Dosje javnega naročila 002747/2019
Naročnik: OBČINA KIDRIČEVO, Kopališka ulica 14, 2325 Kidričevo
Blago: DOBAVA ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA OBDOBJE 2019-2023
ZJN-3: Odprti postopek

JN002747/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 29.04.2019
JN002747/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 10.05.2019
JN002747/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 18.06.2019
JN002747/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 23.08.2019
Zahtevek za revizijo

    JN002747/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 084-199402
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
OBČINA KIDRIČEVO
Kopališka ulica 14
2325
SI
Kidričevo
Slovenija
Herbert Glavič
herbert.glavic@kidricevo.si
+386 27990610
+386 27990619

Internetni naslovi
http://www.kidricevo.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.kidricevo.si

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=9094
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: DOBAVA ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA OBDOBJE 2019-2023
Referenčna številka dokumenta: 430-4/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
09310000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
dobava električne energije za potrebe občine, javnega podjetja in javnih zavodov
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
09310000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI032 - Podravska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Kidričevo, Lovrenc, Cirkovce
II.2.4 Opis javnega naročila
dobava električne energije za obdobje 2019-2023 za potrebe Občine Kidričevo, javnega podjetja Vzdrževanje in gradnje d.o.o., osnovnih šol in vrtcev
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.09.2019
Konec: 31.08.2023
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Razvidno iz razpisne dokumentacije
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
razvidni iz razpisne dokumentacije

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom.
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
14.06.2019   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 14.06.2019   10:10
Kraj: Informacijski sistem e-JN

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Razvidno iz razpisne dokumentacijeOddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 07.06.2019   15:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
OBČINA KIDRIČEVO
Kopališka ulica 14
2325
Kidričevo
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
29.04.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 30.04.2019   10:18
Spoštovani
Razpisna dokumentacija bo objavljena na naši spletni strani dne 30.4.2019 do 11.00 ure.

Lep pozdrav
Herbert Glavič

Datum objave: 06.05.2019   14:13
Spoštovani !
Prosim, če pojasnite, kakšno pooblastilo naj objavimo ? Seznam merilnih mest s porabo v letu 2018 je na koncu vzorca pogodbe.

Lep pozdrav
Herbert Glavič


Datum objave: 08.05.2019   08:22
Spoštovani !
Pooblastila za posredovanje podatkov o merilnih mestih in seznam merilnih mest v xls obliki bom posredoval najkasneje do 9.5.2019 do 10.00 ure.
Dosegljiva bodo na naši spletni strani.

Lep pozdrav
Herbert Glavič