Dosje javnega naročila 002719/2019
Naročnik: OBČINA ŠKOFJA LOKA, Mestni trg 15, 4220 Škofja Loka
Storitve: Opravljanje storitev skrbnika stanovanj in poslovnih prostorov v lasti Občine Škofja Loka
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 82.112,83 EUR

JN002719/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 29.04.2019
JN002719/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 10.05.2019
JN002719/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 03.06.2019
JN002719/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 26.06.2019
JN002719/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 26.06.2019
Zahtevek za revizijo

    JN002719/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA ŠKOFJA LOKA
Mestni trg 15
4220
SI
Škofja Loka
Slovenija
Tatjana Šuštar
tatjana.sustar@skofjaloka.si
+386 45112376
+386 45112301

Internetni naslovi
http://www.skofjaloka.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/307224/skrbnik_stanovanj_in_poslovnih_prostorov.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=9108
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Opravljanje storitev skrbnika stanovanj in poslovnih prostorov v lasti Občine Škofja Loka
Referenčna številka dokumenta: 430-0003/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
70330000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je opravljanje storitev skrbnika stanovanj in poslovnih prostorov v lasti naročnika.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
70330000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Območje občine Škofja Loka
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je opravljanje storitev skrbnika stanovanj in poslovnih prostorov v lasti naročnika, ki obsega organizacijsko administrativna opravila, tehnično strokovna opravila, finančno računovodska in knjigovodska opravila in pravno premoženjska opravila ter zagotavljanje 24-urne dežurne službe.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Navedeni v razpisni dokumentaciji.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
17.05.2019   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 17.05.2019   10:05
Kraj: Avtomatično v sistemu e-JN.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 10.05.2019   10:00

Dodatne informacije:
razpisna dokumentacija je objavljena tudi na spletni strani naročnika.
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
29.04.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 10.05.2019   08:27
VPRAŠANJE
Spoštovani,

zanima nas če boste upoštevali če imamo nekatere izmed zaposlenih pod točko 8.1.3.6. kjer navajte zahteve zaposlene v povezanih družbah. Kajti naša interna organizacija je taka da imamo nekatere funkcije združene za celotno skupino podjetji.


lep pozdrav,

ODGOVOR

Spoštovani,

Pod točko 8.1.3.6. kot pogoj za sodelovanje ni zahtevana zaposlitev pri ponudniku. Ponudnik lahko izpolni zahtevani pogoj z nominiranjem kadra kot to predvideva ZJN-3 in skladno s prakso DKom.


Datum objave: 10.05.2019   12:28
VPRAŠANJE
Spoštovani,

zanima nas če se kot 5 točk šteje če imamo pravnico zaposleno za nedolečen čas v povezani družbi (kapitalsko povezana družba- isti lastnik).

Poleg tega nas zanima kakšen je odzivni čas dežurne službe ali je kakorkoli določen

lep pozdrav,


ODGOVOR

Spoštovani,

tako kot izhaja iz razpisne dokumentacije točka 9.2. prejme ponudnik dodatne točke le, če je kader zaposlen pri ponudniku.

V zvezi z odzivnim časom 24-urne dežurne službe pa naročnik pojasnjuje, da od izvajalca zahteva zagotavljanje takojšnjih odprav poškodb in okvar, ki bi pomenile povzročitev škode na delih in napravah stanovanj in poslovnih prostorov oziroma onemogočanje izvajanja najemnih razmerij. Za primere, kjer je potrebna takojšnja odprava poškodb in okvar se šteje predvsem:
okvara vodovodne inštalacije: izlitje vode zaradi počenih cevi, nenadno zamakanje ali izpad vode,
okvara centralnega ogrevanja: nenaden izpad ogrevanja,
napaka na elektro instalacijah: nenaden izpad električne energije,
okvara dvigala: zastoj ali okvara dvigala.
Za ostale primere je odprava poškodb in okvar potrebna v najkrašem možnem času.

Naročnik bo v zvezi z odzivnim časom dopolnil pogodbo (19. člen) in objavil popravek.