Dosje javnega naročila 002772/2019
Naročnik: Javno podjetje KOMUNALA Idrija d.o.o., Carl Jakoba ulica 4, 5280 Idrija
Blago: DOBAVA ZEMELJSKEGA PLINA
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 81.061,68 EUR

JN002772/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 30.04.2019
JN002772/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 28.08.2019
JN002772/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 07.10.2019
JN002772/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 07.10.2019
Zahtevek za revizijo

    JN002772/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
Javno podjetje KOMUNALA Idrija d.o.o.
Carl Jakoba ulica 4
5280
SI
Idrija
Slovenija
Jerca Prezelj
jerca.prezelj@komunalaidrija.si
+386 53727205

Internetni naslovi
http://www.komunalaidrija.si/si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/307371/RAZPISNA_DOKUMENTACIJA_dobava_zemeljskega_plina.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=9123
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Okolje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: DOBAVA ZEMELJSKEGA PLINA
Referenčna številka dokumenta: JN-2-2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
09123000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je dobava zemeljskega plina za potrebe naročnika za obdobje 12 mesecev, in sicer za:
- kotlovnico Športno rekreacijskega centra, Lapajnetova ulica 48, Idrija,
- kotlovnico v objektu Prelovčeva ulica 2, Idrija in
- kogeneracijo, Lapajnetova ulica 48, Idrija.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
09123000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Podrobnejši opis predmeta javnega naročila je opredeljen v razpisni dokumentaciji in je razviden iz poglavja Tehnične specifikacije ter obrazca Ponudba.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Pogoji za udeležbo in pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo, so razvidni iz razpisne dokumentacije.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
30.05.2019   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 30.05.2019   11:00
Kraj: Informacijski sistem e-JN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 24.05.2019   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
29.04.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 18.05.2019   08:38
POJASNILA vezano na spodaj navedene predloge ponudnika:

V skladu z 9. členom pogodbe mora dobavitelj izdati zbirni račun za dobavo in distribucijo in sicer do 5. dne v mesecu. V skladu s podpisanim sporazumom, podatke za obračun s strani ODS prejme dobavitelj 5. delovni dan v mesecu.
1. PREDLOG: Predlagamo, da se podaljša rok za izdajo računa.

POJASNILO: Naročnik soglaša s predlogom ponudnika in podaljšuje rok tako, da mora dobavitelj izdati zbirni račun za dobavo in distribucijo do 8. dne v mesecu.


V pogodbi je navedeno, da v kolikor račun ni pravilen, ga naročnik z obrazložitvijo zavrne v roku 7 dni, dobavitelj pa je dolžan izstaviti nov račun v roku 3 dni od zavrnitve. Pojasnilo: V kolikor je potrebno katerekoli podatke uskladiti z ODS, je težko zagotoviti rešitev reklamacije v roku 3 dni.
2. PREDLOG: Predlagamo, da se podaljša rok za izdajo novega računa.

POJASNILO: Naročnik soglaša s predlogom ponudnika in podaljšuje rok za izdajo novega računa na 5 dni.


V ponudbi je navedeno, da se cena na enoto ZP zaokroži na 4 decimalna mesta. V skladu z Uredbo je cena ZP zaokrožena in obračunana na 5 decimalnih mest.
3. PREDLOG: Predlagamo, popravite razpisno dokumentacijo v delu, ki se nanaša na ceno zemeljskega plina, da se le-ta zaokroži na 5 decimalnih mest.

POJASNILO: Naročnik spreminja razpisno dokumentacijo v delu, ki se nanaša na ceno zemeljskega plina tako, da se le-ta zaokroži na 5 decimalnih mest.

Datum objave: 20.05.2019   15:15
VPRAŠANJE:
Spoštovani, kot eden izmed dobaviteljev navajamo primer v mesecu aprilu 2019 je bil 5. delovni dan 9. 5. 2019 (Četrtek). Dobavitelj do 8. dneva v mesecu (12. 5. 2019 - nedelja) ne more izdati računa. Ali lahko naročnik popravi tekst, da lahko dobavitelj izda račun "osmi delovni dan v mesecu"?

POJASNILO:
Naročnik popravlja tekst v smislu, da lahko dobavitelj izda račun 10. dan dan v mesecu.