Dosje javnega naročila 002723/2019
Naročnik: KOMUNALNO PODJETJE VELENJE Izvajanje komunalnih dejavnosti, d.o.o, Koroška cesta 37B, 3320 Velenje
Blago: Dobava materiala za redn in investicijsk vzdrževanje
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 130.922,62 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN002723/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 29.04.2019
JN002723/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 20.05.2019
JN002723/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 28.08.2019
JN002723/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 25.09.2019
JN002723/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 25.09.2019
JN002723/2019-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 25.09.2019
JN002723/2019-C02 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 30.10.2019
JN002723/2019-C03 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 30.01.2020
JN002723/2019-C04 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 24.04.2020
JN002723/2019-C05 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 03.08.2020
JN002723/2019-C06 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 26.10.2020
Zahtevek za revizijo

    JN002723/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
KOMUNALNO PODJETJE VELENJE Izvajanje komunalnih dejavnosti, d.o.o
Koroška cesta 37B
3320
SI
Velenje
Slovenija
Dejan Valenčak
razpisi@kp-velenje.si
+386 38961399
+386 38961138

Internetni naslovi
http://www.kp-velenje.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/307246/Razpisna_dokumentacija_z_obrazci.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=9109
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Oskrba z vodo, toploto.


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Dobava materiala za redn in investicijsk vzdrževanje
Referenčna številka dokumenta: KPV-19-2019/III/NS-105814-MZ
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
44000000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet naročila je dobava materiala za redno in investicijsko vzdrževanje
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za največje število sklopov: 4
Največje število sklopov, ki so lahko oddani enemu ponudniku: 4
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Pocinkani materiali
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
44100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Komunalno podjetje Velenje, d.o.o., Koroška cesta 3a, 3320 Velenje
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila je dobava pocinkanih materialov.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Črna metalurgija
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
44100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Komunalno podjetje Velenje, d.o.o., Koroška cesta 3a, 3320 Velenje
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila je dobava črne metalurgije
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Armature in ostali ogrevalni elementi
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
44100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Komunalno podjetje Velenje, d.o.o., Koroška cesta 3a, 3320 Velenje
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila je dobava armatur in ostalih ogrevalnih elementov.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: Ostali drobni materiali
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
44100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Komunalno podjetje Velenje, d.o.o., Koroška cesta 3a, 3320 Velenje
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila je dobava ostalega drobnega materiala
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom.
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
13.06.2019   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 30.09.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 13.06.2019   12:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 30.05.2019   23:59
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
KOMUNALNO PODJETJE VELENJE Izvajanje komunalnih dejavnosti, d.o.o
Koroška cesta 37B
3320
Velenje
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
29.04.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 17.05.2019   11:21
VPRAŠANJE
Spoštovani!

V RD in 12. členu OS imate zahtevo: V primeru intervencij mora ponudnik zahtevani material dostaviti v roku 24 ur od klica naročnika na telefonsko številko, ki jo bo navedel v pogodbi, na naslov naročnika, Koroška 3/a, 3320 Velenje.

Želeli bi opozoriti, da je ta zahteva precej sporna in protizakonita, saj so ponudniki v glavnem trgovska podjetja, ki so zavezana spoštovati različno zakonodajo in kolektivne pogodbe: Zakon o delovnih razmerjih, Zakon o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji, Kolektivno pogodbo o obratovalnem času trgovin... Morebitna dežurstva, odpiranje trgovin v nasprotju z uradno prijavljeni obratovalnimi časi,... tako predstavljajo kršitev zakonodaje na več področjih in verjamemo, da kot javni naročnik ne želite prevzeti odgovornosti za tovrstne kršitve vaših dobaviteljev.

Glede na popise materiala je tudi razvidno, da gre za precej splošen potrošni material in da lahko z dobro organizacijo procesov in zalog sami poskrbite za ustrezno založenost.

Zato prosimo, da umaknete zahteve, ki predstavljajo očiten poziv h kršitvi zakonodaje.

Hvala za razumevanje in lep pozdrav.

ODGOVOR

Naročnik je v tem delu spremenil razpisno dokumentacijo:

1. V navodilih ponudnikom za pripravo ponudbe se v poglavju 16 Opis predmeta naročila, spremeni točka 3. Dobave v primeru intervencij, ki se glasi:

V primeru intervencij mora ponudnik zahtevani material dostaviti v roku 24 ur od klica naročnika na telefonsko številko, ki jo bo navedel v pogodbi, na naslov naročnika, Koroška 3/a, 3320 Velenje. Če rok dostave pade na praznike, ki so z zakonom določeni kot dela prosti dnevi ali na nedeljo, se rok dostave podaljša do 15. ure naslednjega delovnega dne.


2. Spremeni se 12. člen Vzorca okvirnega sporazuma, ki se po novem glasi:

V primeru intervencij mora ponudnik zahtevani material dostaviti v roku 24 ur od klica naročnika na telefonsko številko ponudnika: __________________ (ponudnik vpiše telefonsko številko), in sicer na naslov naročnika, Koroška 3/a, 3320 Velenje. Če rok dostave pade na praznike, ki so z zakonom določeni kot dela prosti dnevi ali na nedeljo, se rok dostave podaljša do 15. ure naslednjega delovnega dne.Datum objave: 21.05.2019   10:51
VPRAŠANJE
Spoštovani!

V razpisni dokumentaciji in vzorcu okvirnega sporazuma navajate, da zahtevate fiksnost cen za ves čas trajanja pogodbe, t.j. 3 leta. Določeno blago znotraj različnih sklopov je zaradi uporabljenih materialov, katerih cene so vezane na borzo in posledično zelo nihajo, predmet večjih nihanj v ceni na letni ravni. Še posebno to velja za metalurgijo, katere cene so se v zadnjih letih spremenile za 10-15% na letni ravni. Iz tega razloga ni možno oblikovati cen za tako dolgo obdobje. Prav tako Pravilnik o načinih valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja, zavezuje tudi vas kot pravno osebo, katere ustanovitelji so občine, predvideva, da za vse večletne pogodbe po poteku 12 mesecev in v primeru povišanja cen za več kot 4%, cene ustrezno valorizira. Pri čemer je potrebno upoštevati indeks rasti cen istovrstnega blaga, kot je predmet pogodbe. Zato prosimo, da zahtevo po fiksnosti cen za obdobje dveh let umaknete in v pogodbo vključite člen, ki načeloma sicer lahko zahteva fiksnost cen za 3 leta za neproblematično blago, v primerih artiklov, katerih cene pa se na trgu povišajo za več kot 4% (vendar ne pred iztekom 12 mesecev od začetka trajanja pogodbe), pa se naročnik in ponudnik dogovorita o valorizaciji cen za problematične artikle.

Hvala za razumevanje in lep pozdrav.


ODGOVOR

Naročnik je razpisno dokumentacijo pripravil v skladu z Zakonom o javnem naročanju, ki med drugim tudi natančneje predpisuje postopke spremembe pogodbe o izvedbi javnih naročil med njihovo veljavnostjo. Ker je Zakon o javnem naročanju v postopkih javnega naročanja lex specialis napram Pravilniku o načinih valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega prava, naročnik razpisne dokumentacije ne bo spreminjal.


Datum objave: 23.05.2019   13:44
VPRAŠANJE
Spoštovani,

za pripravo ustrezne ponudbe nam za SKLOP 4 - pozicije 104, 105, 107 in 109 prosim posredujte vgradne pogoje tesnil ter kakšen je nazivni pritisk (PN16?)?

Hvala in lep pozdrav!

ODGOVOR

Tesnila morajo biti primerna za vgradnjo v prirobnične spoje, iz materiala armirani tesnit klingerit, katerih medije je vroča voda, temperature cca 160 °C in tlačne stopnje NP 25 bar.


Datum objave: 30.05.2019   09:34
VPRAŠANJE
Spoštovani,

ali lahko pri SKLOP-u 4 - pozicija 40 ponudimo list tračne žage namesto 2450x27x0,9 8-12 zob tako, ki ima 6-10 ali 10-14 zob?

Hvala in lep pozdrav!

ODGOVOR

Naročnik vztraja pri zahtevi iz razpisne dokumentacije.


Datum objave: 04.06.2019   10:36
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Vaš odgovor v zvezi z vključitvijo valorizacije cen v razpisno dokumentacijo in pogodbo žal ni utemeljen oz. je napačno interpretiran. Zakon o javnem naročanju res predpisuje postopke spremembe pogodbe, vendar pa 95. člen govori o spremembah pogodbe v času veljavnosti. Le ta pa stopi v veljavo s podpisom obeh pogodbenih strank po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila. Sedaj smo pa še v fazi oddaje javnega naročila, kjer se lahko zahteve razpisne dokumentacije ustrezno dopolnijo ali spremenijo. Poleg tega je v 95. členu jasno razvidno, da le ta dopušča tudi možnost valorizacijo cen. Navajanje, da vključitev valorizacije zaradi omejitev spremembe pogodbe po ZJN 3, torej ne vzdrži.
Razumemo, da naročniki ne morete poznati vseh tržnih zakonitosti vseh vrst blaga, vendar je prodajno-nabavni proces dvostranski proces in je prav, da tudi javni naročniki upoštevate pripombe in predloge potencialnih partnerjev, ki poznajo trg bolje in ne pogojujete situacij, ki vašim dobaviteljem lahko povzročijo poslovno škodo. Postavljanje vprašanj v fazi oddaje javnega naročila je v končni fazi namenjeno ravno temu, da se lahko še pravočasno odpravijo vse morebitne anomalije. Tako, da za vključitev člena o valorizaciji cen ni nobenih pravnih ovir, kakor navajate v svojem odgovoru. Kot rečeno, predmet velikih nihanj v cenah so predvsem črna metalurgija in prirobnice. Ta nihanja so pa lahko v eno ali drugo smer. Glede na dosedanjo rast cen metalurgije lahko pride v prihodnjih letih tudi do ogromnega padca cen, kar pomeni, da boste blago v primeru fiksnih cen konkretno preplačali. Kot dobremu gospodarju javnega denarja bi moralo biti tudi vam in vašim ustanoviteljem v interesu, da ne sprejemate odločitev v svojo škodo.
Nenazadnje, se že vsa ministrstva (predpisovalci zakonodaje) v postopkih javnih naročil, ki se nanašajo za obdobje daljše kot 12 mesecev, poslužujejo vključevanja člena o valorizaciji cen, tako da očitno ZNJ3 nikakor ni ovira za upoštevanje Pravilnika o načinih valorizacije.
Glede na navedene specifike vas ponovno pozivamo, da v razpisno dokumentacijo in pogodbo vključite člen o valorizaciji cen za problematične vrste blaga (metalurgija in prirobnice), saj nimate pravnih argumentov, da bi temu nasprotovali, sploh, če ste bili že v naprej opozorjeni na težave na trgu glede teh vrst blaga. V kolikor bo potrebno, pa lahko uveljavljamo tudi pravno varstvo.

Hvala za razumevanje in lep pozdrav.


ODGOVOR

Pravilnik o načinih valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja, v prvem členu določa načine valorizacije denarnih obveznosti, ki jih neposredni in posredni uporabniki državnega in občinskega proračuna lahko dogovorijo. Prav tako v smislu možnosti vključitve (in ne obveze) omogoča spremembo pogodbe brez novega postopka javnega naročanja ZJN-3 v 95. členu, in sicer z vključitvijo določb o reviziji cen že v razpisno dokumentacijo naročnika. Glede na to, da je možnost vključitve določb o valorizaciji cen prepuščena v celoti naročnikom, naročnik razpisne dokumentacije v tem delu ne bo spreminjal.