Dosje javnega naročila 002721/2019
Naročnik: MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE, Župančičeva ulica 3, 1000 Ljubljana
Gradnje: Izvedba zamenjave dotrajanega fasadnega stavbnega pohištva na lokacijah sodnih stavb
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 1.415.076,48 EUR

JN002721/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 29.04.2019
JN002721/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.06.2019
JN002721/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 12.07.2019
JN002721/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 16.07.2019
JN002721/2019-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 16.07.2019
JN002721/2019-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 16.07.2019
Zahtevek za revizijo

    JN002721/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE
Župančičeva ulica 3
1000
SI0
Ljubljana
Slovenija
gp.mp@gov.si
+386 13695342

Internetni naslovi
http://www.mp.gov.si/si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.mp.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1342

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=9105
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izvedba zamenjave dotrajanega fasadnega stavbnega pohištva na lokacijah sodnih stavb
Referenčna številka dokumenta: 4300-5/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je izvedba zamenjave dotrajanega fasadnega stavbnega pohištva na lokacijah sodnih stavb Okrajno sodišče v Trebnjem, Okrajno sodišče na Vrhniki, Okrajno sodišče v Žalcu, Okrajno sodišče v Lendavi, Okrožno sodišče v Mariboru.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Zamenjava dotrajanega fasadnega stavbnega pohištva na objektu Okrajno sodišče v Trebnjem, Gubčeva cesta 9, Trebnje
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45400000
45420000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI0 - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Trebnje
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je izvedba zamenjave dotrajanega fasadnega stavbnega pohištva na lokaciji sodne stavbe Okrajno sodišče v Trebnjem, ki obsega:
- odstranitev obstoječega stavbnega pohištva,
- dobavo in vgradnjo novega stavbnega pohištva,
- sanacija morebitnih poškodb, ki so posledica zamenjave stavbnega pohištva.

Obseg in vsebina javnega naročila sta razvidna iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, projektna dokumentacije za posamezni sklop, ponudbenega predračuna za posamezni sklop, osnutka pogodbe in drugih dokumentov, ki so sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v dnevih: 120
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Zamenjava dotrajanega fasadnega stavbnega pohištva na objektu Okrajno sodišče na Vrhniki, Cankarjev trg 8, Vrhnika
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45400000
45420000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI0 - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Vrhnika
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je izvedba zamenjave dotrajanega fasadnega stavbnega pohištva na lokaciji sodne stavbe Okrajno sodišče na Vrhniki, ki obsega:
- odstranitev obstoječega stavbnega pohištva,
- dobavo in vgradnjo novega stavbnega pohištva,
- sanacija morebitnih poškodb, ki so posledica zamenjave stavbnega pohištva.

Obseg in vsebina javnega naročila sta razvidna iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, projektna dokumentacije za posamezni sklop, ponudbenega predračuna za posamezni sklop, osnutka pogodbe in drugih dokumentov, ki so sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v dnevih: 120
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Zamenjava dotrajanega fasadnega stavbnega pohištva na objektu Okrajno sodišče v Žalcu, Levstikova ulica 14, Žalec
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45400000
45420000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI0 - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Žalec
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je izvedba zamenjave dotrajanega fasadnega stavbnega pohištva na lokaciji sodne stavbe Okrajno sodišče v Žalcu, ki obsega:
- odstranitev obstoječega stavbnega pohištva,
- dobavo in vgradnjo novega stavbnega pohištva,
- sanacija morebitnih poškodb, ki so posledica zamenjave stavbnega pohištva.

Obseg in vsebina javnega naročila sta razvidna iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, projektna dokumentacije za posamezni sklop, ponudbenega predračuna za posamezni sklop, osnutka pogodbe in drugih dokumentov, ki so sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v dnevih: 120
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: Zamenjava dotrajanega fasadnega stavbnega pohištva na objektu Okrajno sodišče v Lendavi, Glavna ulica 9, Lendava
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45400000
45420000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI0 - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Lendava
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je izvedba zamenjave dotrajanega fasadnega stavbnega pohištva na lokaciji sodne stavbe Okrajno sodišče v Lendavi, ki obsega:
- odstranitev obstoječega stavbnega pohištva,
- dobavo in vgradnjo novega stavbnega pohištva,
- sanacija morebitnih poškodb, ki so posledica zamenjave stavbnega pohištva.

Obseg in vsebina javnega naročila sta razvidna iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, projektna dokumentacije za posamezni sklop, ponudbenega predračuna za posamezni sklop, osnutka pogodbe in drugih dokumentov, ki so sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v dnevih: 120
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: Zamenjava dotrajanega fasadnega stavbnega pohištva na objektu Okrožno sodišče v Mariboru, Sodna ulica 14, Maribor
Številka sklopa: 5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45400000
45420000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI0 - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Maribor
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je izvedba zamenjave dotrajanega fasadnega stavbnega pohištva na lokaciji sodne stavbe - Okrožno sodišče v Mariboru, ki obsega:
- odstranitev obstoječega stavbnega pohištva,
- dobavo in vgradnjo novega stavbnega pohištva,
- sanacija morebitnih poškodb, ki so posledica zamenjave stavbnega pohištva.

Obseg in vsebina javnega naročila sta razvidna iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, projektna dokumentacije za posamezni sklop, ponudbenega predračuna za posamezni sklop, osnutka pogodbe in drugih dokumentov, ki so sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v dnevih: 180
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
28.05.2019   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 28.05.2019   10:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 17.05.2019   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE
Župančičeva ulica 3
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
29.04.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 15.05.2019   11:05
VPRAŠANJE
V tehnični specifikaciji je predvidena RAL montaža, ali je potrebno upoštevati obdelavo notranjih in zunanjih špalet?
Prosim za ustrezen odgovor z morebitnimi popravki v popisu in tehnični detajl morebitne obdelave špalet

ODGOVOR NAROČNIKA:
Pri oblikovanju ponudbene cene je potrebno upoštevati obdelavo notranjih in zunanjih špalet. Izvajalec bo moral dela izvajati na način, da ne bo poškodoval fasade oziroma si bo moral prizadevati, da se pri izvedbi del fasada ne poškoduje. V kolikor bo fasado pri izvajanju del poškodoval, pa jo bo moral sanirati, pri čemer bo sanacijo (materiale) potrdil ZVKDS in nadzor.
Datum objave: 17.05.2019   08:50
VPRAŠANJE

Pri izvedbi RAL montaže so zunanje in notranje folije katere se nalepijo z okenskega elementa na špaleto in te folije se skrijejo samo z obdelavo špalet.
Tako da je potrebno vsakem primeru upoštevati obdelavo špalet.
Prosim za odgovor?

ODGOVOR NAROČNIKA:
Izvedba vgradnje stavbnega pohištva je obdelana v projektni dokumentaciji, kar je pri pripravi ponudbe potrebno upoštevati. Glede obdelave špalet je naročnik odgovoril na portalu JN dne 15.5.2019.
Datum objave: 20.05.2019   16:03
VPRAŠANJE
Prosim za pojasnilo:
v dokumentaciji ni opredeljena vrsta lesa iz katere naj bo stavbno pohištvo (smreka, macesen, hrast)

ODGOVOR NAROČNIKA:
Vrsta lesa je v dokumentaciji določena.

VPRAŠANJE
Prosim za pojasnilo:
v tehničnem opisu se zahteva za celo okno koeficient U <= 1,1, v načrtih pa se zahteva dvoslojna zasteklitev z enakim koeficientom za steklo.
- če je zahteva ta koeficient za celo okno potem to ne moremo zagotoviti z dvoslojnim ampak je potrebno vgraditi troslojno steklo.
- ampak če je pogoj dvoslojno steklo s tem koeficientom (to je OK steklo, edino je v tem primeru koeficient za celo okno U=1,4).

ODGOVOR NAROČNIKA:
Ponudnik mora izdelati takšno okno, da je koeficient toplotne prevodnosti okna oz sistema Uw=1,1W/m2K, zasteklitev mora biti temu ustrezna, razen v primeru objekta na Vrhniki (sklop 2), kjer je zaradi zahteve ZVKD zunanje enoslojno, notranje pa troslojno, vse tako kot je zapisano v projektni dokumentaciji.