Dosje javnega naročila 002912/2019
Naročnik: OBČINA LUČE, Luče 106, 3334 Luče
Gradnje: Izgradnja MKČN Luče
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 364.545,17 EUR

JN002912/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 09.05.2019
JN002912/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 17.05.2019
JN002912/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 07.06.2019
JN002912/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 02.07.2019
JN002912/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 02.07.2019
Zahtevek za revizijo

    JN002912/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA LUČE
Luče 106
3334
SI
Luče
Slovenija
Klavdij Strmčnik
tajnik@luce.si
+386 38393550
+386 38393551

Internetni naslovi
http://www.luce.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.luce.si
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=9103
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izgradnja MKČN Luče
Referenčna številka dokumenta: 430-4/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je izgradnja male komunalne čistilne naprave (MKČN) Luče v velikosti 600 PE in infrastrukture potrebne za delovanje naprave.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Območje Občine Luče
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je izgradnja male komunalne čistilne naprave (MKČN) Luče v velikosti 600 PE in infrastrukture potrebne za delovanje le te (kanal dotok iztok iz MKČN, vodovod, NN priključek) .

Lokacija predvidene MKČN je na samem vstopu v občino, na stičišču treh k. o.: Luče, Krnica, Raduha. MKČN je locirana neposredno ob regionalni cesti Rll-428, odsek 1249 Luče Mozirje. Locirana je na platoju med regionalno cesto in reko Savinjo.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 150
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Navedeno v razpisni dokumentaciji


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
24.05.2019   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 24.05.2019   10:30


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 20.05.2019   09:00

Dodatne informacije:
Finančno zavarovanje za resnost ponudbe se pošlje na naslov naročnika.
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
09.05.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 14.05.2019   08:33
VPRAŠANJE
Ali ponudnik lahko ponudi tudi drugo tehnologijo delovanja naprave, kot naprimer SBR tako da z posodami ostaja v geberitih gradbenega dovoljenja?

ODGOVOR

Naročnik je podal v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila zahtevo vezano na vrsto tehnologije, to je tehnologija s pritrjeno biomaso (MBBR, SAF, IFAS). Druge tehnologije niso dopustne.


Datum objave: 14.05.2019   08:35
VPRAŠANJE
Spoštovani!
v navedem popisu se sklicujete na točen določen tip čistilne naprave, katere ponudnik je le eden na tržišču. To ni v skladu z ZJN in vas pozivamo na popravek dokumentacije oziroma da zapišete dovoljena odstopanja od predpisane naprave.
lepo pozdravljeni

ODGOVOR

Naročnik je v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila definiral robne pogoje vezano na predmet javnega naročila in definiral tehnologijo čiščenja. Prav tako je naročnik jasno zapisal: »V priloženem predračunu je v nekaterih postavkah zaradi ustreznejšega opisa materialov ali opreme v informativne namene naveden tudi proizvajalec in tip materiala ali opreme. Navedba je zgolj informativne narave, potrebno je ponuditi tehnično enakovreden ali boljši material oz. opremo.«
Zahtevana je dobava in vgradnja kompaktne male biološke čistilne naprave, velikosti 600 PE, s pritrjeno biomaso (MBBR, SAF, IFAS), kar pa ne pomeni tipa čistilne naprave temveč le vrsto tehnologije.Datum objave: 14.05.2019   08:36
VPRAŠANJE
Pozdravljeni;

V razpisni dokumentaciji je navedena referenca:
ena (1) gradnjo čistilne naprave za komunalne odpadne vode v velikosti od 50 PE do 2.000 PE s tehnologijo s pritrjeno biomaso (MBBR, SAF, IFAS), za katero je pridobljeno uporabno dovoljenje oziroma izveden prevzem objekta s strani naročnika.

Zanima nas ali bi sprejeli tudi referenco za rekonstrukcijo čistilne naprave, kjer je bila zamenjana tehnologija čiščenja vode- iz pretočne čistilne naprave v MBBR. Poleg tega je bila vgrajena nova strojno tehnološka oprema. Velikost objekta ustreza zahtevanim parametrom in objekt je prevzet s strani naročnika.


Lep pozdrav.

ODGOVOR

Naročnik bo upošteval tudi rekonstrukcijo čistilne naprave v kolikor ustreza definiranemu pogoju v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, saj pojem gradnja skladno z veljavno zakonodajo obsega tudi rekonstrukcijo objekta.


Datum objave: 14.05.2019   13:57
VPRAŠANJE
Spoštovani,

vljudno vas prosimo za obrazložitev določenih nejasnosti:

- glede na velikost ČN nas zanima zakaj ni vključen projektant za strojne inštalacije oz. tehnologijo?
- ali je gradbeni projektant upošteval dodatne vode (meteorne vode), kljub temu da se bo gradil ločeni sistem? kdaj?
- ali je gradbeni projektant!? upošteval odvod peska v izogib obrabi grabelj?
- zakaj so predvidene grablje z mrežo 3mm, če pa vemo, da so ušesne paličice manjšega premera in s tem posledično gredo skozi mrežo?
- zakaj je gradbeni projektant?! vgradil 3 črpalke v črpališču, namesto dveh malenkost večjih črpalk z drugačnimi karakteristikami?
- zakaj so vodila in cevovodi iz materiala AlSi304, vijaki in matice pa iz materiala AlSi306?
- prosimo za debelino epoxy premaza na fazonskih in armaturnih kosih?
- nikjer ni razvidno iz kakšnega materiala naj bodo grablje
- ali so kapacitete puhal zadostne? Prosimo za izračun?
- ali ima puhalo dodatno hlajenje? ali je v prostoru predviden termostat?
- prosimo za tehnološki algoritem delovanja celotne MKČN?
- prosimo za podatek stroška čiščenja na m3

Hvala za odgovore.
ODGOVOR
- glede na velikost ČN nas zanima zakaj ni vključen projektant za strojne inštalacije oz. tehnologijo?
Projektna dokumentacija je izdelana skladno z veljavno zakonodajo in predpisi. Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila pa zajema vse potrebne podatke za pripravo ponudbe.

- ali je gradbeni projektant upošteval dodatne vode (meteorne vode), kljub temu da se bo gradil ločeni sistem? kdaj?
Projektant je upošteval dodatne (tuje) vode.

- ali je gradbeni projektant!? upošteval odvod peska v izogib obrabi grabelj?
V izogib obrabi grabelj je predviden tako imenovani čistilni jašek pred črpališčem.

- zakaj so predvidene grablje z mrežo 3mm, če pa vemo, da so ušesne paličice manjšega premera in s tem posledično gredo skozi mrežo?
Grablje s perforacijo 3mm so ustrezne za čiščenje odpadne vode pred MKČN.

- zakaj je gradbeni projektant?! vgradil 3 črpalke v črpališču, namesto dveh malenkost večjih črpalk z drugačnimi karakteristikami?
Zaradi enakomernejšega dotoka odpadne vode na MKČN.

- zakaj so vodila in cevovodi iz materiala AlSi304, vijaki in matice pa iz materiala AlSi306?
Ponudniki naj upoštevajo, da so tudi vijaki in matice iz materiala AISI 304.

- prosimo za debelino epoxy premaza na fazonskih in armaturnih kosih?
Epoxy premaz debeline min. 250 m.

- nikjer ni razvidno iz kakšnega materiala naj bodo grablje
Skladno z obrazcem Predračun in opisom postavke je jasno navedeno, da so komplet grablje v nerjavečem materialu AISI304.

- ali so kapacitete puhal zadostne? Prosimo za izračun?
Kapacitete predvidenih puhal zadostujejo potrebam. Ponudnik lahko ponudi močnejša puhala skladno s tehnologijo, ki jo ponuja.

- ali ima puhalo dodatno hlajenje? ali je v prostoru predviden termostat?
Predviden je odvod odpadnega (vročega) zraka iz prostora s puhali. Poleti se bo vroč zrak s pomočjo ventilatorja odvajal iz objekta (kontejnerja), pozimi se zrak najprej odvede v prostor, kjer so grablje nato pa izven objekta.
Da v prostoru je predviden termostat.
Ponudnik naj ponudi puhalo, ki bo delovalo glede na pogoje okolja.

- prosimo za tehnološki algoritem delovanja celotne MKČN?
Tehnološki algoritem ni predpisan, ponudnik naj sam določi algoritem, da bo skladen z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.

- prosimo za podatek stroška čiščenja na m3
Strošek čiščenja na m3 ni pogoj za izbor na javnem naročilu, saj je strošek čiščenja odvisen od več dejavnikov in ne samo od porabe električne energije zato se lahko leta razlikuje.Datum objave: 14.05.2019   14:57
VPRAŠANJE
Spoštovani,

na podlagi dostopnih dokumentov in pripravi kvalitetne ponudbe Naročnika naprošamo, za naslednje:
- vris Q100 (stoletne vode) v prerez G-G,
- nikjer nismo razbrali ali so primarni bazen, biološka stopnja ter naknadni usedalnik povozni,
- iz načrtov je razviden odmik med zgoraj navedenimi objekti ter t.i. mehanskim objektom s kompresorji majhen oz. prosimo za točen podatek pri manipulaciji vozil

Hvala za odgovore in lep dan še naprej

ODGOVOR

- vris Q100 (stoletne vode) v prerez G-G,
Po študiji (izdelovalec: inženiring za vode; IZVO, d.o.o., z naslovom: Izdelava kart poplavne nevarnosti in kart razredov poplavne nevarnosti na območju Luč, leto izvedbe 2010, št, proj. A80-FR/09) je nivo dosega visoke vode pri pretoku Q100 na območju predvidene MKČN na koti 509.60m.n.v. Plato predvidene MKČN je na koti 511,60 m.n.v.

- nikjer nismo razbrali ali so primarni bazen, biološka stopnja ter naknadni usedalnik povozni,
Navedeni deli MKČN niso povozni.

- iz načrtov je razviden odmik med zgoraj navedenimi objekti ter t.i. mehanskim objektom s kompresorji majhen oz. prosimo za točen podatek pri manipulaciji vozil
Razmik med objektom (kontejnerjem) in MKČN je 3,18 m.Datum objave: 15.05.2019   07:44
VPRAŠANJE
Lepo pozdravljeni;

Zahtevamo, da kot del projekte dokumentacije objavite geološko poročilo, kjer bo razvidno za koliko metrov segamo v podtalnico in kakšne kamnine nas čakajo pod površjem. Dejstvo je, da nam zadržujete podatke zaradi katerih bi kvalitetno pripravili ponudbo in nas s tem zavajate, da bi oddali nižjo ponudbo kot bodo potem realni stroški.

ODGOVOR

Geološko geomehansko poročilo je elaborat, ki je sestavni del DGD dokumentacije in je že objavljen skupaj z vso dokumentacijo v sklopu DGD dokumentacije.


Datum objave: 17.05.2019   06:47
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Ali lahko podizvajalec nastopa v več ponudbah?

Hvala, lp

ODGOVOR

Da.


Datum objave: 17.05.2019   06:47
VPRAŠANJE
Ali lahko podjetje kot podizvajalec ali so-ponudnik sodeluje pri večih prijavah na razpis za gradnjo MKČN Luče?

ODGOVOR
Da.Datum objave: 17.05.2019   06:48
VPRAŠANJE
Pozdravljeni;

V popisu del smo opazili, da imate postavke v katere ste vključili črpanje vode iz gradbene jame. Te postavke niso po enoti ure ampak po m3. Zanima nas ali bo potrebno črpanje vode za vsak m3? Če temu ni tako, vas prosimo, da popravite popis in izločite črpanje vode kot lastno postavko. Tako bo razvidno koliko ur črpanja pričakujete.

ODGOVOR

Cena na enoto mora vsebovati vse kar izhaja iz opisa postavke in ostale stroške določene skladno z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila. Pri čimer je v domeni ponudnika na kakšen način bo ceno na enoto in njeno strukturo oblikoval.


Datum objave: 17.05.2019   06:49
VPRAŠANJE
V razpisni dokumentaciji je navedeno:
»Ponudnik prav tako ne bo mogel uveljavljati naknadnih podražitev iz naslova nepopolne ali neustrezne dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila za tiste dele izvedbe javnega naročila, ki dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila niso bili ustrezno opredeljeni, pa bi jih glede na predmet javnega naročila in na celotno dokumentacijo ponudnik lahko predvidel.«

Prav tako je navedeno:
»morebitni ne-našteti, a za izvedbo neobhodno potrebni ostali stroški,«

Sporočamo vam, da je razpis narejen na osnovi PZI projekta in se ponudba izdela po enoti mere. Ponudnik tekom priprave ponudbe ne more predvideti vsega kar po PZI projektu ni ustrezno narejeno. To niti ni ponudnikova dolžnost v času priprave ponudbe.
V skladu s tem vas prosimo za popravek razpisne dokumentacije, v nasprotnem primeru bomo primorani vložiti revizijo na RD.


ODGOVOR

Naročnik bo objavil popravek dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.


Datum objave: 17.05.2019   06:52
VPRAŠANJE
V popisu del ste opisali primarni usedalnik:
»Primarni usedalnik je izdelan v »V« obliki in opremljen s pregradami, ki preprečuje plavajočim snovem, da vstopijo v biološko stopnjo čiščenja. Sistem zračne natege mora omogočati črpanje odpadne vode v biološko stopnjo tudi v času brez dotoka odpadne vode na čistilno napravo»
V PZI pa:
»Primarni usedalnik je opremljen z več pregradami, ki preprečuje plavajočim snovem, da vstopijo v biološko stopnjo čiščenja. Vključuje tudi WPL Ltd. unikatni »feed forward« sistem zračne natege ki omogoča samodejno črpanje odpadne vode v biološko stopnjo tudi v času brez dotoka odpadne vode v čistilno napravo«

Preverili smo konkurenco in ugotovili, da ne moremo ponuditi ekvivalenta opreme, saj kot ste navedli- zahtevate unikatni sistem zračne natege »feed forward«.
Vaš opis zahtevane opreme je direktnem nasprotju z 68. členom ZJN-3. Prosim za popravek opisa primarni usedalnika, drugače bomo zahtevali revizijo razpisa.


ODGOVOR
Naročnik ni predpisal točno določenega sistema natege, kar je razvidno iz samega obrazca Predračuna oz. opisa postavke. Naročnik bo objavil popravek projektne dokumentacije. Naročnik želi, da mala čistilna naprava sprejme in čim bolj učinkovito prečisti dotekajočo odpadno vodo. Glede na to, da je v nočnem času dotok odpadne vode manjši, zagotoviti pa želi čim bolj konstantno obremenitev biološke stopnje, se preko sistema zračne natege v nočnem času odpadna voda iz primarnega usedalnika črpa v biološko stopnjo. Na ta način se pridobi tudi dodatni volumen v primarnem usedalniku, ki zadrži in tako bolj enakomerno obremeni napravo ob jutranji konici dotoka odpadne vode.Datum objave: 17.05.2019   06:53
VPRAŠANJE
Lep pozdrav,
Pri ogledu načrtov smo opazili, da velikost parcele komaj odgovarja velikosti željene MKČN, zato se nam je pojavilo vprašanje ali predvidevate, da bo na parceli še dovolj prostora za deponijo v okviru gradbišča ali bo potrebno odvažati material kam drugam. V primeru, da bo potrebno odvažanje na drugo lokacijo, vas prosimo za točno lokacijo.


ODGOVOR
Na platoju poleg predvidene MKČN je dovolj prostora za deponije materiala, skladišče, manipulacijo z vozili,Datum objave: 17.05.2019   06:57
VPRAŠANJE
Prosimo za pojasnilo kolikšna količina blata se pričakujete za odvoz, saj je ta ocena potrebna za izdelavo stroška za obratovanje čistilne naprave v času poizkusnega obratovanja.
Hvala;


ODGOVOR
Predvidena količina blata je 20 m3/mesec.Datum objave: 17.05.2019   06:59
VPRAŠANJE
Pozdravljeni;

V navodilih ste predvideli črpanja podtalne vode za ves čas izvedbe kot strošek, ki ga mora izvajalec v kalkulirati v svoje cene pri popisu. Poleg tega pa ste črpanje vode predvideli pri kanalu A, pri iztoku kanala iz MKČN, pri vodovodnem priključku in pri MKČN. Vsakič je črpanje vode vključeno med izkope gradbenega materiala. Po naših predvidevanjih bo potrebno črpanje vode še pri drugih delih (betoniranje podložnega betona, demontaža in montaža opaža, vgradnja armaturnega železa) in bi moral biti ta strošek posebej prikazan. Podjetje, ki bo izpeljalo projekt ne more predvideti kolikšno količino vode bo potrebno prečrpati in tako teh stroškov ne moremo vkalkulirati v postavke v popisu.

lep pozdrav,

ODGOVOR
Cena na enoto mora vsebovati vse kar izhaja iz opisa postavke in ostale stroške določene skladno z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila. Pri čimer je v domeni ponudnika na kakšen način bo ceno na enoto in njeno strukturo oblikoval.Datum objave: 17.05.2019   07:00
VPRAŠANJE
Glede na popis del trdite, da podtalne vode ne bo več kot 2.520m3, vendar se mi ne strinjamo s tem. Zanima nas kam naj vključimo stroške črpanja vode, ki se bo ponoči nabrala v gradbeni jami. Trdimo, da ta strošek ne more biti vključen v druge postavke (v tem primeru v kombinirani (strojno - ročni) izkop mat. III. in IV. Ktg), saj nobeden gradbeni nadzor ne bo potrdil dvakratnega izkopavanja (vendar bi ga moral, saj bomo vsaj 2x črpali). Prosimo za popravek popisa.

lp

ODGOVOR
Cena na enoto mora vsebovati vse kar izhaja iz opisa postavke in ostale stroške določene skladno z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila. Pri čimer je v domeni ponudnika na kakšen način bo ceno na enoto in njeno strukturo oblikoval. Naročnik ne bo spreminjal predmetnih postavk.Datum objave: 17.05.2019   07:05
VPRAŠANJE
Spoštovani,

po posredovanih podatkih ugotavljamo naslednje:
- Investitor se je zavestno odločil za vgradnjo slabše kvalitete nerjavečega jekla (AISI304),
- Investitor je seznanjen in se zaveda da bo izliv večkrat poškodovan (žabji pokrov) sa je nižje kot Q100 (507,40-506,79m.n.v.)
- Investitor oz. projektant je predvidel večkratno čiščenje čistilnega jaška saj se bo v nasprotnem ves pesek neposredno prišel na grablje in s tem neposredno obrabljal grablje? Ali ni druge rešitve?
- prosimo za popravek debeline nanosa epoxy premaza (enote ali vrednost),
- prosimo za TOČEN podatek tujih vod ki jih je upošteval projektant
- glede na to, da v PZI dokumentaciji ni razviden tehnološki algoritem delovanja ČN, predpostavljamo, da se je Investitor odločil za točno določenega ponudnika tehnologije

S spoštovanjem

ODGOVOR

- Investitor se je zavestno odločil za vgradnjo slabše kvalitete nerjavečega jekla (AISI304),
Kvaliteta nerjavečega jekla (AISI304) popolnoma zadostuje okolju, v katerem bo vgrajena.

- Investitor je seznanjen in se zaveda da bo izliv večkrat poškodovan (žabji pokrov) sa je nižje kot Q100 (507,40-506,79m.n.v.)
Izliv oziroma žabji pokrov je predviden skladno s projektnimi pogoji in pridobljenim mnenjem s strani MOP ARSO.

- Investitor oz. projektant je predvidel večkratno čiščenje čistilnega jaška saj se bo v nasprotnem ves pesek neposredno prišel na grablje in s tem neposredno obrabljal grablje? Ali ni druge rešitve?
Predvideno je redno vzdrževanje (čiščenje, praznenje, kontroliranje) čistilnega jaška.

- prosimo za popravek debeline nanosa epoxy premaza (enote ali vrednost),
Epoxy prašna zaščita min. 250 m (mikronov).

- prosimo za TOČEN podatek tujih vod ki jih je upošteval projektant
Dotok tuje vode je upoštevan kot dvakratni dnevni odtok odpadne vode iz gospodinjstev.
Q t dnevni = 2 * Q f (24)
Velikost MKČN je 600 PE (norma porabe vode 150l/PE/dan).

- glede na to, da v PZI dokumentaciji ni razviden tehnološki algoritem delovanja ČN, predpostavljamo, da se je Investitor odločil za točno določenega ponudnika tehnologije
Ne gre za vprašanje, za to naročnik ne podal odgovora.


Datum objave: 20.05.2019   13:08
VPRAŠANJE
Naročnika opozarjamo, da brez predhodnega mehanskega predčiščenja (to ni »kvazi« usedalnik pred črpališčem- ki mimogrede ne deluje- kajti maščobnik in usedalnik morata biti pravilno dimenzirana glede na pretoke in ti v projektu niso) vertikalne grablje z perforacijo 3 mm ne bodo delovale. Za delovanje takšnih grabelj je potrebno inštalirati gorvodno avtomatske grobe grablje (z zračnostjo 10-15 mm) in peskolov in maščobnik, ki po ATV smernicah ustrezata pretoku. V kolikor naročnik vztraja pri takšni tehnologiji mehanskega predčiščenja, naj vse stroške prevzame nase, saj se bodo grablje mašile ob vsakem večjem dotoku (maščob) na MKČN Luče.

ODGOVOR

Obseg projektiranja, ki ste opisali, se izvaja pri veliko večjih kanalizacijskih sistemih in čistilnih napravah, večjih od 2000 PE.
Za sisteme te velikosti (600 PE) je običajno, da se izvede pred čiščenja na način kot je predvidena rešitev v projektni dokumentaciji.Datum objave: 20.05.2019   13:10
VPRAŠANJE
Kot referenčni pogoj za vodjo del so podane naslednje zahteve:

... eni (1) gradnji čistilne naprave za komunalne odpadne vode v velikosti od 50 PE
do 2.000 PE za katero je pridobljeno uporabno dovoljenje oz. izveden prevzem
objekta s strani naročnika.

Naročniku predlagamo, da ne omejuje referenc na velikost do 2.000 PE in omogoča tudi reference z velikostjo nad 2.000 PE. V obdobju zadnjih 7 let smo izvedli več čistilnih naprav, ki so nekoliko večje od zahtevane zgornje meje 2.000 PE. Zato predlagamo, da naročnik dopusti večje čistilne naprave in po potrebi tudi poveča število referenc za vodjo del.
Večje čistilne naprave, praviloma pomenijo tehnološko bolj zahtevno gradnjo in zato naročnik lahko upravičeno pričakuje boljše znanje od vodje del in boljšo izvedbo del.
Za odgovor na naš predlog se vam v naprej zahvaljujem.

ODGOVOR

Pogoj za izkazovanje kadrovske in tehnične sposobnosti ponudnika je oblikovan skladno in primerljivo s predmetom javnega naročila. Kot izhaja iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, je predmet javnega naročila mala komunalna čistilna naprava, to je naprava za čiščenje komunalne odpadne vode z zmogljivostjo čiščenja, manjšo od 2000 PE. Ponudnik mora dokazati izkušnje in strokovno usposobljenost na primerljivih objektih, zato naročnik pogoja ne bo spreminjal.


Datum objave: 20.05.2019   13:11
VPRAŠANJE
Pozdravljeni;

V RD je zapisano:
Pogoj 9- Vodja del
»da izpolnjuje pogoje za vodjo del v skladu s 14. členom Gradbenega zakona (v
nadaljevanju) GZ.«
Citirano iz gradbenega zakona GZ:
1.odstavek 14. člen GZ navaja:
Izvajalec, ki želi opravljati dejavnost gradbeništva, mora za opravljanje te dejavnosti, razen dejavnosti izvajanja zaključnih gradbenih del, ki pomembno ne vplivajo na izpolnjevanje bistvenih zahtev, izpolnjevati naslednje pogoje:
imeti mora zavarovano odgovornost za škodo v zvezi z opravljanjem svoje dejavnosti v skladu z določbami drugega oziroma tretjega odstavka tega člena ter
imeti sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za polni delovni čas ali za krajši delovni čas v posebnih primerih v skladu z zakonom, ki ureja delovna razmerja, z najmanj enim delavcem, ki izpolnjuje pogoje, določene v tem členu (v nadaljnjem besedilu: vodja del).

Pri pregledu Gradbenega zakona nam je padel v oči 1. odstavek 120. člena:
(1) Izvajalci, ki so do začetka uporabe tega zakona opravljali dejavnost gradbeništva in ne izpolnjujejo pogojev za opravljanje dejavnosti po tem zakonu, se morajo uskladiti s 14. členom tega zakona v roku dveh let od začetka uporabe tega zakona.
Gradbeni zakon je začel veljati 1.6.2018, kar je tudi navedeno v 126. členu:
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. junija 2018.

Torej je implementacija 14. člena v celoti zahtevana šele od 1.6.2020.

Iz vsega zgoraj napisanega izhaja, da ni potrebno imeti zaposlenega odgovornega vodja del, dokler ta oseba izpolnjuje vse ostale zahteva iz gradbenega zakona in razpisne dokumentacije.
Prosimo da potrdite, da OVD ni potrebno biti zaposlen v podjetju, ki se prijavlja na javni razpis za izgradnjo MKČN Luče.

Lep pozdrav.


ODGOVOR
Potrjujemo to navedbo.Datum objave: 20.05.2019   13:14
VPRAŠANJE
Pozdravljeni;

Ker nam je poznan kanalizacijski sistem v Lučah, vemo, da je le-ta mešan. To pomeni, da se do dotok na MKČN Luče že ob manjšem dežju povečal več kot za 2x Qs (pretoki so dejansko tudi 10x Qs). Zanima nas kako je projektant rešil to težavo? Projektirana MKČN namreč ni primerna za tako velike pretoke.


Vemo, da ČN s pritrjeno bio-maso zagotavljajo obstoj biologije tudi pri večjih pretokih, vendar v tem primeru projektirana MKČN Luče takih pretokov ne bo zmogla zaradi hidravlične obremenitve (majhne dotočne cevi) . Projektanta prosimo za razlago rešitve tega problema.

ODGOVOR

Glede na to, da je obstoječ kanalizacijski sistem mešan, se je projektant odločil, da bo napravo sprojektiral glede na potrebe naselja in velikosti naprave, ki jo je določil naročnik; to je 600 PE. Glede na velikost naprave in njeno zmogljivost se je predvidelo (dimenzioniralo) črpališče, ki bo na napravo prečrpalo vsaj 3 Qs in ta količina odpadne vode se bo na napravi lahko očistila.
Na obstoječem kanalizacijskem sistemu (na drugi strani reke Savinje) je obstoječi cevni zadrževalnik z dušilko, ki bo zadržal vode prvega naliva, v prihodnosti pa se namerava posodobiti obstoječi kanalizacijski sistem, kar bo zmanjšalo dotok tujih vod v sistem. Naprava se gradi za daljše obdobje 30 let.
Dimenzioniranje naprave za vse tuje vode pa ni smiselno, ker bi bilo potrebno zgraditi 10 x preveliko napravo in bi ob povečanju tujih vod - deževju, po zajemu prvega naliva, ki se bo zadržal v zadrževalniku na sistemu in nato očistil na napravi, bila koncentracija onesnaženja dotekajoče vode nižja od parametrov, ki so zahtevani za očiščeno odpadno vodo in se kot takšna običajno preliva (razbremenjuje) iz zadrževalnika v vodotok.Datum objave: 20.05.2019   13:55
Naročnik je opazil, da se pri že podanem odgovoru v celoti ne pokažejo vsi podatki, zato podaja ponovno odgovor na spodnje vprašanje v izogib nepravilnemu razumevanju in bo enoto izpisal samo z besedilom, ker se pri podajanju odgovora ne prikaže ustrezna merska enota s simboli.
Vprašanje
- prosimo za debelino epoxy premaza na fazonskih in armaturnih kosih?
Odgovor:
Debelina epoxy premaza na fazonskih in armaturnih kosih je min. 250 mikronov.