Dosje javnega naročila 002750/2019
Naročnik: ŠOLSKI CENTER SLOVENJ GRADEC, Koroška ulica 11, 2380 Slovenj Gradec
Blago: Nakup opreme za 1. fazo novogradnje objekta Šolskega centra Slovenj Gradec, pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki.
ZJN-3: Odprti postopek

JN002750/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 29.04.2019
JN002750/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 18.07.2019
Zahtevek za revizijo

    JN002750/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 084-198971
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
ŠOLSKI CENTER SLOVENJ GRADEC
Koroška ulica 11
2380
SI
Slovenj Gradec
Slovenija
Kotnik Gabrijela
tajnistvo@sc-sg.si
+386 28846500
+386 28846506

Internetni naslovi
http://www.sc-sg.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/307051/Razpisna_dokumentacija.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=8982
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Izobraževanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nakup opreme za 1. fazo novogradnje objekta Šolskega centra Slovenj Gradec, pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki.
Referenčna številka dokumenta: 430-4/2019-1
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
39000000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
V okviru javnega naročila je predviden nakup opreme za 1. fazo novogradnje objekta Šolskega centra Slovenj Gradec, pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Oprema za telovadnico
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
37400000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI033 - Koroška
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Slovenj Gradec
II.2.4 Opis javnega naročila
V okviru sklopa je predviden nakup opreme za telovadnico za 1. fazo novogradnje objekta Šolskega centra Slovenj Gradec, pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.07.2019
Konec: 15.06.2020
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Skladno z določili vzorca pogodbe
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Oprema za lesarske delavnice
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
42600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
V okviru sklopa 2 je predviden nakup opreme za lesarske delavnice za 1. fazo novogradnje objekta Šolskega centra Slovenj Gradec, pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.07.2019
Konec: 15.06.2020
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Skladno z določili vzorca pogodbe.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Opredeljeni v razpisni dokumentaciji
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Opredeljeni v razpisni dokumentaciji

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila
Obveznost navedbe imen in strokovne usposobljenosti osebja, odgovornega za izvedbo naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
03.06.2019   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 03.06.2019   10:05


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 17.05.2019   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
Ponudniki imajo v predmetnem postopku v vseh fazah postopka možnost uveljavljanja pravnega varstva skladno z določili ZPVPJN.
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
ŠOLSKI CENTER SLOVENJ GRADEC
Koroška ulica 11
2380
Slovenj Gradec
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
26.04.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 08.05.2019   08:51
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

popisa del še vedno ni priloženega!

hvala

lep pozdrav

ODGOVOR
Kot navedeno v razpisni dokumentaciji se popisi že od objave nahajajo na spletni strani naročnika. Točen naslov podstrani je http://www.sc-sg.si/novogradnja/

VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Kje je povezava do tehnične specifikacije za oba sklopa? Vidna je samo razpisna dokumentacija javnega naročila.

ODGOVOR
Kot navedeno v razpisni dokumentaciji se popisi že od objave nahajajo na spletni strani naročnika. Točen naslov podstrani je http://www.sc-sg.si/novogradnja/

VPRAŠANJE
Spoštovani,
na spletni strani naročnika ni specifikacije.
Prosimo za objavo le-te.


ODGOVOR
Kot navedeno v razpisni dokumentaciji se popisi že od objave nahajajo na spletni strani naročnika. Točen naslov podstrani je http://www.sc-sg.si/novogradnja/

VPRAŠANJE
Spoštovani,

kje so popisi del, saj ste objavili samo razpisno dokumentacijo in ESPD ?

Hvala!

ODGOVOR
Kot navedeno v razpisni dokumentaciji se popisi že od objave nahajajo na spletni strani naročnika. Točen naslov podstrani je http://www.sc-sg.si/novogradnja/

VPRAŠANJE
Prosimo za povezavo do specifikacije opreme.

ODGOVOR
Kot navedeno v razpisni dokumentaciji se popisi že od objave nahajajo na spletni strani naročnika. Točen naslov podstrani je http://www.sc-sg.si/novogradnja/

VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

manjkajo popisi del po sklopih!

kdaj jih lahko pričakujemo?

lp

ODGOVOR
Kot navedeno v razpisni dokumentaciji se popisi že od objave nahajajo na spletni strani naročnika. Točen naslov podstrani je http://www.sc-sg.si/novogradnja/

VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

kje se da dobiti popis opreme?!

Lep pozdrav.

ODGOVOR
Kot navedeno v razpisni dokumentaciji se popisi že od objave nahajajo na spletni strani naročnika. Točen naslov podstrani je http://www.sc-sg.si/novogradnja/

VPRAŠANJE
Kje pa se nahaja popis del?

ODGOVOR
Kot navedeno v razpisni dokumentaciji se popisi že od objave nahajajo na spletni strani naročnika. Točen naslov podstrani je http://www.sc-sg.si/novogradnja/

VPRAŠANJE
Kje se nahaja dokument: Popis del s ponudbenim predračunom.

ODGOVOR
Kot navedeno v razpisni dokumentaciji se popisi že od objave nahajajo na spletni strani naročnika. Točen naslov podstrani je http://www.sc-sg.si/novogradnja/Datum objave: 27.05.2019   14:01
VPRAŠANJE
Medacta Austria GmbH

ODGOVOR
Postavljeno vprašanje je nerazumljivo.Datum objave: 27.05.2019   14:01
VPRAŠANJE
Spoštovani,

kdaj bo naročilo objavljeno na portalu ejn - za elektronsko oddajo ponudbe?

Lep pozdrav

ODGOVOR
Javno naročilo je bilo že objavljeno na portalu eJN.Datum objave: 27.05.2019   14:01
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo za objavo načrtov kot imate navedeno v popisih del skl.1 TELOVADNICA - OPREMA - saj imate pod pohištveno opremo navedeno glej načrt npr. mize , načrt P1 ,načrt S11 itd.

Prosimo vas, da jih nemudoma objavite za lažjo pripravo ponudbe.

ODGOVOR
Načrti so objavljeni na: https://www.sc-sg.net/novogradnja/Datum objave: 27.05.2019   14:02
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Prosim za razjasnitev glede kompresorja poz 1.44.1
kompresor, ki je v popisu: Aircenter 12SFC
1. Navedeno je, da mora imeti kompresor motor 5,5kW in pretok 1,04m3/min. Ta dva parametra se ne ujemata zato bi želeli izvedeti ali se potrebuje 5,5 kW motor ali 1,04m3/min? Katere postavka je pomembnejša?
2. Glede na sam popis cevovoda poz. 1.44.4 bi bilo dobro dobiti tudi kakšno skico cevovoda, da približno ocenimo potek linije in fitinge.
Ali se tako skico lahko dobi?
3. Ali lahko v ponudbi nadomestimo jeklene cevi z alu cevmi, ki so aloksirane na modro barvo in so namenjane pnevmatskim razvodom. Te namreč omogočajo enostavno naknadno modifikacijo v primeru po potrebnih dodatnih odvzemnih postajah v prihodnosti - enostaven klik sistem.

ODGOVOR
1. Ustrezna alternativa modelu iz popisa, je nov model AIRCENTER SM 13 T SFC z močjo motorja 7,5 kW, ki je nadomestil AIRCENTER 12 SFC.
2. Instalacija je zrisana risba 2.2/V na povezavi https://www.sc-sg.net/novogradnja/
3. Lahko. Navedena zamenjava je dopustna, alu cevi morajo z dokumentacijo dobavitelja izkazovati ustreznost. Zagotoviti je potrebno tudi primerne fitinge glede na namembnost.Datum objave: 27.05.2019   14:02
VPRAŠANJE
Naročnika naprošamo za objavo projektne dokumentacije oz. načrtov izvedbe opreme telovadnice.

ODGOVOR
Načrti so objavljeni na spletni strani naročnika: https://www.sc-sg.net/novogradnja/Datum objave: 27.05.2019   14:02
VPRAŠANJE
V popisih opreme so pri določeni opremi navedene zahteve glede izpolnjevanja oz. skladnosti ponujene opreme z veljavnimi standardi.
Pri teleskopski tribuni in koših je kot obvezna priloga zahtevan certifikat oz. potrdilo FIBA organizacije.
Gre za tako imenovali komercialni certifikat, saj je število proizvajalcev, ki ima tak certifikat omejeno, s strani panožne zveze. Hkrati pa je to potredilo izdano s strani FIBE na osnovi predloženih vseh ostalih veljavnih certifikatov o skladnosti opreme (EN, varjenje, zagotavljanje sistema kontrole podjetja itd.), ki so zakonsko določeni in s temi podjetje v celoti izpolnjuje varnostne, kvalitetne in ostale kvalitete izdelka. Prav tako bi za izvajanje tekem najvišjega ranga tekmovanj športna dvorana morala izpolnjevati tudi več drugih pogojev.
Hkrati opozarjamo na diskriminatornost saj je trenutno nemogoče pridobiti FIBA certifikat novim proizvajalcem. Kot dokaz se lahko obrnete na FIBA organizacijo http://www.fiba.basketball/
V sled navedenega naročnika pozivamo, da spremeni oz. umakne zahtevo pogoja FIBA certifikata, saj s tem onemogoča enakopravno nastopanje potencialnih ponudnikov na predmetnem razpisu, kljub temu, da le-ti v celoti izpolnjujejo zakonske zahteve glede ustreznosti izdelkov in s tem tudi krši načelo ekonomičnosti.


ODGOVOR
Sama zahteva po certifikatu FIBA ni nujno povezana z izvajanje tekem pod okriljem FIBE, ampak gre za zagotavljanje kakovosti športne opreme, ki je z izdanim certifikatom dodatno preverjena.

Telovadnica je projektirana in predvidena, kot telovadnica namenjana izvajanju športne vzgoje ter možnosti izvedbe šolskih prireditev. Tem obremenitvam mora ustrezati vgrajena športna oprema, z upoštevanjem dodatnih vsebin v popoldanskem času. Oprema mora izpolnjevati vse pogoje za vgradnjo v šolske objekte, s trajnostjo, kakovostjo, dokazano z ustreznimi certifikati, zagotavljati skladnost z evropsko in slovensko zakonodajo.
Datum objave: 27.05.2019   14:02
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Prosili bi za načrt razvoda ventilacije. V popisu prihaja do neskladja, ker je je pri odsesovalni napravi zahtevana velikost priključkov 2x 300mm, odsesovalni razvod pa po popisu materiala upošteva premer 450mm.

Pri odsesovanju je prav tako nejasno:
- na povratku zraka v delavnico se med dušilec zvoka in protipožarno loputo dodaja tudi loputo za izpust zraka v poletnem času, ta ni nikjer specificirana. Ali jo mora ponudba vsebovati?
- protipožarna loputa je je zaradi kvadratastega povratnega kanala (dušilec zvoka, lopute, razpršilnik) ponavadi kvadratne oblike, na popisu pa je zahtevana vgradnja v okrogli kanal. Ali se lahko ponudi tehnično ustrezna za kvadratni kanal?
- na povratku zraka je potrebno dodati v notranjosti razpršilni kanal, ki ni nikjer specificiran. Ali ga mora ponudba vsebovati?
- nikjer ni specificirano kaj se dogaja z briketi, ki pridejo iz stroja. Ali mora biti dodan kanal za doziranje v vrečo in nosilec za vrečo?

kot rečeno, načrt razvoda je skorajda nujen, da ne bi prihajalo do prevelikih odstopanj v ponudbi

ODGOVOR
Instalacija je zrisana in objavljana med načrti risba 2.1/P. Načrti so objavljeni na spletni strani naročnika: https://www.sc-sg.net/novogradnja/Datum objave: 27.05.2019   14:05
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Prosili bi za načrt razvoda ventilacije. V popisu prihaja do neskladja, ker je je pri odsesovalni napravi zahtevana velikost priključkov 2x 300mm, odsesovalni razvod pa po popisu materiala upošteva premer 450mm.

Pri odsesovanju je prav tako nejasno:
- na povratku zraka v delavnico se med dušilec zvoka in protipožarno loputo dodaja tudi loputo za izpust zraka v poletnem času, ta ni nikjer specificirana. Ali jo mora ponudba vsebovati?
- protipožarna loputa je je zaradi kvadratastega povratnega kanala (dušilec zvoka, lopute, razpršilnik) ponavadi kvadratne oblike, na popisu pa je zahtevana vgradnja v okrogli kanal. Ali se lahko ponudi tehnično ustrezna za kvadratni kanal?
- na povratku zraka je potrebno dodati v notranjosti razpršilni kanal, ki ni nikjer specificiran. Ali ga mora ponudba vsebovati?
- nikjer ni specificirano kaj se dogaja z briketi, ki pridejo iz stroja. Ali mora biti dodan kanal za doziranje v vrečo in nosilec za vrečo?

kot rečeno, načrt razvoda je skorajda nujen, da ne bi prihajalo do prevelikih odstopanj v ponudbi

ODGOVOR
Instalacija je zrisana in objavljana med načrti risba 2.1/P. Načrti so objavljeni na spletni strani naročnika: https://www.sc-sg.net/novogradnja/

Prva alineja: Žaluzija je zajeta v popisu prezračevanja telovadnice, tako da jo bo dobavil izvajalec strojnih instalacij telovadnice, dobavitelj oprema pa mora upoštevati montažo.

Druga alineja: Predlog zamenjave je dopusten, če je tehnično enakovreden.

Tretja alineja: Le ta je zajet v sklopu prezračevanja telovadnice in ga bo dobavil in izvedel izvajalec strojnih instalacij telovadnice.

Četrta alineja: Da.

Načrti so objavljeni na spletni strani naročnika. Načrti so objavljeni na spletni strani naročnika: https://www.sc-sg.net/novogradnja/
Datum objave: 27.05.2019   14:05
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Ponudbe naj bi bile veljavne minimalno 120 dni predviden začetek del pa je 15.4.2020. V bistvu bi morala biti veljavnost ponudb skorajda eno leto?

ODGOVOR
Veljavnost ponudbe je vezana na skrajni rok za podpis pogodbe, ki je z ZJN-3 tudi izrecno določen. Ob tem naročnik poudarja, da so ponudniki že v naprej obveščeni o predvidenem pričetku del, kar pomeni, da so cene po podpisu pogodbe fiksne in ponudniki iz predmetnega naslova ne morejo uveljavljati kakršnih koli zahtevkov. Ob tem naročnik ponudnike obvešča, da bo s strani izbranega ponudnika že pred pričetkom del dejansko potrebno aktivno sodelovanje pri izvajanju projekta.Datum objave: 27.05.2019   14:05
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Naročnik na strani 7 razpisne dokumentacije zahteva, da ponudnik kot dokazilo o izpolnjevanju referenčnega pogoja za sklop 1 predloži dokazila o opravljenih treh referenčnih delih, ki zajemajo dobavo in montažo športne opreme v vrednosti najmanj 100.000,00 EUR brez DDV, pri čemer se zahtevana vrednost nanaša na posamično referenčno delo).

Ponudnik poziva naročnika k spremembi navedenega pogoja na način, da se pravilno glasi:

''Ponudnik je v zadnjih petih letih pred objavo javnega naročila uspešno izvedel: (1) ZA SKLOP 1: najmanj tri (3) referenčna dela, ki zajemajo dobavo in montažo športne opreme v vrednosti najmanj 100.000,00 EUR brez DDV (zahtevana vrednost se nanaša na posamično referenčno delo) ALI najmanj tri (3) referenčna dela, ki zajemajo dobavo in montažo športne opreme, pri čemer kumulativna vrednost vseh poslov znaša najmanj 400.000,00 EUR brez DDV.''

Na takšen način bo ponudnik dobil enako usposobljenega ponudnika, ki je izvedel tri istovrstne referenčne posle, hkrati pa bo skupna vrednost opravljenih poslov enaka oziroma celo večja, kot jo sicer zahteva naročnik. Tudi na tovrsten način ponudnik izkazuje svojo usposobljenost, da je v preteklosti uspešno izvedel istovrstne posle visokih vrednosti.

Glede na to, da takšna sprememba ne prikrajša naročnika za usposobljenega ponudnika z izkušnjami, vendar pa omogoča širši krog konkurence, posledično pa večje možnosti za pridobitev ekonomsko najugodnejše ponudbe, kar je nenazadnje eno izmed temeljnih načel javnega naročanja.

Naročnika pozivamo k spremembi, kot je navedeno zgoraj.

Že vnaprej hvala. S spoštovanjem.


ODGOVOR
Naročnik referenčnih pogojev ne bo spreminjal, saj so le-ti sorazmerni z razpisanim predmetom javnega naročila.Datum objave: 27.05.2019   14:07
Na spletni strani naročnika je objavljen popravek popisa, kjer je bila odpravljena računska napaka pri seštevku postavke C.6/ RAZNO- skupaj (v zavihku Skl. 2-TEH.OPREMA-LESARSKA DEL.).
Ponudniki naj pri pripravi svoje ponudbe upoštevajo objavljen korigiran popis opreme.