Dosje javnega naročila 002727/2019
Naročnik: OBČINA GORENJA VAS-POLJANE, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas
Blago: Dobava električne energije v občini Gorenja vas - Poljane, pri kateri je upoštevan okoljski vidik
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 216.300,00 EUR

JN002727/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 29.04.2019
JN002727/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 28.06.2019
JN002727/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 15.07.2019
JN002727/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 19.09.2019
JN002727/2019-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 19.09.2019
JN002727/2019-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 19.09.2019
JN002727/2019-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 19.09.2019
JN002727/2019-Pog05 - Pogodba, objavljeno dne 19.09.2019
Zahtevek za revizijo

    JN002727/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
OBČINA GORENJA VAS-POLJANE
Poljanska cesta 87
4224
SI
Gorenja vas
Slovenija
Elizabeta Rakovec
elizabeta.rakovec@obcina-gvp.si
+386 45183115

Internetni naslovi
https://www.obcina-gvp.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.obcina-gvp.si

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=9101
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Dobava električne energije v občini Gorenja vas - Poljane, pri kateri je upoštevan okoljski vidik
Referenčna številka dokumenta: 4300-04/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
09310000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Dobava električne energije v Občini Gorenja vas - Poljane za obdobje 4 let od podpisa pogodbe.
Na podlagi Zakona o javnem naročanju (ZJN-3, Uradni list RS, št. 91/2015), OBČINA GORENJA VAS-POLJANE, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas (v nadaljevanju: naročnik), vabi zainteresirane ponudnike, da elektronsko predložijo svojo ponudbo v skladu s to razpisno dokumentacijo in sodelujejo v postopku oddaje javnega naročila.
Predmet javnega naročila je dobava električne energije v Občini Gorenja vas - Poljane, pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki.
Naročilo se oddaja po sklopih, in sicer po spodaj navedenih 8 sklopih, ki so oblikovani zaradi različnih plačnikov. Ponudnik mora oddati ponudbo za vse sklope.
II.1.5 Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 301.200,00 EUR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za vse sklope
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Občina Gorenja vas - Poljane
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
09310000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI042 - Gorenjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Območje občine Gorenja vas - Poljane
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava električne energije v Občini Gorenja vas - Poljane za obdobje 4 let od podpisa pogodbe.
Na podlagi Zakona o javnem naročanju (ZJN-3, Uradni list RS, št. 91/2015), OBČINA GORENJA VAS-POLJANE, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas (v nadaljevanju: naročnik), vabi zainteresirane ponudnike, da elektronsko predložijo svojo ponudbo v skladu s to razpisno dokumentacijo in sodelujejo v postopku oddaje javnega naročila.
Predmet javnega naročila je dobava električne energije v Občini Gorenja vas - Poljane, pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki.
Naročilo se oddaja po sklopih, in sicer po spodaj navedenih 8 sklopih, ki so oblikovani zaradi različnih plačnikov. Ponudnik mora oddati ponudbo za vse sklope.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 162.160,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Krajevna skupnost Gorenja vas
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
09310000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI042 - Gorenjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Občina Gorenja vas - Poljane - Krajevna skupnost Gorenja vas
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava električne energije v Občini Gorenja vas - Poljane za obdobje 4 let od podpisa pogodbe.
Na podlagi Zakona o javnem naročanju (ZJN-3, Uradni list RS, št. 91/2015), OBČINA GORENJA VAS-POLJANE, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas (v nadaljevanju: naročnik), vabi zainteresirane ponudnike, da elektronsko predložijo svojo ponudbo v skladu s to razpisno dokumentacijo in sodelujejo v postopku oddaje javnega naročila.
Predmet javnega naročila je dobava električne energije v Občini Gorenja vas - Poljane, pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki.
Naročilo se oddaja po sklopih, in sicer po spodaj navedenih 8 sklopih, ki so oblikovani zaradi različnih plačnikov. Ponudnik mora oddati ponudbo za vse sklope.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 42.800,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 46
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Krajevna skupnost Poljane
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
09310000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI042 - Gorenjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Občina Gorenja vas - Poljane - Krajevna skupnost Poljane
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava električne energije v Občini Gorenja vas - Poljane za obdobje 4 let od podpisa pogodbe.
Na podlagi Zakona o javnem naročanju (ZJN-3, Uradni list RS, št. 91/2015), OBČINA GORENJA VAS-POLJANE, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas (v nadaljevanju: naročnik), vabi zainteresirane ponudnike, da elektronsko predložijo svojo ponudbo v skladu s to razpisno dokumentacijo in sodelujejo v postopku oddaje javnega naročila.
Predmet javnega naročila je dobava električne energije v Občini Gorenja vas - Poljane, pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki.
Naročilo se oddaja po sklopih, in sicer po spodaj navedenih 8 sklopih, ki so oblikovani zaradi različnih plačnikov. Ponudnik mora oddati ponudbo za vse sklope.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 14.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 47
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: Krajevna skupnost Javorje
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
09310000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI042 - Gorenjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Občina Gorenja vas - Poljane - Krajevna skupnost Javorje
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava električne energije v Občini Gorenja vas - Poljane za obdobje 4 let od podpisa pogodbe.
Na podlagi Zakona o javnem naročanju (ZJN-3, Uradni list RS, št. 91/2015), OBČINA GORENJA VAS-POLJANE, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas (v nadaljevanju: naročnik), vabi zainteresirane ponudnike, da elektronsko predložijo svojo ponudbo v skladu s to razpisno dokumentacijo in sodelujejo v postopku oddaje javnega naročila.
Predmet javnega naročila je dobava električne energije v Občini Gorenja vas - Poljane, pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki.
Naročilo se oddaja po sklopih, in sicer po spodaj navedenih 8 sklopih, ki so oblikovani zaradi različnih plačnikov. Ponudnik mora oddati ponudbo za vse sklope.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 2.800,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: Krajevna skupnost Sovodenj
Številka sklopa: 5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
09310000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI042 - Gorenjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Občina Gorenja vas - Poljane - Krajevna skupnost Sovodenj
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava električne energije v Občini Gorenja vas - Poljane za obdobje 4 let od podpisa pogodbe.
Na podlagi Zakona o javnem naročanju (ZJN-3, Uradni list RS, št. 91/2015), OBČINA GORENJA VAS-POLJANE, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas (v nadaljevanju: naročnik), vabi zainteresirane ponudnike, da elektronsko predložijo svojo ponudbo v skladu s to razpisno dokumentacijo in sodelujejo v postopku oddaje javnega naročila.
Predmet javnega naročila je dobava električne energije v Občini Gorenja vas - Poljane, pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki.
Naročilo se oddaja po sklopih, in sicer po spodaj navedenih 8 sklopih, ki so oblikovani zaradi različnih plačnikov. Ponudnik mora oddati ponudbo za vse sklope.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 10.800,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 46
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 6

II.2.1 Naslov
Naslov: Krajevna skupnost Trebija
Številka sklopa: 6
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
09310000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI042 - Gorenjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Občina Gorenja vas - Poljane - Krajevna skupnost Trebija
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava električne energije v Občini Gorenja vas - Poljane za obdobje 4 let od podpisa pogodbe.
Na podlagi Zakona o javnem naročanju (ZJN-3, Uradni list RS, št. 91/2015), OBČINA GORENJA VAS-POLJANE, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas (v nadaljevanju: naročnik), vabi zainteresirane ponudnike, da elektronsko predložijo svojo ponudbo v skladu s to razpisno dokumentacijo in sodelujejo v postopku oddaje javnega naročila.
Predmet javnega naročila je dobava električne energije v Občini Gorenja vas - Poljane, pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki.
Naročilo se oddaja po sklopih, in sicer po spodaj navedenih 8 sklopih, ki so oblikovani zaradi različnih plačnikov. Ponudnik mora oddati ponudbo za vse sklope.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 12.800,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 7

II.2.1 Naslov
Naslov: Krajevna skupnost Lučine
Številka sklopa: 7
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
09310000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI042 - Gorenjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Občina Gorenja vas - Poljane - Krajevna skupnost Lučine
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava električne energije v Občini Gorenja vas - Poljane za obdobje 4 let od podpisa pogodbe.
Na podlagi Zakona o javnem naročanju (ZJN-3, Uradni list RS, št. 91/2015), OBČINA GORENJA VAS-POLJANE, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas (v nadaljevanju: naročnik), vabi zainteresirane ponudnike, da elektronsko predložijo svojo ponudbo v skladu s to razpisno dokumentacijo in sodelujejo v postopku oddaje javnega naročila.
Predmet javnega naročila je dobava električne energije v Občini Gorenja vas - Poljane, pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki.
Naročilo se oddaja po sklopih, in sicer po spodaj navedenih 8 sklopih, ki so oblikovani zaradi različnih plačnikov. Ponudnik mora oddati ponudbo za vse sklope.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 10.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 8

II.2.1 Naslov
Naslov: Zavod Poljanska doline
Številka sklopa: 8
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
09310000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI042 - Gorenjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Občina Gorenja vas - Poljane - Zavod Poljanska dolina
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava električne energije v Občini Gorenja vas - Poljane za obdobje 4 let od podpisa pogodbe.
Na podlagi Zakona o javnem naročanju (ZJN-3, Uradni list RS, št. 91/2015), OBČINA GORENJA VAS-POLJANE, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas (v nadaljevanju: naročnik), vabi zainteresirane ponudnike, da elektronsko predložijo svojo ponudbo v skladu s to razpisno dokumentacijo in sodelujejo v postopku oddaje javnega naročila.
Predmet javnega naročila je dobava električne energije v Občini Gorenja vas - Poljane, pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki.
Naročilo se oddaja po sklopih, in sicer po spodaj navedenih 8 sklopih, ki so oblikovani zaradi različnih plačnikov. Ponudnik mora oddati ponudbo za vse sklope.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 45.840,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Pogoji za priznanje usposobljenosti so navedeni v razpisni dokumentaciji.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Pogoji za priznanje usposobljenosti so navedeni v razpisni dokumentaciji.

Najnižje ravni morebitnih standardov:
Pogoji za priznanje usposobljenosti so navedeni v razpisni dokumentaciji.

III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Pogoji za priznanje usposobljenosti so navedeni v razpisni dokumentaciji.

Najnižje ravni morebitnih standardov:
Pogoji za priznanje usposobljenosti so navedeni v razpisni dokumentaciji.

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Pogoji za priznanje usposobljenosti so navedeni v razpisni dokumentaciji.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
31.05.2019   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 2 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 31.05.2019   09:30
Kraj: Ponudnik odda ponudbo do roka za predložitev ponudb preko spletne aplikacije e-Oddaja, ki je dosegljiva na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/e-oddaja.
Ponudnike opozarjamo, da naj si pravočasno zagotovijo vse potrebno (predvsem veljaven elektronski certifikat) za oddajo ponudbe v elektronski obliki in poskrbijo za pravočasno registracijo. Pojasnila v zvezi z navedenim najdete na spletni strani


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Uporabljeno bo elektronsko naročanje.
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 24.05.2019   13:00

Dodatne informacije:
Naročnik bo v najkrajšem možnem času na Portal javnih naročil posredoval pisni odgovor. Naročnik si pridržuje pravico, da razpisno dokumentacijo delno spremeni ali dopolni ter po potrebi podaljša rok za oddajo ponudb. Spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije so sestavni del razpisne dokumentacije. Ponudniki morajo spremljati morebitne spremembe razpisne dokumentacije, objavljene na portalu javnih naročil in spletnih straneh naročnika, saj pojasnila in spremembe predstavljajo sestavni del razpisne dokumentacije.
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
OBČINA GORENJA VAS-POLJANE
Poljanska cesta 87
4224
Gorenja vas
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
29.04.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 06.05.2019   13:18
VPRAŠANJE
Prosim objavite Pooblastilo za 15 min podatke za vsak sklop .

ODGOVOR

Naročnik prosi za dodatno pojasnilo vprašanja.

Datum objave: 08.05.2019   09:54
VPRAŠANJE
Prosimo, če objavite ESPD. lp

ODGOVOR

Naročnikov ESPD je objavljen na spletni strani naročnika in sicer na spodaj navedeni povezavi:
http://www.obcina-gvp.si/?lang=&option=razpisi_view&razpis_id=260&stran=Razpisi in objave


Datum objave: 08.05.2019   10:10
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo za pooblastilo za pridobitev 15 minutnih podatkov. Poleg tega prosimo za Excel dokument z vsemi vpisanimi merilnimi mesti.

hvala

ODGOVOR

Naročnik predpostavlja, da je v seznamu merilnih mest popolnoma dovolj podatkov za pripravo ponudbe cene električne energije. Tam se nahaja številka merilnega mesta, naziv merilnega mesta, kraj merilnega mesta, moč in varovalka merilnega mesta in sicer vse to na podlagi prejetih računov prejšnjega dobavitelja. Seznam merilnih mesta je naročnik pripel na svojo spletno stran:
http://www.obcina-gvp.si/?lang=&option=razpisi_view&razpis_id=260&stran=Razpisi in objave


Datum objave: 08.05.2019   14:58
VPRAŠANJE
Spoštovani,

1. prosimo za tolmačenje glede oddaje ponudb: naročilo je razdeljeno na sklope, glede na navedbo, da se naročilo oddaja po sklopih, hkrati pa navajate, da mora ponudnik oddati ponudbo za vse sklope, prosimo za enoznačno določitev.
2. zavarovanje za resnost ponudbe: glede na zelo različne vrednosti sklopov - ali moramo dati za vsak posamezen sklop menico za 1.000,00. Ali boste objavili vzorec menične izjave za resnost?

Hvala

ODGOVOR

1. Javno naročilo je resda razdeljeno na sklope, a razdelitev na sklope je zgolj z namenom lažje delitve stroškov (različnih plačnikov, občina, krajevne skupnosti in zavod posebej). Ob tem bomo od izbranega ponudnika seveda zahtevali da račune pošilja ločeno za občino, krajevne skupnosti in zavod, torej glede na to, kako so odjemna mesta razdeljena po posameznih sklopih. To pa seveda ne pomeni, da bomo del sklopov podelili enemu, del pa drugemu ponudniku. Vse sklope bomo podelili enemu, po kriteriju izbire izbranemu ponudniku, ki bo ponudbo oddal za vse sklope skupaj.
2. Odgovor na prvo vprašanje vam hkrati daje odgovor tudi na drugo. Seveda vam ni potrebno za vsak sklop predložiti menico za 1.000 EUR, pač pa predložite zgolj eno menico v vrednosti 8.000 EUR (ker je 8 sklopov), ki bo veljala za vse sklope, oziroma za celotno javno naročilo.
3. Vzorec menične izjave za resnost ponudbe je dodan razpisni dokumentaciji, ki jo najdete na spletni strani naše občine.

Datum objave: 24.05.2019   08:09
VPRAŠANJE
Prosim če objavite pravilno izpolnjen ESP_ pri objavljenem gre za drugo vrsto naročila.
Hvala

ODGOVOR

ESPD je objavljen na spletni strani naročnika.


Datum objave: 24.05.2019   11:18
VPRAŠANJE
Spoštovani ,
še vedno niste objavili Pooblastila za 15 min podatke , oni so nujni za sestavo ponudbe . Pooblastila objavijo vsi udeleženci javne nabave .

ODGOVOR

Pooblastilo za posredovanje merilnih podatkov se nahaja na spletni strani naročnika:

http://www.obcina-gvp.si/?lang=&option=razpisi_view&razpis_id=260&stran=Razpisi in objave


Datum objave: 24.05.2019   11:18
VPRAŠANJE
Spoštovani,
kot potencialni ponudnik, vas naprošamo za posredovanje pooblastil vseh sodelujočih ( s katerimi se bo podpisovala pogodba) za pridobitev 15 minutnih podatkov porabe. Podatki porabe nam služijo za čim bolj natančen izračun cene kar posledično pomeni pripravo čim bolj konkurenčne ponudbe.
Vaše predpostavke, da so podani zadostni podatki (merilna mesta,.naziv moč varovalke,kraj merilnega mesta) niso pravilne, kajti pri pripravi ponudbe je pomembno, da imamo kot potencialni ponudnik iste izhodiščne pogoje torej porabo_(15 min. podatke porabe) in ne samo trenutni dobavitelj, ki razpolaga z vašimi podatki porabe.
Hvala


ODGOVOR

Pooblastilo za posredovanje merilnih podatkov se nahaja na spletni strani naročnika:

http://www.obcina-gvp.si/?lang=&option=razpisi_view&razpis_id=260&stran=Razpisi in objave


Datum objave: 24.05.2019   11:28
Pojasnilo pri pooblastilu za posredovanje merilnih podatkov: Izvajalec distribucijskega omrežja je večinoma Elektro Ljubljana (3), nekaj merilnih mest pa pokrivata tudi Elektro Gorenjska (6) in Elektro Primorska (7).