Dosje javnega naročila 002797/2019
Naročnik: UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor
Blago: 34 - ZDRAVILA
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 14.930.772,50 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN002797/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 02.05.2019
JN002797/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 28.05.2019
JN002797/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 21.06.2019
JN002797/2019-ODL01P1 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 27.06.2019
JN002797/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 08.08.2019
JN002797/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 09.08.2019
JN002797/2019-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 09.08.2019
JN002797/2019-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 09.08.2019
JN002797/2019-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 09.08.2019
JN002797/2019-Pog05 - Pogodba, objavljeno dne 09.08.2019
JN002797/2019-Pog06 - Pogodba, objavljeno dne 09.08.2019
JN002797/2019-Pog07 - Pogodba, objavljeno dne 09.08.2019
JN002797/2019-Pog08 - Pogodba, objavljeno dne 09.08.2019
JN002797/2019-Pog09 - Pogodba, objavljeno dne 09.08.2019
JN002797/2019-Pog10 - Pogodba, objavljeno dne 09.08.2019
JN002797/2019-Pog11 - Pogodba, objavljeno dne 09.08.2019
JN002797/2019-Pog12 - Pogodba, objavljeno dne 09.08.2019
JN002797/2019-Pog13 - Pogodba, objavljeno dne 09.08.2019
JN002797/2019-Pog14 - Pogodba, objavljeno dne 09.08.2019
JN002797/2019-Pog15 - Pogodba, objavljeno dne 09.08.2019
JN002797/2019-Pog16 - Pogodba, objavljeno dne 09.08.2019
JN002797/2019-Pog17 - Pogodba, objavljeno dne 09.08.2019
JN002797/2019-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.03.2020
JN002797/2019-ODL01P2 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.03.2020
JN002797/2019-C02 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 01.04.2020
JN002797/2019-C03 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 02.04.2020
JN002797/2019-Pog18 - Pogodba, objavljeno dne 19.06.2020
JN002797/2019-Pog19 - Pogodba, objavljeno dne 19.06.2020
JN002797/2019-Pog20 - Pogodba, objavljeno dne 19.06.2020
JN002797/2019-Pog21 - Pogodba, objavljeno dne 19.06.2020
JN002797/2019-Pog22 - Pogodba, objavljeno dne 19.06.2020
JN002797/2019-Pog23 - Pogodba, objavljeno dne 19.06.2020
JN002797/2019-Pog24 - Pogodba, objavljeno dne 19.06.2020
JN002797/2019-Pog25 - Pogodba, objavljeno dne 19.06.2020
JN002797/2019-Pog26 - Pogodba, objavljeno dne 19.06.2020
JN002797/2019-Pog27 - Pogodba, objavljeno dne 19.06.2020
JN002797/2019-Pog28 - Pogodba, objavljeno dne 19.06.2020
JN002797/2019-Pog29 - Pogodba, objavljeno dne 19.06.2020
JN002797/2019-Pog30 - Pogodba, objavljeno dne 19.06.2020
JN002797/2019-Pog31 - Pogodba, objavljeno dne 19.06.2020
JN002797/2019-Pog32 - Pogodba, objavljeno dne 19.06.2020
JN002797/2019-C04 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 24.07.2020
JN002797/2019-C05 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 24.08.2020
JN002797/2019-C06 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 24.11.2020
Zahtevek za revizijo

    JN002797/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 086-205487
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR
Ljubljanska ulica 5
2000
SI
Maribor
Slovenija
Služba za nabavo medicinskega materiala in storitev
dragan.s@ukc-mb.si
+386 23212566
+386 23212522

Internetni naslovi
http://www.ukc-mb.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.ukc-mb.si/obvestila/javna-narocila/aktualna-jn/

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=9145
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: 34 - ZDRAVILA
Referenčna številka dokumenta: 460-E-DS-V1-34/19
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33690000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je nabava zdravil.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33690000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Univerzitetni klinični center Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor
II.2.4 Opis javnega naročila
Ponudnik lahko odda ponudbo za posamezno vrsto blaga.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 18
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z več gospodarskimi subjekti.
Predlagano največje število udeležencev v okvirnem sporazumu:
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
04.06.2019   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 04.12.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 04.06.2019   13:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 21.05.2019   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR
Ljubljanska ulica 5
2000
Maribor
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
30.04.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 15.05.2019   09:19
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Zastavljamo vam vprašanji:

497. Ropivakain
Zdravilo v omenjeni koncentraciji obstaja samo v 10ml ampuli. Ali lahko ponudimo zdravilo v pakiranju škatla s 5 ampulami z 10 ml raztopine (1 x 5 ampul v pretisnem omotu)?
498. Ropivakain
Zdravilo v omenjeni koncentraciji obstaja samo v 100ml vrečah. Ali lahko ponudimo zdravilo v pakiranju škatla s 5 poliolefinskimi vrečami s 100 ml raztopine?

Lepo pozdravljeni,ODGOVOR
Ne. Za oba volumna, ki jih želite ponuditi, že imamo sklenjeno pogodbo po drugem javnem naročilu.Datum objave: 15.05.2019   09:21
VPRAŠANJE
Zakaj v ponudbenem predračunu ni razpisane učinkovine trastuzumab v jakosti 150mg in 420mg?

ODGOVOR
Za omenjeno jakost že imamo sklenjeno pogodbo po drugem javnem naročilu.Datum objave: 22.05.2019   14:07
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Postavka 34_02_014018: Glede na razpisano pakiranje predvidevamo, da iščete zdravilo/produkt za uporabo pri kirurških posegih. Posledično bi vam radi ponudili metilensko modrilo v identičnem pakiranju (10 mg metilenskega modrila, raztopljenega v 2 ml vode za injekcije), ki je klasificirano kot medicinski pripomoček in se uporablja kot pomoč za vizualizacijo pri kirurških posegih. Metilensko modrilo v opisani obliki je primerno za večino aplikacij in postopkov, ki se odvijajo v kliničnem okolju (ni primerno za intravensko aplikacijo), hkrati pa je cenovno ugodnejše v primerjavi z zdravilom. V primeru intravenske aplikacije kot antidot pri methemoglobinemiji je predpisani odmerek 1-2 mg/kg telesne mase in je smotrna uporaba večjih pakiranj zdravila in se odmerek 10mg/2 ml izkaže kot neprimeren.

Se strinjate, da vam lahko ponudimo metilensko modrilo, klasificirano kot medicinski pripomoček?

Najlepša hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
Ponudniki lahko na identu 014018 ponudijo metilensko modrilo, klasificirano kot medicinski pripomoček.

Datum objave: 23.05.2019   15:14
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

V RD določate, da bo odpiral konkurenco pred vsakim obdobjem in na podlagi rezultatov sklenil kupoprodajno pogodbo.

Nadalje v 4. členu Okvirnega sporazuma določate:
"Naročnik lahko v času trajanja sporazuma v posameznem odpiranju konkurence dodaja nova zdravila (učinkovine), ki pridejo na trg v Republiki Sloveniji. V kolikor nastane potreba po novem zdravilu (učinkovini) in le-to ni bilo predmet specifikaciji zahtev naročnika, lahko naročnik kadarkoli odpre konkurenco in pozove vse stranke sporazuma k oddaji ponudbe za nova razpisana zdravila, za katere bo naročnik ugotavljal strokovno ustreznost. Prav tako lahko stranka sporazuma ponudi novo paralelo za razpisano učinkovino za katero ima sklenjen ta sporazum."

S tem, ko naročnik v zadnjem stavku določa, da lahko stranka ponudi novo paralelo za razpisano učinkovino za katero ima sklenjen ta sporazum, pomeni ,da si naročnik odpira možnosti kadarkoli odpreti konkurenco za zdravila, ki so že del podpisane in zavezujoče pogodbe. Tako kot je dobavitelj zavezan imeti blago na zalogi in ga dobavljati, je obveznost naročnika naročati to blago pri dobavitelju, s katerim ima podpisano kupoprodajno pogodbo, v kolikor tako zdravilo potrebuje. Naročnik res ni zavezan k točno določeni količini (okvirna), vendar je zavezan kupiti to zdravilo pri dobavitelju, ki ga je izbral na podlagi meril, določenih v javnem naročilu, in z njim podpisal okvirni sporazum in kupoprodajno pogodbo.

Predlagamo, da se zadnji stavke tretjega odstavka 4. člena okvirnega sporazuma "Prav tako lahko stranka sporazuma ponudi novo paralelo za razpisano
učinkovino za katero ima sklenjen ta sporazum." brišete.

lpODGOVOR
Naročnik je javno naročilo razdelil na dve obdobji.

V kolikor bo nastala potreba po novi učinkovini, lahko naročnik za to učinkovino odpre konkurenco kadarkoli in pozove vse stranke sporazumov k oddaji ponudbe.

Paralelo pa bodo stranke sporazuma lahko ponudile samo v odpiranju konkurence v drugem obdobju.

Posledično bo naročnik dopolnil zadnji stavek tretjega odstavka 4. člena okvirnega sporazuma tako, da sedaj glasi:

»Prav tako lahko stranka sporazuma ponudi novo paralelo za razpisano
učinkovino za katero ima sklenjen ta sporazum le v odpiranju konkurence v drugem obdobju.«