Dosje javnega naročila 002818/2019
Naročnik: OBČINA TRŽIČ, Trg svobode 18, 4290 Tržič
Gradnje: Rekonstrukcija vozišča Lom - Grahovše, pri katerem se upoštevajo okoljski vidiki
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 271.914,67 EUR

JN002818/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 06.05.2019
JN002818/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 21.05.2019
JN002818/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 11.06.2019
JN002818/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 11.06.2019
JN002818/2019-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 28.08.2019
JN002818/2019-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 28.08.2019
Zahtevek za revizijo

    JN002818/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA TRŽIČ
Trg svobode 18
4290
SI04
Tržič
Slovenija
Katarina Turk
katarina.turk@trzic.si
+386 45971553

Internetni naslovi
https://www.trzic.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.trzic.si/doc/obcina-razpisi/jn-cesta-lom-grahovse-2019.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=9162
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Rekonstrukcija vozišča Lom - Grahovše, pri katerem se upoštevajo okoljski vidiki
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Občina Tržič namerava izvesti rekonstrukcijo ceste skozi Lom pod Storžičem nad gasilskim domom v dolžini 450 metrov, kjer je poškodovana voziščna konstrukcija ter elementi odvodnjavanja, pod cesto so na dveh mestih nastali večji usadi, tako da je del vozne površine popolnoma razpokan in poseden.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Podrobnejši opis in tehnična specifikacija predmeta naročila je razvidna iz priložene razpisne dokumentacije.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 2
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Izvajalec ima pravico zahtevati podaljšanje roka za izvajanje del zaradi dodatno naročenih del, izvedenih po pisni zahtevi naročnika, ravnanja tretjih oseb ali naročnika, ki onemogočajo izvedbo del in ki niso posledica ravnanja izvajalca, spremembe projektne dokumentacije ali utemeljenih razlogov po 42. členu Posebnih gradbenih uzanc.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Podrobnejši opis je razviden iz priložene razpisne dokumentacije.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
20.05.2019   08:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 2 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 20.05.2019   08:05


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 13.05.2019   08:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
06.05.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 07.05.2019   10:03
VPRAŠANJE
Spoštovani,

GZ uporablja terminologijo vodja del, ne vodnja gradnje. Naročnika prosimo naj navede pogoje za VODJO GRADNJE:

ODGOVOR
Spoštovani,
kot izhaja iz določil GZ, je vodja gradnje vodja del, ki glede na vrsto del prevladuje in pri gradnji odgovarja za uskladitev del na gradbišču, za skladnost izvajanja del s projektno dokumentacijo, za varnost in zdravje pri delu na gradbišču in vodi gradbišče.
Lepo pozdravljeni!


Datum objave: 10.05.2019   10:54
VPRAŠANJE
To razumemo, sprašujemo vas na katere pogoje za vodjo gradnje se naročnik sklicuje.
GZ namreč ne specificira pogojev za vodjo gradnje.

ODGOVOR
Spoštovani,
glede na določila GZ, da je vodja gradnje vodja del, ki glede na vrsto del prevladuje, mora vodja gradnje izpolnjevati iste pogoje kot vodja del.
Lepo pozdravljeni!


Datum objave: 10.05.2019   11:10
VPRAŠANJE
Vprašanje za naročnika:

v pogoju št. 9 razpisne dokumentacije zahtevate 3 delavce s področja stroke.
Ali razumemo prav, da so tudi vozniki in strojniki strokovni delavci?

Lepa hvala za pojasnilo.

ODGOVOR
Seveda.
Lep pozdrav!Datum objave: 13.05.2019   07:51
VPRAŠANJE
Pod pogoj 9 - kadrovska sposobnost, zahtevate Dokazilo o pooblastilu za nastopanje v vlogi vodja del in Soglasje oz. izjava delodajalca ali podjemna pogodba oz. druga enakovredna podlaga za sodelovanje (glej navodilo/opombo za izpolnjevanje tega pogoja) - ali razumemo pravilno, da v primeru izpolnjevanja tega pogoja s kadrom, ki je zaposlen pri ponudniku, navedenih 2 (dveh) dokazil ni potrebno priložiti?

VPRAŠANJE
Ali bo naročnik za ta projekt pridobil Uporabno dovoljenje, ki ga navaja v Vzorcu pogodbe?

VPRAŠANJE
Ali je vodja del in vodja gradnje lahko ista oseba?

VPRAŠANJE
Ali razumemo pravilno, da se Vzorca pogodbe ne prilaga k ponudbi?

ODGOVOR
Spoštovani,
ob predložitvi ponudbe zahtevamo izpolnjen seznam nominiranega strokovnega kadra, s katerim ponudnik dokazuje izpolnjevanje pogojev o kadrovski sposobnosti. Zaželeno pa je, da ponudnik hkrati s ponudbo predloži tudi ostala dokazila o izpolnjevanju tega pogoja, kar bo omogočalo hitrejšo obdelavo ponudb. Naročnik si pridržuje pravico, da preveri navedbe ponudnika in zahteva dodatna dokazila o izpolnjevanju pogojev. V kolikor je nominiran kader zaposlen pri ponudniku, posebno soglasje oz. izjava delodajalca ni ni zahtevano.
Naročnik za objekt ne bo pridobival uporabnega dovoljenja.
Naročnik dopušča, da ista oseba nastopa v vlogi vodje del in vodje gradnje, pri čemer je potrebno upoštevati določila GZ, da mora biti vodja gradnje zaposlen pri ponudniku - vodilnemu izvajalcu.
Da, vzorca pogodbe ni potrebno prilagati k ponudbi. Z oddajo ponudbe ponudnik potrjuje, da je seznanjen z vzorcem pogodbe in jo sprejema.
Lepo pozdravljeni!