Dosje javnega naročila 002809/2019
Naročnik: OBČINA ŠMARJE PRI JELŠAH, Aškerčev trg 12, 3240 Šmarje pri Jelšah
Storitve: Izdelava projektne dokumentacije za oskrbovana stanovanja.
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN002809/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 06.05.2019
JN002809/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 13.05.2019
JN002809/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 30.05.2019
JN002809/2019-ODL01P1 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 30.05.2019
JN002809/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 07.06.2019
Zahtevek za revizijo

    JN002809/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA ŠMARJE PRI JELŠAH
Aškerčev trg 12
3240
SI034
Šmarje pri Jelšah
Slovenija
mag. Zinka Berk
obcina@smarje.si
+386 38171600
+385 38171626

Internetni naslovi
http://smarje.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/307408/Razpisna_dokumentacija.zip
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/307408/espd/ESPD.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=9143
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izdelava projektne dokumentacije za oskrbovana stanovanja.
Referenčna številka dokumenta: 430-0006/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71220000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
V okviru javnega naročila je predvidena izdelava projektne dokumentacije za oskrbovana stanovanja.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71220000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI034 - Savinjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Šmarje pri Jelšah
II.2.4 Opis javnega naročila
V okviru javnega naročila je predvidena izdelava projektne dokumentacije za oskrbovana stanovanja.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 15.06.2019
Konec: 31.12.2019
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Skladno z določili vzorca pogodbe.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Opredeljeni v razpisni dokumentaciji.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
21.05.2019   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 21.05.2019   10:05


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 10.05.2019   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
04.05.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 12.05.2019   15:15
VPRAŠANJE
Spoštovani,

naprošamo vas za razširitev zahtevane klasifikacije tako za ponudnika kot vodjo projekta,
na klasifikacijo objektov 126.

ODGOVOR
Naročnik referenčnih pogojev ne bo spreminjal, saj so v polnosti skladni in sorazmerni z razpisanim predmetom javnega naročila.

VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

Za predmetni razpis žal sprejet OPPN ni dosegljiv nikjer na splošno dostopnih medijih (spletne strani občine ipd.).
Prav tako upravičeno domnevamo, da je že izdelana najmanj idejna rešitev za predmetne objekte za potrebe OPPN.

Zato naprošamo za objavo:
1. sprejetega OPPN, vključno z grafičnim prikazom (situacija).
2. izdelane idejne zasnove (ali idejne rešitve) predmetnih objektov.
3. podatka o izdelovalcu idejne zasnove predmetnih objektov in datuma izdelave dokumenta.

V kolikor omenjeni dokumenti ne bodo objavljeni, bomo ponudniki v neenakopravnem položaju v primerjavi z do sedaj udeleženimi potencialnimi ponudniki, kar je v nasprotju z določili Zakona o javnem naročanju.

Lp

ODGOVOR
Naročnik bo na svoji spletni strani objavil dodatno dokumentacijo.VPRAŠANJE
Spoštovani,

opozarjamo vas na nekaj neskladij v razpisni dokumentaciji.

1. Veljavni Zakon o javnem naročanju ne dovoljuje, da je cena edino merilo za izbor ponudnika. Potrebno je pripraviti in podati še druga merila za pridobitev ekonomsko najugodnejše ponudbe (s strani MJU je izdana Smernica za javno naročanje arhitekturnih in inženirskih storitev).

2. Nova gradbena zakonodaja zahteva proj. zavarovanje za minimalno 50.000 in ne samo 42.000 .

3. V razpisni dokumentaciji navajate, da se upošteva prestavitev potoka, za kar je bilo/bo pridobljeno gradbeno dovoljenje.
Predvidevamo, da je dokumentacija že izdelana in ni predmet tega projekta.
Ker bodo rešitve vezane na prestavitev potoka, naprošamo za objavo situacijskega prikaza prestavitve (izsek iz že izdelane dokumentacije).

4. Zaradi vprašanja številka 1 pozivamo za podaljšanje roka za ponudbo, predvsem pa roka za vprašanja, in sicer v trajanju najmanj 5 dni po objavi dopolnitev razpisa.

Hvala

ODGOVOR
1. Naročnik bo objavil korekcijo razpisne dokumentacije.
2. Naročnik bo objavil korekcijo razpisne dokumentacije.
3. Prestavitev potoka ni predmet tega projekta. Naročnik bo na svoji spletni strani objavil dodatno dokumentacijo.
4. Naročnik glede na naravo sprememb ne bo podaljševal roka za oddajo ponudb, saj imajo ponudniki za pripravo ponudb na voljo dovolj časa.