Dosje javnega naročila 003324/2019
Naročnik: UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor
Blago: Dobava mobilnih RTG aparatov za potrebe slikanja po oddelkih UKC Maribor
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 282.283,60 EUR

JN003324/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 22.05.2019
JN003324/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 11.06.2019
JN003324/2019-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 13.06.2019
JN003324/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 29.08.2019
JN003324/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 26.09.2019
JN003324/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 27.09.2019
JN003324/2019-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 02.10.2019
Zahtevek za revizijo

    JN003324/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 099-239206
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR
Ljubljanska ulica 5
2000
SI
Maribor
Slovenija
Oddelek nabave opreme
regina.stajnkopolutnik@ukc-mb.si
+386 23211877

Internetni naslovi
https://www.ukc-mb.si/

MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE
Štefanova ulica 5
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
gp.mz@gov.si
+38 61486001

Internetni naslovi
http://www.mz.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
Naročilo vključuje skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.ukc-mb.si/obvestila/javna-narocila/aktualna-jn/

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=9561
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Dobava mobilnih RTG aparatov za potrebe slikanja po oddelkih UKC Maribor
Referenčna številka dokumenta: 462-20(810203)/2019-2
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33110000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Dobava mobilnih RTG aparatov za potrebe slikanja po oddelkih UKC Maribor ter vzdrževanje opreme za obdobje sedmih let po poteku garancijske dobe
II.1.5 Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 349.018,00 EUR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33110000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava mobilnih RTG aparatov za potrebe slikanja po oddelkih UKC Maribor ter vzdrževanje opreme za obdobje sedmih let po poteku garancijske dobe.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 349.018,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 84
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
24.06.2019   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 21.12.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 24.06.2019   12:15
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 10.06.2019   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR
Ljubljanska ulica 5
2000
Maribor
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
21.05.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 29.05.2019   08:11
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Specifikacija zahtev naročnika. /6. DOKUMENTIRANJE IN POVEZOVANJE / 8.8 teža aparata ne sme presegati 400 kg.
Naprošamo vas, da dovolite tudi ponudbo za aparat, ki ima težo +/- 10% od vaše navedene vrednosti.

ODGOVOR

Naročnik dopušča, da je največja dovoljena teža aparata 600 kg.

Zahteva 6.8 iz Specifikacije zahtev naročnika se pravilno glasi:

» teža aparata ne sme presegati 600 kg«

Naročnik bo zaradi spremembe tehnične zahteve objavil popravek razpisne dokumentacije.
Datum objave: 29.05.2019   08:15
VPRAŠANJE
Vprašanje vezano na tehnične specifikacije - 4.15 avtomatsko polnjenje detektorja v ležišču aparata - Ali lahko ponudimo aparat, ki ima polnjenje kasete v ležišču aparata vendar ne avtomatsko?


ODGOVOR


Zahteva 4.15 iz Specifikacije zahtev naročnika ostaja nespremenjena.
Naročnik zahteva samodejno polnjenje detektorja v ležišču aparata brez dodatnega posega uporabnika.


Datum objave: 29.05.2019   11:45
VPRAŠANJE
Pri specifikacijah naročnika navajate v točki 4. SLIKOVNI SPREJEMNIK pod zaporedno številko:
4.3 vodoodporen, odporen na udarce, možnost čiščenja s sredstvi, ki vsebujejo alkohol

Naprošamo vas za natančnejšo obrazložitev kaj menite s tem, da mora biti detektor vodoodporen (kateri standard)?
Naprošamo vas za natančnejšo obrazložitev kaj menite s tem, da mora biti detektor odporen na udarce (prosim za natančnejšo opredelitev kako boste to preverjali oz. kako naj ponudnik to dokaže)


ODGOVOR

Zahtevana stopnja zaščite pred mehanskimi delci in vlago je vsaj IP 54.

Slikovni sprejemnik mora prenesti
- nepospešen padec iz višine najmanj 50cm.
- neposredno ploskovno obremenitev preko celotne površine najmanj 300kg , če bolnik leži na njem.
- delno ploskovno obremenitev najmanj 100kg, če bolnik stopi na njega z eno nogo.

Za potrditev teh lastnosti je potrebna izjava ponudnika ali jasna razvidnost teh lastnosti iz prospektnega materiala.


Naročnik spreminja oziroma dopolnjuje zahtevo št. 4.3. iz Specifikacije zahtev naročnika.

Nova zahteva št. 4.3 se glasi:

»stopnja zaščite (mehanski delci, vlaga): vsaj IP54, možnost čiščenja s sredstvi, ki vsebujejo alkohol
Slikovni sprejemnik mora prenesti
- nepospešen padec iz višine najmanj 50cm.
- neposredno ploskovno obremenitev preko celotne površine najmanj 300kg , če bolnik leži na njem.
- delno ploskovno obremenitev najmanj 100kg, če bolnik stopi na njega z eno nogo.«Datum objave: 30.05.2019   10:53
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
V dokumentaciji zahtevate, da naprava ne sme imeti nobenega kabla, ker to lahko otežuje čiščenje in poveča možnost bolnišničnih okužb. Sestavni del naše naprave je debela gumijasta cev, (v kateri so kabli) ki povezuje ohišje z rentgensko cevjo. Cev je enostavna za čiščenje in ne obstaja možnost okužbe. Nenazadnje ta del naprave ni v nobenem stiku z bolnikom ali operaterjem.

Vprašanje: Ali je takšna naprava sprejemljiva?

Hvala za odgovor.


ODGOVOR


Da, takšna rešitev je sprejemljiva.

Naročnik dopolnjuje zahtevo št. 6.9 iz specifikacije zahtev naročnika.

Nova zahteva 6.9 se glasi:
»aparat mora za zagotavljanje lažjega čiščenja in preprečevanja bolniš. okužb imeti vse kable, razen kabla z polnjenje in kabla za proženje ekspozicije integrirane v ohišju
Naročnik dopušča, da ima aparat gumijasto cev, v kateri so kabli, ki povezuje ohišje z rentgensko cevjo.


Datum objave: 30.05.2019   11:13
VPRAŠANJE
Pri specifikacijah naročnika navajate v točki 4. SLIKOVNI SPREJEMNIK pod zaporedno številko:
4.3 vodoodporen, odporen na udarce, možnost čiščenja s sredstvi, ki vsebujejo alkohol

Naprošamo vas za natančnejšo obrazložitev kaj menite s tem, da mora biti detektor vodoodporen (kateri standard)?
Naprošamo vas za natančnejšo obrazložitev kaj menite s tem, da mora biti detektor odporen na udarce (prosim za natančnejšo opredelitev kako boste to preverjali oz. kako naj ponudnik to dokaže)


ODGOVOR


Naročnik spreminja že podan odgovor (objavljen 29. 5. 2019 ob 11:45), kot sledi:
Pravilen odgovor na prejeto vprašanje se glasi:
Zahtevana stopnja zaščite pred mehanskimi delci in vlago je vsaj IP 54.
Zahtevana odpornost na udarce: vsaj IK 6.

Naročnik spreminja oziroma dopolnjuje zahtevo št. 4.3. iz Specifikacije zahtev naročnika.

Nova zahteva št. 4.3 se glasi:
»stopnja zaščite (mehanski delci, vlaga): vsaj IP54, odporen na udarce: vsaj IK 6, možnost čiščenja s sredstvi, ki vsebujejo alkohol«

Prosim, da obravnavate predhodni odgovor (objavljen 29.5. 2019 ob 11.45) na zastavljeno vprašanje, kot brezpredmeten.


Datum objave: 30.05.2019   13:50
Naročnik bo zaradi tiskarske napake v okviru popravka razpisne dokumentacije objavil pravilni obrazec OBR-6/2.

Datum objave: 03.06.2019   08:48
VPRAŠANJE
Spoštovani,

1. V vzorcu pogodbe v 13. členu predvidevate, da se odprava napake vedno izvrši s prihodom serviserja na lokacijo uporabnika. Naročniku pojasnjujemo, da je mnoge napake mogoče odpraviti tudi daljinsko in je prihod serviserja na lokacijo pogosto brezpredmeten in nepotreben. Naročnika prosimo, da vzorec pogodbe dopolni na način, da je odzivni čas za prihod serviserja na lokacijo za popravilo opreme pri uporabniku oz. pričetek daljinske odprave napake 12 ur ter rok za odpravo napake največ 72 ur od prihoda prodajalca serviserja na lokacijo za popravilo napake oz. od pričetka daljinske odprave napake. Enako v vzorcu pogodbe o vzdrževanju opreme.
2. Z namenom natančnega definiranja pogodbenih obveznosti, predlagamo, da se prvi odstavek 13. člena dopolni na način, da se doda, kot sledi: Odzivni čas teče v rednem delovnem času t.j. od ponedeljka do petka med 07.00 in 17.00 uro. Enako v vzorcu pogodbe o vzdrževanju opreme.
3. V vzorcu pogodbe predvidevate, da lahko uporabnik sam izvrši vse aktivnosti, ki so potrebne za odpravo napak na stroške izvajalca, v kolikor le ta v dogovorjenem roku napak ne odpravi. Odprava napak in druga dela s strani nepooblaščene osebe lahko na opremipovzročijo ogromno škodo. Naročnika prosimo, da sporno določbo umakne iz vzorca pogodbe. Enako v vzorcu pogodbe o vzdrževanju opreme.


Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR

Naročnik soglaša s predlagano dopolnitvijo

V objavljenem vzorcu pogodbe za dobavo opreme se drugi in tretji odstavek vzorca pogodbe nadomestita z:

Odzivni čas za prihod serviserja na lokacijo za popravilo opreme pri uporabniku oz. odzivni čas za pričetek daljinske odprave napake je 12 ur od pisne prijave napake s strani uporabnika (na elektronski naslov, naveden v 21. členu pogodbe)

Rok za odpravo napake je največ 72 ur od prihoda prodajalca - serviserja na lokacijo za popravilo opreme pri uporabniku oz. od pričetka daljinske odprave napake.


V objavljenem vzorcu pogodbe za vzdrževanje opreme se tretji odstavek 4. člena vzorca pogodbe nadomesti z:

Odzivni čas izvajalca za prihod serviserja na lokacijo za popravilo opreme pri naročniku oz. odzivni čas za pričetek daljinske odprave napake je dvanajst (12) ur po prejemu pisnega obvestila (e-pošta na e-naslov iz 3. člena), popravilo pa bo izvršeno najkasneje v 72 urah od prihoda izvajalca - serviserja na lokacijo za popravilo opreme pri uporabniku oz. od pričetka daljinske odprave napake.


Naročnik k vzorcu pogodbe za vzdrževanje dodaja tudi pogodbeno kazen, ki se nanaša na nepravočasno odpravo napake, in sicer se v pogodbo v 4. členu vzorca pogodbe za vzdrževanje doda sledeče besedilo:

»V primeru zamude pri odpravi napake bo izvajalec plačal naročniku pogodbeno kazen, ki bo odvisna od časa zamude pri odpravi napak in sicer:

za vsako začeto uro zamude roka za odpravo napak v višini 50,00 EUR, vendar skupno največ v višini 20% pogodbene vrednosti v EUR z DDV enega mobilnega RTG aparata.

Če bo škoda, ki jo bo zaradi zamude utrpel naročnik večja od pogodbene kazni, ima pravico zahtevati razliko do polne odškodnine. Tudi morebitna odškodnina se obračuna pri dokončnem obračunu.«


Ad2) Odzivni čas teče od 00:00 do 24:00 ure, in sicer vse dni v tednu, zaradi česar ostajata vzorca pogodb v tem delu nespremenjena.


Ad3)

Odstavek iz 13. člena vzorca pogodbe za opremo, ki se glasi:

»Če prodajalec, potem ko je dobil takšno obvestilo, v dogovorjenem roku ne bo odpravil napak na opremi, lahko uporabnik sam izvrši vse aktivnosti, ki so potrebne za odpravo napak pri tretji osebi. Vse rizike in stroške, ki bi izhajali iz takšnega ukrepanja uporabnika, bo nosil prodajalec.«

se nadomesti z:

»Če prodajalec v dogovorjenem roku ne bo odpravil napak na opremi, lahko naročnik s katerimkoli pooblaščenim serviserjem izvrši vse aktivnosti, ki so potrebne za odpravo napak. Vse rizike in stroške, ki bi izhajali iz takšnega ukrepanja naročnika, nosi prodajalec«


Odstavek iz 4. člena vzorca pogodbe za vzdrževanje, ki se glasi:

»Če izvajalec, potem ko je dobil takšno obvestilo, v dogovorjenem roku ne bo odpravil napak na opremi, lahko uporabnik sam izvrši vse aktivnosti, ki so potrebne za odpravo napak pri tretji osebi. Vse rizike in stroške, ki bi izhajali iz takšnega ukrepanja uporabnika, bo nosil /izvajalec.«

Se črta iz vzorca pogodbe za vzdrževanje.


Naročnik bo zaradi sprememb posameznih členov v obeh vzorcih pogodb objavil popravek razpisne dokumentacije, v okviru katerega bo objavil tudi čistopis obeh vzorcev pogodb.Datum objave: 07.06.2019   10:55
VPRAŠANJE
Spoštovani,

vezano na tehnično specifikacijo vas prosimo za dodatna pojasnila k naslednjim točkam:

2.3. Verjetno je prišlo do tipkarske napake in je zahtevana toplotna kapaciteta anode vsaj 120 kHU. Prosimo za potrditev.
2.4. Kaj je mišljeno kot nagibanje kolimatorja? Ali je mišljena rotacija kolimatorja +/- 90° in nagibanje RTG cevi v obsegu +/- 90°
2.9. Ali je potrebno zagotoviti možnost ekspozicije iz električnega omrežja tudi, če je baterija popolnoma izpraznjena (npr. če je nekdo pozabil napolniti baterije prejšnji dan)?
2.11. Ali je za izpolnjevanje zahteve iz te točke ustrezen aparat, pri katerem je toplotna kapaciteta anode taka, da omogoča izvajanje 1 ekspozicije na minuto za čas 7 ur, pri ekspozicijskih parametrih 80 kV in 20 mAs?
3.7. Ali prav razumemo, da mora aparat omogočati tako žično kot tudi brezžično povezovanje z lokalnim omrežjem? Vsi moderni aparati omogočajo vsaj žično povezavo.
4.2. Ali je ustrezen detektor s kombinacijo aSi/CsJ?
4.3. Naročnika prosimo, da sprejme kot ustrezne detektorje, ki so testirani za padce iz višine 70 cm in z odpornostjo na prah in vodo po standardu IP43. Detektor sicer ne omogoča čiščenja s sredstvi, ki vsebujejo alkohol, omogoča pa čiščenje in dezinfekcijo s čistili na osnovi guanidina (kot npr. Floracin N), kvartarnih spojin (npr. biguanide surface) in peroksidnih spojin (kot npr. Apesin AP 100, Dismozon plus, Sanosil).
4.4. in 4.5. V izogib nejasnostim prosimo za potrditev, da so predmet naročila trije mobilni aparati, od katerih dvema pripadata vsakemu po en veliki detektor, enemu aparatu pa pripadata en veliki in en mali detektor.
4.5. Naročnika prosimo za minimalno spremembo tehnične specifikacije, tako da bo ustrezen manjši detektor z dimenzijo aktivnega polja 22,5 cm x 28,4 cm. Detektor je ustrezen tudi za uporabo v inkubatorjih.
4.11. Ali mora biti ponujena radiografska rešetka za vse detektorje? Ali je ustrezna rešetka fokusirana na 115 cm?

Za odgovore se vam lepo zahvaljujemo.


ODGOVOR2.3. Verjetno je prišlo do tipkarske napake in je zahtevana toplotna kapaciteta anode vsaj 120 kHU. Prosimo za potrditev.

Odgovor:
Naročnik potrjuje zahtevano toplotno kapaciteto anode vsaj 120 kHU.

Zahteva točke 2.3 specifikacije zahtev naročnika, ki se glasi:

»toplotna kapaciteta anode: najmanj 120«

se nadomesti s sledečo zahtevo:

»toplotna kapaciteta anode: vsaj 120 kHU.«

Naročnik bo objavil popravek razpisne dokumentacije.

2.4. Kaj je mišljeno kot nagibanje kolimatorja? Ali je mišljena rotacija kolimatorja +/- 90° in nagibanje RTG cevi v obsegu +/- 90°

Odgovor:
Mišljena je rotacija kolimatorja in nagibanje rtg cevi.

Zahteva točke 2.4 specifikacije zahtev naročnika, ki se glasi:

»ročna rotacija kolimatorja in nagibanje: +/-90«

se nadomesti s sledečo zahtevo:

»ročna rotacija kolimatorja in nagibanje RTG cevi: +/- 90°«


2.9. Ali je potrebno zagotoviti možnost ekspozicije iz električnega omrežja tudi, če je baterija popolnoma izpraznjena (npr. če je nekdo pozabil napolniti baterije prejšnji dan)?

Odgovor:
Da.

Naročnik dopolnjuje zahtevo 2.9. Celotna zahteva 2.9 se glasi:
»izvedba ekspozicije med polnjenjem baterije. Zagotovljena mora biti možnost ekspozicije iz električnega omrežja tudi, če je baterija generatorja popolnoma izpraznjena«

2.11. Ali je za izpolnjevanje zahteve iz te točke ustrezen aparat, pri katerem je toplotna kapaciteta anode taka, da omogoča izvajanje 1 ekspozicije na minuto za čas 7 ur, pri ekspozicijskih parametrih 80 kV in 20 mAs?

Odgovor:
Da.

Naročnik dopolnjuje zahtevo 2.11. kot sledi:
Nova zahteva 2.11 se glasi:
»toplotna obremenitev rtg cevi mora omogočati vsaj 1 sliko /min pri max ekspoziciji..
Ustreza tudi aparat pri katerem je toplotna kapaciteta anode taka, da omogoča izvajanje 1 ekspozicije na minuto za čas 7 ur, pri ekspozicijskih parametrih 80 kV in 20 mAs«


3.7. Ali prav razumemo, da mora aparat omogočati tako žično kot tudi brezžično povezovanje z lokalnim omrežjem? Vsi moderni aparati omogočajo vsaj žično povezavo.

Odgovor:
Da, aparat mora omogočati tako žično kot brezžično povezljivost v računalniško omrežje.

Zahteva točke 3.7 specifikacije zahtev naročnika, ki se glasi:

»komunikacija aparata z lokalnim omrežjem žična in/ali brezžična«

se nadomesti s sledečo zahtevo:

»komunikacija aparata z lokalnim omrežjem žična in brezžična«
4.2. Ali je ustrezen detektor s kombinacijo aSi/CsJ?
Odgovor:
Da.

Zahteva točke 4.2 specifikacije zahtev naročnika, ki se glasi:

»polprevodniški detektor CsI ali CMOS«

se nadomesti s sledečo zahtevo:

»polprevodniški detektor CsI ali CMOS ali aSi/CsJ«


4.3. Naročnika prosimo, da sprejme kot ustrezne detektorje, ki so testirani za padce iz višine 70 cm in z odpornostjo na prah in vodo po standardu IP43. Detektor sicer ne omogoča čiščenja s sredstvi, ki vsebujejo alkohol, omogoča pa čiščenje in dezinfekcijo s čistili na osnovi guanidina (kot npr. Floracin N), kvartarnih spojin (npr. biguanide surface) in peroksidnih spojin (kot npr. Apesin AP 100, Dismozon plus, Sanosil).

Odgovor:
Kar se tiče standarda IP43 ustreza. Kar se tiče odpornosti pri padcih z višine 70cm ustreza. Naročnik umika zahtevo po odpornosti na udarce (vsaj IK6), ki jo je navedel v popravku odgovora na prejeto vprašanje z dne 28.5.2019.

Naročnik umika zahtevo za čiščenje detektorja s sredstvi, ki vsebujejo alkohol.

Zahteva točke 4.3 specifikacije zahtev naročnika se nadomesti s sledečo zahtevo:

»stopnja zaščite (mehanski delci, vlaga): vsaj IP43, odpornost za padce z višine 70cm«

Naročnik bo objavil popravek razpisne dokumentacije.


4.4. in 4.5. V izogib nejasnostim prosimo za potrditev, da so predmet naročila trije mobilni aparati, od katerih dvema pripadata vsakemu po en veliki detektor, enemu aparatu pa pripadata en veliki in en mali detektor.

Odgovor:
Potrjujemo.
Predmet naročila so trije mobilni aparati z velikim detektorjem, enemu od njih pa pripada dodatno še manjši detektor.

Naročnik bo popravil obrazec predračuna na način, da bo pri poziciji 1 možno vpisati enotno ceno posebej za tri (3) po specifikaciji povsem enake mobilne RTG aparate in pri poziciji 2 ločeno ceno za manjši detektor, ki ga bo sicer možno uporabiti pri katerem koli od treh aparatov.

Naročnik bo popravku razpisne dokumentacije objavil popravljen obrazec OBR-3, predhodno objavljeni obrazec OBR-3 je brezpredmeten.


4.5. Naročnika prosimo za minimalno spremembo tehnične specifikacije, tako da bo ustrezen manjši detektor z dimenzijo aktivnega polja 22,5 cm x 28,4 cm. Detektor je ustrezen tudi za uporabo v inkubatorjih.

Odgovor:
Naročnik potrjuje opisano dimenzijo detektorja kot ustrezno.

Zahteva točke 4.5 specifikacije zahtev naročnika, ki se glasi:

»velikost detektorja-aktivnega polja 20x30 cm +/- 1 cm - 1 kos«

se nadomesti s sledečo zahtevo:

»velikost detektorja-aktivnega polja 20 x 30 cm +/- 1 cm ali 22,5 x 28,4 cm +/- 1 cm - 1 kos«

Naročnik bo objavil popravek razpisne dokumentacije.

4.11. Ali mora biti ponujena radiografska rešetka za vse detektorje? Ali je ustrezna rešetka fokusirana na 115 cm?

Odgovor:
Radiografska rešetka mora biti ponujena za vse velike detektorje, v kolikor ni v aparat vgrajena programska oprema za odpravo vpliva sekundarnega sevanja na kvaliteto slike.
Datum objave: 07.06.2019   11:00
VPRAŠANJE
Specifikacija zahtev naročnika
2.2. Velikost gorišča mm: ne večje od 0,8
Vprašanje: Naročnika prosimo za potrditev, da je ustrezen tudi aparat, ki ima dve gorišči (majhno 0,7 in veliko 1,3).

2.9 Izvedba ekspozicije med polnjenjem baterije
Vprašanje: Naročnika prosimo za pojasnilo, ali je pri vprašanju mišljeno polnjenje baterije generatorja aparata?

4.5 Velikost detektorja-aktivnega polja 20x30 cm -/+ 1cm (1 kos)
Vprašanje: Naročnika prosimo, da kot ustrezno sprejme velikost aktivnega polja detektorja 22.2 cm x 28.4 saj gre za minimalno razliko, ki bistveno ne vpliva klinični rezultat glede na namen slikanj.

4.6 Brezžični detektor mora z enim polnjenjem omogočati zajem vsaj 900 slik
Vprašanje: Naročnika prosimo, da sprejme kot ustrezen tudi detektor, ki z enim polnjenjem omogoča zajem 525 slik, kar zadošča za delovne procese tudi na zelo obremenjenih oddelkih. Prav tako je priložena dodatna baterija za detektor, ki omogoča nadaljevanje dela brez večjih prekinitev, zaradi izredno enostavne menjave baterije.

4.15 Avtomatsko polnjenje detektorja v ležišču aparata
Naročnika prosimo, da sprejme kot ustrezen tudi aparat, pri katerem se baterija polni samostojno v polnilcu, odstranjena iz detektorja. Naročnik ima na voljo tudi dodatno baterijo, ki jo uporablja v detektorju med časom polnjenja prve baterije.

ODGOVORSpecifikacija zahtev naročnika
2.2. Velikost gorišča mm: ne večje od 0,8
Vprašanje: Naročnika prosimo za potrditev, da je ustrezen tudi aparat, ki ima dve gorišči (majhno 0,7 in veliko 1,3).

Odgovor:
Velikost gorišč je sprejemljiva.

Naročnik dopolnjuje zahtevo št. 2.2.

Nova zahteva 2.2 se glasi:

»velikost gorišča mm: ne večje od 0,8.
Aparat lahko ima tudi dve gorišči, pri čemer manjše gorišče ne sme biti večje od 0,8


2.9 Izvedba ekspozicije med polnjenjem baterije
Vprašanje: Naročnika prosimo za pojasnilo, ali je pri vprašanju mišljeno polnjenje baterije generatorja aparata?

Odgovor:
Mišljeno je polnjenje baterije generatorja aparata.

4.5 Velikost detektorja-aktivnega polja 20x30 cm -/+ 1cm (1 kos)
Vprašanje: Naročnika prosimo, da kot ustrezno sprejme velikost aktivnega polja detektorja 22.2 cm x 28.4 saj gre za minimalno razliko, ki bistveno ne vpliva klinični rezultat glede na namen slikanj.
Odgovor:
Naročnik potrjuje opisano dimenzijo detektorja kot ustrezno.

Zahteva točke 4.5 specifikacije zahtev naročnika, ki se glasi:

»velikost detektorja-aktivnega polja 20x30 cm +/- 1 cm - 1 kos«

se nadomesti s sledečo zahtevo:

»velikost detektorja-aktivnega polja 20 x 30 cm +/- 1 cm ali 22,5 x 28,4 cm +/- 1 cm - 1 kos«

Naročnik bo objavil popravek razpisne dokumentacije.


4.6 Brezžični detektor mora z enim polnjenjem omogočati zajem vsaj 900 slik
Vprašanje: Naročnika prosimo, da sprejme kot ustrezen tudi detektor, ki z enim polnjenjem omogoča zajem 525 slik, kar zadošča za delovne procese tudi na zelo obremenjenih oddelkih. Prav tako je priložena dodatna baterija za detektor, ki omogoča nadaljevanje dela brez večjih prekinitev, zaradi izredno enostavne menjave baterije.

Odgovor:
Sprejmemo.

Naročnik potrjuje kot ustrezno.

Zahteva točke 4.6 specifikacije zahtev naročnika, ki se glasi:

»brezžični detektor mora z enim polnjenjem omogočati zajem vsaj 900 slik«

se nadomesti s sledečo zahtevo:

»brezžični detektor mora z enim polnjenjem omogočati zajem vsaj 525 slik«

Naročnik bo objavil popravek razpisne dokumentacije.


4.15 Avtomatsko polnjenje detektorja v ležišču aparata
Naročnika prosimo, da sprejme kot ustrezen tudi aparat, pri katerem se baterija polni samostojno v polnilcu, odstranjena iz detektorja. Naročnik ima na voljo tudi dodatno baterijo, ki jo uporablja v detektorju med časom polnjenja prve baterije.

Odgovor:
Sprejmemo.
Naročnik dopolnjuje zahtevo št. 4.15.

Nova zahteva 4.15 se glasi:
avtomatsko polnjenje detektorja v ležišču aparata.
Naročnik dopušča tudi, da se baterija detektorja polni samostojno v polnilcu, odstranjena iz detektorja. V tem primeru se zahteva tudi dodatna baterija, ki se uporablja v detektorju med časom polnjenja prve baterije.
Datum objave: 07.06.2019   11:00
VPRAŠANJE
Zahteva naročnika:
4.15 Avtomatsko polnjenje detektorja v ležišču aparata

vprašanje ponudnika:
Naročnika prosimo, da sprejme kot ustrezen tudi aparat, ki ima sistem polnjenja baterije detektorja v polnilcu, pri tem postopku je baterija odstranjena iz detektorja. Dobavljen sistem pa vključuje dve bateriji, pri čeme se lahko na primer polna uporablja z detektorjem in prazna polni na polnilcu.

Prednost ponujene rešitve je tudi daljša življenjske doba baterij in finančni prihranek. Ponujen sistem omogoča bateriji celoten cikel polnjenja v primerjavi z zahtevanim sistemom, ki povzroča kratkotrajne avtomatske polnilne cikle, ki se stalno prekinjajo med rednim delovnim procesom slikanja pacientov po oddelkih, ko uporabnik po vsakem pacientu odloži detektor na samodejno polnjenje v ležišče aparata. Kratkotrajna polnjenja načeloma negativno vplivajo na vzdržljivost baterije. Baterije pa so drage, so potrošni material, običajno izključene iz vzdrževalnih pogodb.


ODGOVOR


Aparat z dvema baterijama detektorjev je sprejemljiv.

Datum objave: 07.06.2019   11:01
VPRAŠANJE
Zahtevate detektor, ki ga je možno čistiti s sredstvi, ki vsebujejo alkohol. Prosimo, da se zahteva umakne, saj je na svetu samo nekaj proizvajalcev detektorjev in nobeden ne omogoča čiščenja s sredstvi, ki vsebujejo alkohol, saj ta lahko negativno vpliva na strukturo ohišja detektorja, ki je ponavadi platično.ODGOVOR


Naročnik umika zahtevo za čiščenje detektorja s sredstvi, ki vsebujejo alkohol: Zahteva točke 4.3 specifikacije zahtev naročnika se nadomesti s sledečo zahtevo:

»stopnja zaščite (mehanski delci, vlaga): vsaj IP43, odpornost za padce z višine 70cm«

Naročnik bo objavil popravek razpisne dokumentacije.Datum objave: 07.06.2019   11:01
VPRAŠANJE
Spostovani,

prosimo da se iz zahtev umakne zahteva za čiščenje detektorja s sredstvi, ki vsebujejo alkohol, saj ne more izpolniti noben proizvajalec. Alkohol poškoduje plastično ohišje detektorja.

Hvala!

ODGOVOR
Naročnik umika zahtevo za čiščenje detektorja s sredstvi, ki vsebujejo alkohol.Datum objave: 07.06.2019   11:05
VPRAŠANJE
Naročnika prosimo, da se iz tehničnih zahtev za detektor odstrani možnost čiščenja s sredstvi, ki vsebujejo alkohol.

Lep pozdrav

ODGOVOR

Naročnik umika zahtevo za čiščenje detektorja s sredstvi, ki vsebujejo alkohol.


Datum objave: 07.06.2019   12:07
Pojasnilo št. 2:
Naročnik je na spletni strani https://www.ukc-mb.si/obvestila/javna-naro%C4%8Dila/ objavil 1. Popravek razpisne dokumentacije.

Datum objave: 10.06.2019   08:04
POJASNILO ŠT: 3
Naročnik bo s popravkom razpisne dokumentacije uskladil določilo 2. odstavka 19. člena z določilom 2. odstavka 10. člena.

Določilo 2. odstavka 19. člena, ki se glasi:

»Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi velja od dneva primopredaje najmanj 10 dni dlje od trajanja garancije, to je 12 mesecev.«

Se nadomesti z določilom:

»Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi velja od dneva primopredaje najmanj 10 dni dlje od trajanja garancije, to je 24 mesecev.«

Naročnik bo zaradi tiskarske napake v okviru popravka razpisne dokumentacije objavil pravilni obrazec OBR-4.
Oddelek nabave opreme


Datum objave: 10.06.2019   12:39
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v razpisni dokumentaciji navajate, da je potrebno za vsako osebo, ki ima pooblastilo za zastopanje gospodarskega subjekta (ponudnika) predložiti obrazec za pridobitev podatkov iz kazenske evidence za fizične osebe in po potrebi naknadno še izjavo podano pred notarjem ali upravnim organom, ki bo dokazovala neobstoj izključitvenega razloga 75. člena ZJN-3 za vse osebe, ki imajo pooblastilo za zastopanje gospodarskega subjekta.

Ponudnika zanima ali je potrebno obrazec za pridobitev podatkov iz kazenske evidence za fizične osebe in izjavo dano pred notarjem ali upravno enoto podati (poleg poslovodstva) zgolj za prokuriste ali tudi za osebo, ki je s strani poslovodstva pooblaščena zgolj za npr. podpis ponudbe v predmetnem javnem naročilu?

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR


Naročnik mora v skladu z določilom 1. odstavka 75. člena iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključiti gospodarski subjekt, če pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom tega zakona ugotovi ali je drugače seznanjen, da je bila gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj, opredeljena v Kazenskem zakoniku.

Datum objave: 11.06.2019   12:30
VPRAŠANJE
Specifikacija zahtev naročnika:
3.8 Prost dostop do zaslona v vseh položajih RTG cevi (transport, slikanje).
Vprašanje: Naročnika prosimo, da sprejme kot ustrezen tudi aparat ki omogoča prost dostop do zaslona v vseh položajih RTG cevi, razen pri položaju cevi, ki je namenjena za transport. Pri transportu uporabnik naj ne bi upravljal aparata preko zaslona ali manipulira s podatki na zaslonu, zaradi varnostnih razlogov. Prav tako lahko dvigne cev zelo hitro in na zelo enostaven način v kolikor bi se pojavila potreba po manipulaciji na ekranu.

4.11 Detektorju mora biti priložena radiografska rešetka, ki se jo lahko brez orodja pripne ali odstrani iz detektorja (D= 100-115cm) ali programsko nadomestilo za rešetko
Vprašanje: Naročnika prosimo za potrditev, da je ustrezna tudi rešetka ki ima fokus na 130cm in omogoča slikanje od 100cm do 185cm SID.

4.12 Prikaz slike v končni kvaliteti slika mora biti na voljo v največ 5 sekundah
Vprašanje: Naročnika prosimo da sprejme kot ustrezen tudi aparat, ki prikaže sliko v končni kvaliteti v 12 sekundah. Navedeno daljše časovno obdobje bistveno ne vpliva na delovni proces ali na klinični rezultat. Prav tako je več kot dovolj omejen čas 12 s za kvalitetno izvedbo slikanj večjega števila pacientov. Predogled slike je na voljo v največ 5 s, po tehnični ustreznosti slike v predogledu nato aparat potrebuje dodatnih največ 7 s do končne kvalitete slike, kar skupaj znaša največ 12 s.

6.9 Aparat mora za zagotavljanje lažjega čiščenja in preprečevanja bolniških okužb imeti vse kable, razen kabla za polnjenje in kabla za proženje ekspozicije integrirane v ohišju.

Nova zahteva 6.9 se glasi:
»aparat mora za zagotavljanje lažjega čiščenja in preprečevanja bolniš. okužb imeti vse kable, razen kabla z polnjenje in kabla za proženje ekspozicije integrirane v ohišju
Naročnik dopušča, da ima aparat gumijasto cev, v kateri so kabli, ki povezuje ohišje z rentgensko cevjo.

Vprašanje:
Naročnika prosimo, da sprejme kot ustrezen aparat, ki poleg dovoljene rešitve v odgovoru z dne 30.05.2019, da so lahko kabli v gumijasti cevi sprejme tudi aparat, ki nima kable v gumijasti cevi vendar so ti v higieničnem ovoju, ki omogoča ustrezno dezinfekcijo po vseh mednarodnih standardih. Takšen tip aparata uporabljajo mnoge bolnišnice po Evropi in razvitem svetu.


ODGOVOR


Ad 3.8) Aparat, ki omogoča prost dostop do zaslona v vseh položajih RTG cevi, razen pri položaju cevi, ki je namenjena za transport naročniku ustreza.

Naročnik zaradi navedenega spreminja zahtevo št. 3.8 iz specifikacije zahtev naročnika.
Spremenjena zahteva št. 3.8 se glasi:
»prost dostop do zaslona v vseh položajih rtg cevi razen pri položaju rtg cevi, ki je namenjena za transport«


Ad 4.11)
Ustrezna je tudi predlagana rešetka.

Naročnik zaradi navedenega spreminja zahtevo št. 4.11 iz specifikacije zahtev naročnika.
Spremenjena zahteva št. 4.11 se glasi:

»detektorju mora biti priložena radiografska rešetka, ki se jo lahko brez orodja pripne ali odstrani iz detektorja (D = 100-185 cm) ali programsko nadomestilo za rešetko«


Ad 4.12)
Aparat, ki prikaže sliko v končni kvaliteti v 12 sekundah ustreza.

Naročnik zaradi navedenega spreminja zahtevo št. 4.12 iz specifikacije zahtev naročnika.
Spremenjena zahteva št. 4.12 se glasi:
»prikaz slike v končni kvaliteti slika mora biti na voljo v največ 12 sekundah«Ad 6.9)
Aparat, ki ima kable v higieničnem ovoju, ki omogoča ustrezno dezinfekcijo, ustreza.

Naročnik zaradi navedenega spreminja zahtevo št. 6.9 iz specifikacije zahtev naročnika.
Spremenjena zahteva št. 6.9 se glasi:

» aparat mora za zagotavljanje lažjega čiščenja in preprečevanja bolniš. okužb imeti vse kable, razen kabla z polnjenje in kabla za proženje ekspozicije integrirane v ohišju.
Naročnik dopušča tudi:
- da ima aparat gumijasto cev, v kateri so kabli, ki povezuje ohišje z rentgensko cevjo ali
- da so kabli nameščeni v higieničnem ovoju, ki omogoča ustrezno dezinfekcijo.«
Datum objave: 11.06.2019   13:45
POJASNILO ŠT: 4

Naročnik je na spletni strani https://www.ukc-mb.si/obvestila/javna-naro%C4%8Dila/ objavil 2. Popravek razpisne dokumentacije.