Dosje javnega naročila 002745/2019
Naročnik: SPLOŠNA BOLNIŠNICA CELJE, Oblakova ulica 5, 3000 Celje
Blago: Najem ultrazvočnih aparatov za obdobje 5 let
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 121.043,35 EUR

JN002745/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 29.04.2019
JN002745/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.07.2019
JN002745/2019-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.07.2019
JN002745/2019-ODL03 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.07.2019
JN002745/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 22.08.2019
JN002745/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 23.08.2019
JN002745/2019-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 23.08.2019
JN002745/2019-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 23.08.2019
Zahtevek za revizijo

    JN002745/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 084-199395
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
SPLOŠNA BOLNIŠNICA CELJE
Oblakova ulica 5
3000
SI
Celje
Slovenija
Nabavna služba, Matjaž Štinek, univ.dipl.ekon.
matjaz.stinek@guest.arnes.si
+386 34233076
+386 34233756

Internetni naslovi
http://sb-celje.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/307169/RD_končna.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=9100
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Najem ultrazvočnih aparatov za obdobje 5 let
Referenčna številka dokumenta: 05/2019 NABAVA
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33100000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Najem ultrazvočnih aparatov za obdobje 5 let
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Najem ultrazvočnih aparatov za obdobje 5 let - ginekološko porodniški oddelek
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Najem ultrazvočnih aparatov za obdobje 5 let
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 60
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Najem ultrazvočnih aparatov za obdobje 5 let - OIIM
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Najem ultrazvočnih aparatov za obdobje 5 let
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 60
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Najem ultrazvočnih aparatov za obdobje 5 let - oddelek za bolezni prebavil
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Najem ultrazvočnih aparatov za obdobje 5 let
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 60
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
11.06.2019   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 11.06.2019   12:15


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 31.05.2019   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
SPLOŠNA BOLNIŠNICA CELJE
Oblakova ulica 5
3000
Celje
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
29.04.2019



   Dodatna pojasnila
Datum objave: 04.06.2019   11:05
VPRAŠANJE
Spoštovanji,


SKLOP 1
Prosimo, da spremenite zahtevo pod točko 8, ki naj se glasi: dinamično območje vsaj 255db, saj se s tem lahko prijavi več ponudnikov
Prosimo, da spremenite zahtevo pod točko 14, ki naj se glasi: Programska oprema za sestavljeni UZ prikaz (compound)-vsaj 4 nivoji, saj se s tem favorizira samo enega ponudnika.
Prosimo, da spremenite zahteve za abdominalno sondo vsaj 160 kristalnih elementov ter minimalen kot pogleda 85° - točka 31
Prosimo, da odobrite ponudbo za 3D/4D abdominalno sondo z večjim frekvenčnim območjem in kotom zajema volumna 90°, kar je v mejah zahtevanega točka 41
Prosimo, da odobrite ponudbo za 3D/4D vaginalno sondo, ki odstopa za 1MHz od zahtevanih vrednosti ter ima širši kot zajema volumna (180°) točka 42

Hvala za odgovore.


ODGOVOR
točka 8: ostane kot zahtevano.
točka 14: ostane kot zahtevano.
točka 31: ostane kot zahtevano.
točka 41: ABD. 3D/4D sonda: lahko ponudite sondo z večjim frekvenčnim območjem, če ostane vsaj enako velik zajem osnovnega volumna.
točka 42: VAG. 3D/4D sonda: lahko ponudite vag. sondo ki odstopa za 1 MHz, če ostane vsaj enako velik zajem osnovnega volumna.