Dosje javnega naročila 002779/2019
Naročnik: MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana
Storitve: Analiza čebeljih pridelkov
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 67.948,24 EUR

JN002779/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 30.04.2019
JN002779/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.06.2019
JN002779/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 03.07.2019
JN002779/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 04.07.2019
Zahtevek za revizijo

    JN002779/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO
Dunajska cesta 22
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Tomo Audič
tomo.audic@gov.si
+386 14789178
+386 14787425

Internetni naslovi
http://www.mko.gov.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javna_narocila/
ESPD: http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javna_narocila/
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=9133
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Analiza čebeljih pridelkov
Referenčna številka dokumenta: 430-21/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
77000000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je izvedba analiz čebeljih pridelkov
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Analize vzorcev medu na kakovostne parametre po Pravilniku o medu
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
77900000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Analize vzorcev medu na kakovostne parametre po Pravilniku o medu (Uradni list RS, št. 4/11 in 9/15): vsebnost vode, električna prevodnost, vsebnost HMF, pelodna analiza, senzorična analiza
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 3
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Program ukrepov v čebelarstvu 14-20

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Analize vzorcev medu na ostanke kemičnih sredstev za zatiranje varoje v medu
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
77900000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Analize vzorcev medu na ostanke kemičnih sredstev za zatiranje varoje v medu, in sicer določanje vsebnosti kumafosa, timola in razpadnih produktov amitraza ter ostanki antibiotikov
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 3
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Program ukrepov v čebelarstvu 14-20

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Analize vzorcev medu na ostanke kemičnih sredstev za zatiranje varoje v vzorcih čebeljih pridelkov
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
77900000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Analize vzorcev medu na ostanke kemičnih sredstev za zatiranje varoje v vzorcih čebeljih pridelkov
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 3
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Program ukrepov v čebelarstvu 14-20


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Razvidno iz razpisne dokumentacije


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
15.05.2019   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 2 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 15.05.2019   10:15
Kraj: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=9133


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 08.05.2019   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
30.04.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 06.05.2019   12:50
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

V sklopu 3 piše:

Sklop 3: Analize vzorcev medu na ostanke kemičnih sredstev za zatiranje varoje v vzorcih čebeljih pridelkov.

Ali je mišljeno samo vzorci čebeljih pridelkov ali tudi medu?

Hvala za odgovor.

ODGOVOR

Spoštovani!

Kot je navedeno v razpisni dokumentaciji, tretji sklop obsega storitev analize na ostanke kemičnih sredstev za zatiranje varoje samo v vzorcih čebeljih pridelkov (cvetni prah: izkopanec in osmukanec, propolis in vosek).

Lep pozdrav!

Datum objave: 08.05.2019   08:06
VPRAŠANJE
Spoštovani!
Če ponudnik (izvajalec) sodeluje s podizvajalci, katere dokumente predložijo podizvajalci sami, oziroma izvajalec v imenu podizvajalcev?
Hvala.


ODGOVOR
Spoštovani, ponudnik v svoji ponudbi predloži ESPD obrazec za podizvajalca, izpolnjen in podpisan Obrazec 5 ter Obrazec 6 (v kolikor podizvajalec zahteva neposredno plačilo).
Lep pozdrav!Datum objave: 08.05.2019   09:38
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Ali lahko ponudnik (izvajalec) uporabi podizvajalce za izvedbo celotnega sklopa (zbiranje vzorcev, izvedba analiz in priprava poročil)?
Hvala.

ODGOVOR

Spoštovani, v skladu z ZJN-3, naročnik ponudnika ne omejuje pri obsegu del podizvajalcev.
Lep pozdrav!