Dosje javnega naročila 002733/2019
Naročnik: ZAVOD ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE SLOVENIJE, Kolodvorska ulica 15, 1000 Ljubljana
Storitve: Oblikovanje, izdelava, tiskanje in dobava ovojnic za obvezno osebno vročanje Zavoda
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 20.740,00 EUR

JN002733/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 29.04.2019
JN002733/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 31.05.2019
JN002733/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 01.07.2019
JN002733/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 01.07.2019
Zahtevek za revizijo

    JN002733/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
ZAVOD ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE SLOVENIJE
Kolodvorska ulica 15
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Katja Zakrajšek
javna.narocila@zpiz.si
+386 14745152
+386 12326595

Internetni naslovi
http://www.zpiz.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/307326/430-11-2019_OVOJNICE.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=9122
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Socialno varstvo


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Oblikovanje, izdelava, tiskanje in dobava ovojnic za obvezno osebno vročanje Zavoda
Referenčna številka dokumenta: 430-11/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79800000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Oblikovanje, izdelava, tiskanje in dobava ovojnic vključuje:
Grafično oblikovanje, tehnično urejanje, postavitev besedila, računalniški prelom, izdelavo reprofotografij, filmov, tiskanje, lepljenje, pakiranje in odpremo na predložene naslove naročnika.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79823000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Lokacije dostave ovojnic (prevzemna mesta) naročnika: ZPIZ, Ljubljana, Kolodvorska ulica 15, Ljubljana, ZPIZ OE Celje, Opekarniška cesta 15c, Celje, ZPIZ OE Celje, Trg celjskih knezov 6, Celje, ZPOIZ
II.2.4 Opis javnega naročila
Oblikovanje, izdelava, tiskanje in dobava ovojnic za obvezno osebno vročanje zavoda.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Kot je navedeno v 44. členu osnutka pogodbe.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Kot je razvidno iz razpisne dokumentacije.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
17.05.2019   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.10.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 17.05.2019   10:01
Kraj: V sistemu e-JN.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 09.05.2019   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
29.04.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 07.05.2019   13:23
1. POJASNILO RAZPISNE DOKUMENTACIJE

Naročnik v 1. pojasnilu razpisne dokumentacije za javno naročilo št. 430-11/2019 za oblikovanje, izdelavo, tiskanje in dobavo ovojnic za obvezno osebno vročanje zavoda pod št. objave JN002733/2019- W01 dne 29. 4. 2019, pojasnjuje razpisno dokumentacijo, kot je razvidno v nadaljevanju:

1. Ponudnikovo vprašanje:
Oddano: 6. 5. 2019, 10:21 preko Portala JN

Prosimo za informacijo, če si je vzorca ovojnic, Obr. ZPIZ 621 CPP3700ZUP / 01 in Obr. ZPIZ 621 CPP3700P20 / 01 na lokaciji naročnika mogoče ogledati v fizični obliki. Tehnična specifikacija namreč ne navaja vseh podatkov, ki jih potencialni ponudnik potrebuje za izdelavo ustrezne ponudbe.

Odgovor:
Vzorca ovojnic lahko potencialni ponudnik pridobi pri naročniku kot je navedeno v točki 2.8 (Predložitev vzorcev) iz II. poglavja razpisne dokumentacije. Izvajalec vzorce izdela po vzorcu, ki ga do roka predložitve ponudb predhodno pridobi na lokaciji naročnika v Ljubljani, Kolodvorska ulica 15, Oddelek za nabavo in ekonomat, po predhodnem dogovoru s kontaktno osebo naročnika Gregorjem Mihelčičem (tel. št. 01 47 45 657, elektronski naslov: gregor.mihelcic@zpiz.si).

1. pojasnilo razpisne dokumentacije je sestavni del razpisne dokumentacije, ki ga morajo ponudniki upoštevati pri sestavi svoje ponudbe.