnem sporazumu: 7
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
10.05.2019   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 08.08.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 10.05.2019   10:01
Kraj: Sistem e-JN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 06.05.2019   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
26.04.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 30.04.2019   09:50
VPRAŠANJE
Pod merilo refrenece piše da mora ponudnik izpolnjene obrazce 7 in 8 potrjene s strani naročnika... v obrazcu sta dve rubriki ali št. strank ali dolžina,.
V prvem delu za osnovne refrence pa piše vsaj en posel odmere v dolžini in vsaj en min št. strank 30, drugače pa če prav razumem posel v vrednosti vsaj 2.000,00 brez DDV.
Katere refrence štejejo kot dodatne?

ODGOVOR
Spoštovani.
zahtevane so najmanj 3 reference, vsaka v vrednosti vsaj 2.000,00 brez DDV od katerih pa mora biti vsaj ena referenca za odmero dolžinskega objekta in vsaj ena referenca za geodetsko storitev, v kateri je sodelovalo vsaj 30 strank. V kolikor z eno referenco izpolnjujete oba pogoja (postopek odmere dolžinskega objekta, pri katerem je sodelovalo vsaj 30 strank), se ta referenca prizna za oba, vendar morate v tem primeru dodati še 2 drugi referenci, da izpolnjujete pogoj za sodelovanje. Ob izpolnjevanju tega pogoja, se vse dodatne reference, ki ustrezajo zahtevam (v zadnjih treh letih, z vrednostjo nad 2.000,00 brez DDV) upoštevajo pri merilu.
V obrazcu št. 8:
- Pri 1. alineji obvezno navedete vrsto posla (geodetske storitve). Če z navedenim poslom izpolnjujete pogoj sodelovanja vsaj 30 strank, obvezno napišite tudi število strank, sicer lahko ta podatek izpustite.
- 2. alinejo izpolnite le v primeru, ko je referenčno potrdilo izdano za odmero dolžinskega objekta.
- V primeru, da z enim poslom izpolnjujete oba pogoja (dolžinski objekt pri katerem je sodelovalo vsaj 30 strank), pa za ta posel izpolnite obe alineji.

Lep pozdrav

Datum objave: 03.05.2019   12:23
VPRAŠANJE
NA RAZPISNEM OBRAZCU ŠT. 1 - ponudba SPODAJ PIŠE :
Priloga:
- popis
Kaj tukaj priložimo?
ESPD izpolni podizvajalec? Za glavnega ponudnika je dovolj izjava?
Hvala

ODGOVOR

Spoštovani.
Priloge (popisa) ni, tako da ne prilagate ničesar. Za napako se opravičujemo.
Izpolnjevanje zahtev se lahko izkaže z ESPD ali izjavo. To velja tako za ponudnika, kot tudi za podizvajalca.
Lep pozdrav.