Dosje javnega naročila 002778/2019
Naročnik: VARSTVENO DELOVNI CENTER TOLMIN, Rutarjeva ulica 18, 5220 Tolmin
Blago: Dobava kurilnega olja
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 53.955,72 EUR

JN002778/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 30.04.2019
JN002778/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 28.05.2019
JN002778/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 24.06.2019
JN002778/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 26.06.2019
Zahtevek za revizijo

    JN002778/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
VARSTVENO DELOVNI CENTER TOLMIN
Rutarjeva ulica 18
5220
SI
Tolmin
Slovenija
Kristina Čujec
info@vdc-tolmin.si
+386 053819120
+386 053819139

Internetni naslovi
http://www.vdc-tolmin.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/307179/RAZPISNA_DOKUMENTACIJA_-_Dobava_kurilnega_olja.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=9125
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Socialno varstvo


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Dobava kurilnega olja
Referenčna številka dokumenta: 430-1/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
09135100
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Sukcesivna dobava ekstra lahkega kurilnega olja za potrebe Varstveno delovnega centra Tolmin za obdobje dveh (2) let.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
09135000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Tolmin
II.2.4 Opis javnega naročila
Sukcesivna dobava ekstra lahkega kurilnega olja za obdobje dveh let.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Kot opredeljeno v razpisni dokumentaciji. Glej razpisno dokumentacijo.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
20.05.2019   09:30
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.08.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 20.05.2019   09:35


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 13.05.2019   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
30.04.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 13.05.2019   12:00
VPRAŠANJE
Spoštovani,

ali lahko predložimo referenčna potrdila, ki smo jih pridobili za drugo javno naročilo in vsebujejo zahtevane podatke?

Hvala

ODGOVOR

Naročnik dovoljuje, da ponudniki priložijo referenčna potrdila, ki so jih pridobili za drugo javno naročilo, v kolikor so na referenčnih potrdilih navedeni vsi zahtevani podatki in se referenčni posli navezujejo na istovrstna dela, kot so predmet javnega naročila. Za istovrstna dela se šteje organizirana dobava kurilnega olja v vrednosti najmanj 20.000,00 EUR (brez DDV) za istega naročnika v posameznem letu, zaključen v zadnjih treh letih pred rokom za oddajo ponudb.