Dosje javnega naročila 002698/2019
Naročnik: KONTROLA ZRAČNEGA PROMETA SLOVENIJE, d.o.o., Zgornji Brnik 130N, 4210 Brnik - Aerodrom
Storitve: Vzdrževanje naprav za neprekinjeno napajanje
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 272.961,58 EUR

JN002698/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 26.04.2019
JN002698/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.05.2019
JN002698/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 10.06.2019
JN002698/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 10.06.2019
Zahtevek za revizijo

    JN002698/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: infrastrukturnem področju
I.1 Ime in naslovi
KONTROLA ZRAČNEGA PROMETA SLOVENIJE, d.o.o.
Zgornji Brnik 130N
4210
SI
Brnik - Aerodrom
Slovenija
Vesna Matjašec, Vesna Matjašec
info@sloveniacontrol.si
+386 42040245
+386 42040001

Internetni naslovi
http://www.sloveniacontrol.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/307009/Dokumentacija_v_zvezi_z_oddajo_javnega_naročila_(NMV)_283-7.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=9087
I.6 Glavna področja dejavnosti
Letališke dejavnosti


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Vzdrževanje naprav za neprekinjeno napajanje
Referenčna številka dokumenta: 283-7
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50000000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je vzdrževanje naprav za neprekinjeno napajanje s pripadajočo programsko opremo za nadzor in upravljanje. Naročnik razpolaga z več objekti, kjer so nameščene naprave za neprekinjeno napajanje (UPS) različnih proizvajalcev, ki tvorijo sisteme zanesljivega neprekinjenega električnega napajanja, kar omogoča pravilno delovanje sistemov in naprav za vodenje in kontrolo zračnega prometa.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50530000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je vzdrževanje naprav za neprekinjeno napajanje s pripadajočo programsko opremo za nadzor in upravljanje. Naročnik razpolaga z več objekti, kjer so nameščene naprave za neprekinjeno napajanje (UPS) različnih proizvajalcev, ki tvorijo sisteme zanesljivega neprekinjenega električnega napajanja, kar omogoča pravilno delovanje sistemov in naprav za vodenje in kontrolo zračnega prometa.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Kot izhaja iz priložene dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
17.05.2019   11:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 15.08.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 17.05.2019   11:10
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 08.05.2019   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
26.04.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 07.05.2019   09:00
VPRAŠANJE I.
Pozdravljeni,

naročnika prosimo za pojasnilo, ali je dovolj, da ponudnik s podpisom ESPD in Priloge D/0, potrjuje neobstoj izključitvenih razlogov iz točk 3.1 do vključno 3.5 razpisne dokumentacije (točka 3.5, stran 25,26) ali je potrebna še predložitev kakršnihkoli drugih dokazil (npr izpis iz sodnega registra; iz FURS-a... ali je dovolj, da s podpisom dovoljujemo, da bo naročnik vse lahko preveril v sistemu e-Dosje?

Hvala.

ODGOVOR
Da, ponudnik izpolni, podpiše in naloži v sistem e-JN, kot je navedeno v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, obrazca ESPD in Prilogo D/0. Ponudnik lahko priloži tudi izpise iz uradnih evidenc (npr. sodni register, kazenska evidenca ipd.), vendar naj ti ne bodo starejši od 5 mesecev. S podpisom oz. oddajo ESPD obrazca ponudnik tudi dovoljuje naročniku izvedbo preveritve v sistemu e-Dosje.

Naročnik še pojasnjuje, da skladno s tretjim odstavkom 47. člena ZJN-3 naročniku v postopku naročila male vrednosti ni treba preveriti obstoja in vsebine navedb v ponudbi, razen če dvomi o resničnosti ponudnikovih izjav v ESPD.

Datum objave: 07.05.2019   09:00
VPRAŠANJE II.
Spoštovani,

ali se že v fazi oddaje ponudbe predloži podizvajalsko pogodbo ali šele ob podpisu pogodbe med naročnikom in glavnim izvajalcem?

Lep pozdrav.

ODGOVOR
Podizvajalsko pogodbo bo predložil oz. bo pozvan k predložitvi izbran ponudnik.Datum objave: 07.05.2019   10:16
VPRAŠANJE III.
Spoštovani,

prosimo za pojasnilo ali lahko predložimo referenco, ki vključuje primerljiva dela (vzdrževanja naprav za neprekinjeno napajanje - UPS) s področja predmeta tega javnega naročila (referenčna dela), za katero je bila sklenjena vzdrževalna pogodba že v letu 2007 in še vedno traja (vmes ni bilo prekinitev niti zamenjave subjekta)? In ker še vedno traja kakšen znesek napišemo na referenčno potrdilo, glede na to, da je pogodba sklenjena za nedoločen čas??


Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
Da, ponudnik lahko predloži referenco za katero je bila sklenjena vzdrževalna pogodba in še vedno traja.

V kolikor ponudnik predloži referenco za še trajajočo pogodbo, mora le-ta izkazovati vrednost del najmanj 50.000,00 EUR brez DDV v obdobju zadnjih treh let, šteto od dneva objave predmetne razpisne dokumentacije. Vrednost referenčnih del, ki so bila na podlagi takšne pogodbe opravljena pred tem obdobjem, se v navedenem minimalnem znesku ne upošteva.

Datum objave: 08.05.2019   09:37
VPRAŠANJE III.
Pozdravljeni,

ali se v obrazcu Rekapitulacija_popis del pri napravah, kjer je navedeno večje število kosov, znesek cene servisa zmnoži s količino in ceno in vpišemo skupno ceno za več kosov skupaj ali ceno servisa vpisujemo na kos (npr poz 38)?
Lep pozdrav


ODGOVOR
Ponudnik v obrazcu "Rekapitulacija_popis del" v kolono E »Cena rednega servisa v EUR brez DDV« navede znesek cene servisa, katerega izračuna na način, da zmnoži ceno servisa na enoto s količino oz. št. kosov naprav. Ponudnik za posamezno postavko »Cena rednega servisa v EUR brez DDV« vpiše skupno ceno za vse kose skupaj. Ponudnik naj v popisu del v kolono F pri postavkah 38, 39, 41 in 42 vpiše tudi ceno servisa na kos, in sicer v EUR brez DDV.

Naročnik poziva ponudnike, da pri pripravi ponudbe in izpolnjevanju obrazca "Rekapitulacija - popis del.xlsx", upoštevajo zgoraj navedeno navodilo, ki se nanaša na postavke 38, 39, 41 in 42.