Dosje javnega naročila 002777/2019
Naročnik: OBČINA CERKNO, Bevkova ulica 9, 5282 Cerkno
Gradnje: Vzdrževanje javnih cest in poti v Občini Cerkno v letu 2019, pri katerem se upoštevajo okoljski vidiki.
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN002777/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 30.04.2019
JN002777/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 03.06.2019
Zahtevek za revizijo

    JN002777/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA CERKNO
Bevkova ulica 9
5282
SI043
Cerkno
Slovenija
Janez Peternel, univ. dipl. inž. grad.
obcina@cerkno.si
+386 53734650

Internetni naslovi
http://www.cerkno.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/307410/Razpisna_dokumentacija.zip
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/307410/espd/ESPD.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=9134
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Vzdrževanje javnih cest in poti v Občini Cerkno v letu 2019, pri katerem se upoštevajo okoljski vidiki.
Referenčna številka dokumenta: 4300001/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45230000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
V okviru javnega naročila so predvidene:
a. sanacija plazu nad lokalno cesto LC 043130 Mrovljev Grič Joškovec,
b. rekonstrukcija lokalne ceste LC 043130 Mrovljev Grič Joškovec,
c. rekonstrukcija javne poti JP 543580 Lazec Urmajnk, in
d. asfaltacije lokalnih cest in javnih poti v Občini Cerkno za leto 2019.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Sanacija plazu nad lokalno cesto LC 043130 Mrovljev Grič Joškovec
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI043 - Goriška
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Občina Cerkno
II.2.4 Opis javnega naročila
Sanacija plazu nad lokalno cesto LC 043130 Mrovljev Grič Joškovec.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 45
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Podaljšanje je mogoče skladno z določili vzorca pogodbe.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Rekonstrukcija lokalne ceste LC 043130 Mrovljev Grič Joškovec
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI043 - Goriška
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Občina Cerkno
II.2.4 Opis javnega naročila
Rekonstrukcija lokalne ceste LC 043130 Mrovljev Grič Joškovec
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 45
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Skladno z določili vzorca pogodbe.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Rekonstrukcija javne poti JP 543580 Lazec Urmajnk
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI043 - Goriška
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Občina Cerkno
II.2.4 Opis javnega naročila
Rekonstrukcija javne poti JP 543580 Lazec Urmajnk
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 30
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Skladno z določili iz vzorca pogodbe.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: Asfaltacije lokalnih cest in javnih poti v Občini Cerkno za leto 2019
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI043 - Goriška
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Občina Cerkno
II.2.4 Opis javnega naročila
Asfaltacije lokalnih cest in javnih poti v Občini Cerkno za leto 2019
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 60
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Skladno z določili iz vzorca pogodbe
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Opredeljeni v razpisni dokumentaciji.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
21.05.2019   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 21.05.2019   10:05


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 10.05.2019   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
30.04.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 07.05.2019   14:42
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

V RD je zahteva glede izpolnjevanja pogoja "" Ponudnik je v zadnjih petih letih pred objavo javnega naročila uspešno izvedel najmanj eno (1) referenčno delo, ki zajema gradnjo objekta klasifikacije CC-SI 12 v skupni vrednosti najmanj 100.000,00 EUR brez DDV ""

Prosimo za pojasnilo in sicer glede klasifikacije, saj so v CC-SI 12 zajete NESTANOVANJSKE STAVBE, predmet javnega naročila pa so ceste.

Ali lahko predložimo že dobljene potrjene reference (iz drugih JN), na katerih so bistvene zahteve - podatki iz vašega obrazca??

Hvala in lp

ODGOVOR
Naročnik pojasnjuje, da je pri zapisu referenčnega pogoja prišlo do tipkarske napake. Pravilna navedba je CC-SI 21, tako da se referenčni pogoj glasi: "Ponudnik je v zadnjih petih letih pred objavo javnega naročila uspešno izvedel najmanj eno (1) referenčno delo, ki zajema gradnjo objekta klasifikacije CC-SI 12 v skupni vrednosti najmanj 100.000,00 EUR brez DDV."

Da, v kolikor stari obrazci izkazujejo vse elemente referenčnega pogoja.

VPRAŠANJE
Pri predložitvi referenčnih potrdil zahtevate 1 referenčno delo z klasifikacijo CC-SI 12..Nestanovanjske stavbe.
Za ta projekt predlagamo bolj smiselno klasifikacija CC-SI 21.... Objekti prometne infrastrukture

ODGOVOR
Naročnik pojasnjuje, da je pri zapisu referenčnega pogoja prišlo do tipkarske napake. Pravilna navedba je CC-SI 21, tako da se referenčni pogoj glasi: "Ponudnik je v zadnjih petih letih pred objavo javnega naročila uspešno izvedel najmanj eno (1) referenčno delo, ki zajema gradnjo objekta klasifikacije CC-SI 12 v skupni vrednosti najmanj 100.000,00 EUR brez DDV."Datum objave: 07.05.2019   14:42
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

ali bo naročnik dela oddajal v po sklopih ali kompletu??

Hvala in lp

ODGOVOR
Naročnik bo javno naročilo oddajal po sklopih.Datum objave: 07.05.2019   15:21
Naročnik pojasnjuje, da je pri zapisu referenčnega pogoja prišlo do tipkarske napake. Pravilna navedba je CC-SI 21, tako da se referenčni pogoj glasi: "Ponudnik je v zadnjih petih letih pred objavo javnega naročila uspešno izvedel najmanj eno (1) referenčno delo, ki zajema gradnjo objekta klasifikacije CC-SI 21 v skupni vrednosti najmanj 100.000,00 EUR brez DDV."

Datum objave: 16.05.2019   05:20
VPRAŠANJE
Kaj pa reference za vodjo del - so potrebne ali ne?
Hvala, lp

ODGOVOR
Ne, kadrovske reference niso zahtevane.Datum objave: 16.05.2019   05:23
VPRAŠANJE
Bo naročnik upošteval tudi reference za sanacijo mostov in sanacijo plazov, ker je skupina CC SI 21 zelo obširna?
Hvala, lp

ODGOVOR
Naročnik bo upošteval celotno skupino CC.SI 21.Datum objave: 16.05.2019   05:25
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
prosim, če objavite situacije lokacij posegov.

lep pozdrav

ODGOVORI
Vsi podatki za pripravo ponudbe, ki jih naročnik namerava objaviti, so bili že objavljeni. Dodatne dokumentacije naročnik ne bo objavljal.Datum objave: 16.05.2019   05:29
Naročnik ponudnike obvešča, da postavka 4.4 v popisu del s ponudbenim predračunom za SKLOP 3: rekonstrukcija javne poti JP 543580 Lazec Urmajnk ne bo predmet izvedbe, zaradi česar naj ponudniki predmetno postavko pustijo prazno ali vnesejo ponudbeno ceno 0,00 EUR.