Dosje javnega naročila 002768/2019
Naročnik: ŠTUDENTSKI DOM LJUBLJANA, Svetčeva ulica 9, 1000 Ljubljana
Blago: Sukcesivna dobava materiala za vzdrževanje v obdobju 2019-2021
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 217.585,51 EUR

JN002768/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 29.04.2019
JN002768/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.06.2019
JN002768/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 01.08.2019
JN002768/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 02.08.2019
JN002768/2019-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 02.08.2019
JN002768/2019-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 02.08.2019
JN002768/2019-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 02.08.2019
JN002768/2019-Pog05 - Pogodba, objavljeno dne 02.08.2019
Zahtevek za revizijo

    JN002768/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 084-199406
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
ŠTUDENTSKI DOM LJUBLJANA
Svetčeva ulica 9
1000
SI041
Ljubljana
Slovenija
Polona Klenovšek
studentski.domovi@stud-dom-lj.si
+386 12421000
+386 12421010

Internetni naslovi
http://www.stud-dom-lj.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/307150/Materiali_2019.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=9096
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Izobraževanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Sukcesivna dobava materiala za vzdrževanje v obdobju 2019-2021
Referenčna številka dokumenta: JN 8/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30190000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet naročila je sukcesivna dobava materiala za vzdrževanje v obdobju 2019-2021
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Materiali za beljenje, barve, pomožna sredstva in orodja
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30190000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila v sklopu 1 je dobava materiala za beljenje, barv, pomožnih sredstev in orodij.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.07.2019
Konec: 30.06.2021
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Materiali za vodovod in centralno ogrevanje
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30190000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila v sklopu 2 je dobava materialov za vodovod in centralno ogrevanje.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.07.2019
Konec: 30.06.2021
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Elektro material
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30190000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila v sklopu 3 je dobava elektro materiala.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.07.2019
Konec: 30.06.2021
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: Mizarski material
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30190000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila v sklopu 4 je dobava mizarskega materiala.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.07.2019
Konec: 30.06.2021
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: Zidarski in keramični material
Številka sklopa: 5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30190000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila v sklopu 5 je dobava zidarskega in keramičnega materiala.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.07.2019
Konec: 30.06.2021
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 6

II.2.1 Naslov
Naslov: Kovinarski material (kovine, žice, olja, masti, kiti)
Številka sklopa: 6
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30190000
44316400
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila v sklopu 6 je dobava kovinarskega materiala (kovin, žic, olj, masti)
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.07.2019
Konec: 30.06.2021
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 7

II.2.1 Naslov
Naslov: Pritrdilni materiali (vijaki, matice, žičniki, podložke, držala)
Številka sklopa: 7
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30190000
44530000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila v sklopu 7 je dobava pritrdilnih materialov (vijakov, matic, žičnikov, podložk, držal).
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.07.2019
Konec: 30.06.2021
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 8

II.2.1 Naslov
Naslov: Stekla in ogledala, steklarska dela
Številka sklopa: 8
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
14820000
30190000
38622000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila v sklopu 8 je dobava stekla, ogledal in izvedba steklarskih del.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.07.2019
Konec: 30.06.2021
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 9

II.2.1 Naslov
Naslov: Materiali za delo, pripomočki, orodja, deli za orodja
Številka sklopa: 9
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30190000
44510000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila v sklopu 9 je dobava materialov za delo, pripomočkov, orodij, delov za orodja.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.07.2019
Konec: 30.06.2021
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 10

II.2.1 Naslov
Naslov: Okolju prijazna čistilna sredstva
Številka sklopa: 10
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30190000
39830000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila v sklopu 10 je dobava okolju prijaznih čistilnih sredstev.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.07.2019
Konec: 30.06.2021
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 11

II.2.1 Naslov
Naslov: Okolju prijazna pralna sredstva
Številka sklopa: 11
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30190000
39831200
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila v sklopu 11 je dobava okolju prijaznih pralnih sredstev.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.07.2019
Konec: 30.06.2021
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 12

II.2.1 Naslov
Naslov: Embalaža
Številka sklopa: 12
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30190000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila v sklop 12 je dobava embalaže.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.07.2019
Konec: 30.06.2021
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Kot so opredeljeni v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
03.06.2019   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 30.08.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 03.06.2019   09:05


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 15.05.2019   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
ŠTUDENTSKI DOM LJUBLJANA
Svetčeva ulica 9
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
29.04.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 10.05.2019   13:52
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Ali lahko pri sklopu pralna sredstva popravite pakiranje, saj s tem povečate možnost prijave večih ponudnikov in menimo, da neznatno povišanje kilaže ne vpliva na samo kvaliteto ali kakršnekoli drugo pomembno karakteristiko (vpliv na kvaliteto opranega perila):
1.zap. št.1: ali lahko pakiranje povečate do 20 kg?
2. zap.št.2: ali lahko pakiranje povečate do 20 kg?
3. zap.št..7: ali lahko pakiranje povečate do 20 kg?

Hvala .

Lep pozdrav

ODGOVOR
Pozdravljeni,
dovoljujemo pakiranje do 20 kg v postavkah 1., 2. in 7.
Datum objave: 15.05.2019   08:41
VPRAŠANJE
Sklop 12 - embalaža

Ali lahko pod zaporedno številko 5 ponudimo krožnik dimenzije 13x20?
Zaporedna številka 6: ali gre za plitki krožnik ali za globoki?
Ali lahko pod zaporedno številko 20 ponudimo krožnik fi18cm?
Zaporedna številka 19 in 21 je opisan en in isti artikel. Ali gre za napako?


ODGOVOR

Pozdravljeni,
Ali lahko pod zaporedno številko 5 ponudimo krožnik dimenzije 13x20? Da, lahko.
Zaporedna številka 6: ali gre za plitki krožnik ali za globoki? Globoki krožnik.
Ali lahko pod zaporedno številko 20 ponudimo krožnik fi18cm? Da, lahko.
Zaporedna številka 19 in 21 je opisan en in isti artikel. Ali gre za napako? Da, črtamo postavko 21. Ostane postavka 19. s količino 3000.
Datum objave: 15.05.2019   15:03
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

ali lahko v sklopu X - pod zap. Št. 10 ali lahko ponudimo detergent embalaže 900 ml in ceno ustrezno preračunamo na 1L? Hvala. Lp

ODGOVOR
Pozdravljeni,

da.Datum objave: 16.05.2019   08:53
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

Prosim da v sklopu X: Čistilna sredstva dopolnite:

- pod zap. št. 1: Biokill - ali mora biti sredstvo vpisano v register biocidov?
- pod zap. št. 1: Biokill - dopišite volumen embalaže ( 750 ml, 1L?)
- pod zap. št. 2: dopišite dimenzije gobic
- pod zap. št. 5: Čistilni robčki 100/1 prosimo, da jasno dopišete katere čistilne robčke zahtevate? Gre za antibakterijski robčke, ki uničijo do 99,9 % bakterij in virusov, vključno z E. coli bakterijo, salmonelo in virusom gripe, želite čistilne robčke za les, avto, ogledala? Cene se zelo razlikujejo..
- pod zap. št. 6: Čistilo za izmenjevalce Za katere izmenjevalce potrebujete to čistilo (ionski, toplotni, hladilni sistem ?). Gre za specialno čistilo, ponavadi čistila predpiše proizvajalec proizdovda za katerega želite to čistilo uporabiti. Prosimo, da zapišete ime in proizvajalca čistila, ki ga uporablajte do sedaj in proizvajalca in model izmenjevalca za katerega želite to čistilo uporabiti oz. da čistilo umaknete iz seznama.
- pod zap. Št. 21 Metla sirkova dopišite koliko krat je naj vezana (3x, 5x?). Cene se zelo razlikujejo..
- pod zap. Št. 49 Vrečke ta smeti dopišite ali gre za LD/HD vrečke ter koliko mikronov naj vsebuje vrečka ?
- pod zap. Št. 50 Vrečke ta smeti dopišite ali gre za LD/HD vrečke ter koliko mikronov naj vsebuje vrečka?

Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR
Pozdravljeni,
- pod zap. št. 1: Biokill - ali mora biti sredstvo vpisano v register biocidov? ODG.: Sredstvo mora zagotoviti standardom, ki jih določa Uredba o zelenjem javnem naročanju.
- pod zap. št. 1: Biokill - dopišite volumen embalaže ( 750 ml, 1L?). ODG.: 500 ml s pumpico.
- pod zap. št. 2: dopišite dimenzije gobic ODG.: Dim 9,5 cm x 7 cm x 4 cm (zgornja stran groba).
- pod zap. št. 5: Čistilni robčki 100/1 prosimo, da jasno dopišete katere čistilne robčke zahtevate? Gre za antibakterijski robčke, ki uničijo do 99,9 % bakterij in virusov, vključno z E. coli bakterijo, salmonelo in virusom gripe, želite čistilne robčke za les, avto, ogledala? Cene se zelo razlikujejo.. ODG.: 150 robčkov 235 g raztopine aktivne snovi, (1 g raztopine vsebuje 0,25 g- 94 % etanola in 0,35g 1- propenola).
- pod zap. št. 6: Čistilo za izmenjevalce Za katere izmenjevalce potrebujete to čistilo (ionski, toplotni, hladilni sistem ?). Gre za specialno čistilo, ponavadi čistila predpiše proizvajalec proizdovda za katerega želite to čistilo uporabiti. Prosimo, da zapišete ime in proizvajalca čistila, ki ga uporablajte do sedaj in proizvajalca in model izmenjevalca za katerega želite to čistilo uporabiti. oz. da čistilo umaknete iz seznama. ODG.: Uporabljamo DS 100 DESCALER.
- pod zap. Št. 21 Metla sirkova dopišite koliko krat je naj vezana (3x, 5x?). Cene se zelo razlikujejo.. ODG.: 5 x vezana sirkova metla.
- pod zap. Št. 49 Vrečke ta smeti dopišite ali gre za LD/HD vrečke ter koliko mikronov naj vsebuje vrečka ? ODG: LD, (700 x 1000 x 0,04).
- pod zap. Št. 50 Vrečke ta smeti dopišite ali gre za LD/HD vrečke ter koliko mikronov naj vsebuje vrečka? ODG.: LD, (600 x 550 x 0,015).Datum objave: 21.05.2019   08:01
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo da v sklopu 12 embalaža pri enoti mere, dovolite zaokroževanje na 4 decimalna mesta, saj so pri postavkah kot so posamezne žlice, krožniki, slamice ipd. zelo majhni zneski.

ODGOVOR
Spoštovani,
v celotnem sklopu 12 - embalaža dovoljujemo zaokroževanje na 4 decimalna mesta.

Lep pozdrav.