Dosje javnega naročila 002798/2019
Naročnik: OBČINA LAŠKO, Mestna ulica 2, 3270 Laško
Blago: Sukcesivna dobava živil po sklopih za potrebe OŠ Antona Aškerca Rimske Toplice
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 478.155,54 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN002798/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 02.05.2019
JN002798/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 31.05.2019
JN002798/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 04.07.2019
JN002798/2019-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 05.07.2019
JN002798/2019-ODL02P1 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 10.07.2019
JN002798/2019-ODL02P2 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.07.2019
JN002798/2019-ODL03 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 18.07.2019
JN002798/2019-ODL04 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.07.2019
JN002798/2019-ODL05 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.07.2019
JN002798/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 10.09.2019
JN002798/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 18.09.2019
JN002798/2019-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 18.09.2019
JN002798/2019-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 18.09.2019
JN002798/2019-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 18.09.2019
JN002798/2019-Pog05 - Pogodba, objavljeno dne 18.09.2019
JN002798/2019-Pog06 - Pogodba, objavljeno dne 18.09.2019
JN002798/2019-Pog07 - Pogodba, objavljeno dne 18.09.2019
JN002798/2019-Pog08 - Pogodba, objavljeno dne 18.09.2019
JN002798/2019-Pog09 - Pogodba, objavljeno dne 18.09.2019
JN002798/2019-Pog10 - Pogodba, objavljeno dne 19.09.2019
JN002798/2019-Pog11 - Pogodba, objavljeno dne 19.09.2019
JN002798/2019-Pog12 - Pogodba, objavljeno dne 19.09.2019
JN002798/2019-Pog13 - Pogodba, objavljeno dne 19.09.2019
JN002798/2019-Pog14 - Pogodba, objavljeno dne 19.09.2019
JN002798/2019-Pog15 - Pogodba, objavljeno dne 19.09.2019
JN002798/2019-Pog16 - Pogodba, objavljeno dne 19.09.2019
JN002798/2019-Pog17 - Pogodba, objavljeno dne 19.09.2019
JN002798/2019-Pog18 - Pogodba, objavljeno dne 19.09.2019
JN002798/2019-Pog19 - Pogodba, objavljeno dne 19.09.2019
JN002798/2019-Pog20 - Pogodba, objavljeno dne 19.09.2019
JN002798/2019-Pog21 - Pogodba, objavljeno dne 19.09.2019
JN002798/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 19.09.2019
JN002798/2019-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 19.11.2019
JN002798/2019-C02 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 24.12.2019
JN002798/2019-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 22.01.2020
JN002798/2019-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 28.01.2020
JN002798/2019-ODL03 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 19.02.2020
JN002798/2019-C03 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 26.03.2020
JN002798/2019-ODL04 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 19.05.2020
JN002798/2019-C04 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 10.07.2020
JN002798/2019-ODL05 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.08.2020
JN002798/2019-ODL06 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 29.09.2020
JN002798/2019-C05 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 12.10.2020
Zahtevek za revizijo

    JN002798/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 086-205489
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2
3270
SI
Laško
Slovenija
občinska uprava
obcina@lasko.si
+386 37338700
+386 37338740

Internetni naslovi
https://www.lasko.si/sl/

OSNOVNA ŠOLA ANTONA AŠKERCA RIMSKE TOPLICE
Aškerčeva cesta 1
3272
SI
Rimske Toplice
Slovenija
os-rimsketoplice@guest.arnes.si
+386 37338230

Internetni naslovi
https://www.os-rimsketoplice.si/

I.2 Skupno javno naročanje
Naročilo vključuje skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.lasko.si

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=9138
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Sukcesivna dobava živil po sklopih za potrebe OŠ Antona Aškerca Rimske Toplice
Referenčna številka dokumenta: 430-15/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15000000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je SUKCESIVNA DOBAVA ŽIVIL PO SKLOPIH ZA POTREBE OŠ ANTONA AŠKERCA RIMSKE TOPLICE, pri kateri se upoštevajo okoljske zahteve iz Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17).
Javno naročilo se izvaja po odprtem postopku s sklenitvijo okvirnih sporazumov za obdobje dveh let, in sicer z veljavnostjo od 20.8.2019 do 20.8.2021. Okvirni sporazum se sklene z najmanj enim in največ tremi ponudniki za posamezen sklop. V kolikor bo imela OŠ zagotovljena sredstva in interes, se veljavnost okvirnih sporazumov lahko podaljša še za obdobje naslednjih dveh let, to je do 20.8.2023.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: MESO IN MESNI IZDELKI
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
MESO IN MESNI IZDELKI
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V kolikor bo imela OŠ zagotovljena sredstva in interes, se veljavnost okvirnih sporazumov lahko podaljša še za obdobje naslednjih dveh let.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: PERUTNINSKO MESO IN IZDELKI
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
PERUTNINSKO MESO IN IZDELKI
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V kolikor bo imela OŠ zagotovljena sredstva in interes, se veljavnost okvirnih sporazumov lahko podaljša še za obdobje naslednjih dveh let.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: JAJCA
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03142500
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
JAJCA
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V kolikor bo imela OŠ zagotovljena sredstva in interes, se veljavnost okvirnih sporazumov lahko podaljša še za obdobje naslednjih dveh let.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: RIBE IN IZDELKI IZ RIB
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
RIBE IN IZDELKI IZ RIB
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V kolikor bo imela OŠ zagotovljena sredstva in interes, se veljavnost okvirnih sporazumov lahko podaljša še za obdobje naslednjih dveh let.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: MLEKO IN MLEČNI IZDELKI
Številka sklopa: 5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
MLEKO IN MLEČNI IZDELKI
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 22
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V kolikor bo imela OŠ zagotovljena sredstva in interes, se veljavnost okvirnih sporazumov lahko podaljša še za obdobje naslednjih dveh let.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 6

II.2.1 Naslov
Naslov: KRUH, PEKOVSKI IZDELKI, SLAŠČICE IN OSTALO
Številka sklopa: 6
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15810000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
KRUH, PEKOVSKI IZDELKI, SLAŠČICE IN OSTALO
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V kolikor bo imela OŠ zagotovljena sredstva in interes, se veljavnost okvirnih sporazumov lahko podaljša še za obdobje naslednjih dveh let.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 7

II.2.1 Naslov
Naslov: ZAMRZNJENA ŽIVILA IZ TESTA
Številka sklopa: 7
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15800000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
ZAMRZNJENA ŽIVILA IZ TESTA
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V kolikor bo imela OŠ zagotovljena sredstva in interes, se veljavnost okvirnih sporazumov lahko podaljša še za obdobje naslednjih dveh let.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 8

II.2.1 Naslov
Naslov: ŽITA IN MLEVSKI IZDELKI
Številka sklopa: 8
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
ŽITA IN MLEVSKI IZDELKI
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V kolikor bo imela OŠ zagotovljena sredstva in interes, se veljavnost okvirnih sporazumov lahko podaljša še za obdobje naslednjih dveh let.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 9

II.2.1 Naslov
Naslov: ZAMRZNJENO SADJE IN ZELENJAVA
Številka sklopa: 9
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
ZAMRZNJENO SADJE IN ZELENJAVA
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V kolikor bo imela OŠ zagotovljena sredstva in interes, se veljavnost okvirnih sporazumov lahko podaljša še za obdobje naslednjih dveh let.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 10

II.2.1 Naslov
Naslov: SADNI SOKOVI, SIRUPI, OSTALA PIJAČA IN ŽITNE REZINE
Številka sklopa: 10
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15900000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
SADNI SOKOVI, SIRUPI, OSTALA PIJAČA IN ŽITNE REZINE
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V kolikor bo imela OŠ zagotovljena sredstva in interes, se veljavnost okvirnih sporazumov lahko podaljša še za obdobje naslednjih dveh let.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 11

II.2.1 Naslov
Naslov: SPLOŠNO PREHRAMBENO BLAGO
Številka sklopa: 11
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15800000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
SPLOŠNO PREHRAMBENO BLAGO
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V kolikor bo imela OŠ zagotovljena sredstva in interes, se veljavnost okvirnih sporazumov lahko podaljša še za obdobje naslednjih dveh let.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 12

II.2.1 Naslov
Naslov: DIABETIČNI IN DIETETIČNI PROIZVODI
Številka sklopa: 12
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15880000
15882000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
DIABETIČNI IN DIETETIČNI PROIZVODI
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V kolikor bo imela OŠ zagotovljena sredstva in interes, se veljavnost okvirnih sporazumov lahko podaljša še za obdobje naslednjih dveh let.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 13

II.2.1 Naslov
Naslov: EKO ŽIVILA
Številka sklopa: 13
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15300000
15600000
15800000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
EKO ŽIVILA
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V kolikor bo imela OŠ zagotovljena sredstva in interes, se veljavnost okvirnih sporazumov lahko podaljša še za obdobje naslednjih dveh let.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 14

II.2.1 Naslov
Naslov: EKO MESO IN MESNI IZDELKI
Številka sklopa: 14
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
EKO MESO IN MESNI IZDELKI
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V kolikor bo imela OŠ zagotovljena sredstva in interes, se veljavnost okvirnih sporazumov lahko podaljša še za obdobje naslednjih dveh let.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 15

II.2.1 Naslov
Naslov: EKOLOŠKI JOGURTI IN EKOLOŠKI MLEČNI NAPITKI
Številka sklopa: 15
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
EKOLOŠKI JOGURTI IN EKOLOŠKI MLEČNI NAPITKI
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V kolikor bo imela OŠ zagotovljena sredstva in interes, se veljavnost okvirnih sporazumov lahko podaljša še za obdobje naslednjih dveh let.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 16

II.2.1 Naslov
Naslov: SADJE IN ZELENJAVA
Številka sklopa: 16
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
SADJE IN ZELENJAVA
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V kolikor bo imela OŠ zagotovljena sredstva in interes, se veljavnost okvirnih sporazumov lahko podaljša še za obdobje naslednjih dveh let.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 17

II.2.1 Naslov
Naslov: SLADOLED
Številka sklopa: 17
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15555000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
SLADOLED
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V kolikor bo imela OŠ zagotovljena sredstva in interes, se veljavnost okvirnih sporazumov lahko podaljša še za obdobje naslednjih dveh let.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 18

II.2.1 Naslov
Naslov: KONZERVIRANA ŽIVILA
Številka sklopa: 18
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15331000
15332000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
KONZERVIRANA ŽIVILA
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V kolikor bo imela OŠ zagotovljena sredstva in interes, se veljavnost okvirnih sporazumov lahko podaljša še za obdobje naslednjih dveh let.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 19

II.2.1 Naslov
Naslov: EKO SADJE IN ZELENJAVA
Številka sklopa: 19
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
EKO SADJE IN ZELENJAVA
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V kolikor bo imela OŠ zagotovljena sredstva in interes, se veljavnost okvirnih sporazumov lahko podaljša še za obdobje naslednjih dveh let.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 20

II.2.1 Naslov
Naslov: EKOLOŠKI KEFIR IN EKOLOŠKO MASLO
Številka sklopa: 20
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
EKOLOŠKI KEFIR IN EKOLOŠKO MASLO
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V kolikor bo imela OŠ zagotovljena sredstva in interes, se veljavnost okvirnih sporazumov lahko podaljša še za obdobje naslednjih dveh let.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
v skladu z razpisno dokumentacijo
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Najnižje ravni morebitnih standardov:
v skladu z razpisno dokumentacijo

III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Najnižje ravni morebitnih standardov:
v skladu z razpisno dokumentacijo

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
v skladu z razpisno dokumentacijo

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z več gospodarskimi subjekti.
Predlagano največje število udeležencev v okvirnem sporazumu: 3
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
07.06.2019   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 07.06.2019   10:30
Kraj: informacijski sistem e-JN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 27.05.2019   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2
3270
Laško
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
30.04.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 06.05.2019   07:34
VPRAŠANJE
Spoštovani,

opazili smo, da v fazi prijave na javni razpis ponudniki lahko podamo tudi artikle določene kakovosti in s tem pridobimo dodatne točke, v fazi odpiranja konkurence pa je merilo le ponudbena cena. To v praksi pomeni, da ob prijavi podamo veliko artiklov višje kakovosti, ki jih potem v fazi izvajanja javnega razpisa, sploh ne bomo upoštevali?

LP

ODGOVOR
Kakor je navedeno v razpisni dokumentaciji, ponudniki, ki bodo v ponudbi na razpis ponudili živila iz shem kakovosti, bodo morali v primeru izbora v fazi odpiranja konkurence zagotavljati enako kakovost živil kot izhaja iz ponudbe.Datum objave: 06.05.2019   07:37
VPRAŠANJE
spoštovani,

v primeru, da na javnem razpisu delujemo samostojno, ne potrebujemo prilagati obrazcev št. 7, 8 in 9?

ODGOVOR

Tako kot ste navedli, v primeru samostojne ponudbe, se Priloge 7 in 8 ne prilaga. Priloge navedene v Priloga 9, pa se priloži le tiste, ki so zahtevane za samostojno ponudbo.

Datum objave: 06.05.2019   07:58
VPRAŠANJE
Spoštovani,

zanima nas kaj lahko navedemo v ponudbenem predračunu pod št. 6 (kvaliteta / pridelava / znak kakovosti)? Na koncu predračunskega obrazca ste navedli, da pod št. 6. "V stolpec 6 se OBVEZNO navede kakovost iz sheme kakovosti: ekološka kakovost (EK), zaščitena označba porekla (ZOP), zaščitena geografska označba (ZGO), zajamčena tradicionalna posebnost (ZTP), višja kakovost (VK), integrirana pridelava (IP), dobrote iz naših kmetij (DNK), izbrana kakovost (IK)."

Kaj ste mislili z besedo OBVEZNO? Glede na to, da je merilo ponudbena cena in Več ponujenih živil iz shem kakovosti, menimo, da moramo naštete sheme kakovosti navesti v stolpec št. 13. (št. živil po merilu SHEME KAKOVOSTI) in ne v stolpec št. 6., saj omenjene sheme veljajo le za proizvode slovenskega porekla. V stolpec št. 6. se smiselno zapiše le stopnja kvalitet, ki mora biti seveda 1.razred!

Prosimo Vas, da v sled zapisanega popravite zahteve.

Lep pozdrav

ODGOVOR
V stolpec 13 se navede v primeru, da ponujate živilo iz shem kakovosti, številka oz. vrednost 1. V stolpec 6 pa OBVEZNO navedete za katero kakovost v tem primeru gre, samo kratico navedete. V primeru, da pa nudite živilo, ki ni iz sheme kakovosti, pa v stolpec 6 ni potrebno vnašati ničesar za tista živila, kjer je pridelava ali kvaliteta pogoj za sodelovanje in zahteva izhaja že iz naročnikovega opisa razpisanega živila.


Datum objave: 06.05.2019   09:53
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Pri pregledu ponudbenega predračuna smo opazili, da ne povprašujete po mladem zelju in po mladem krompirju. Ali to pomeni, da mladega zelja in krompirja ne boste naročali v okviru javnega naročila? V kolikor temu ni tako, Vas pozivamo, da omenjena artikla vključite v ponudbeni predračun.

Prav tako Vas pozivamo, da v ponudbeni predračun vključite artikel paradižnik okrasni (češnjevec) saj se slednji od paradižnika grapolo zelo razlikuje v ceni, seveda v kolikor imate namen naročiti omenjeni artikel.

Hvala za razumevanje in lep pozdrav


ODGOVOR
Omenjenih artiklov ne bomo naročali v okviru javnega naročila.Datum objave: 07.05.2019   07:20
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Ali lahko v predračunu 15. ekološki jogurti in ekološki mlečni napitki pod zap.štev.3, ponudimo BIO kakavovo mleko 250 ml?

Hvala in lp

ODGOVOR
V predračunu lahko pod zap. štev. 3/15. sklop ponudite BIO kakavovo mleko 250 ml.Datum objave: 07.05.2019   12:30
VPRAŠANJE
Spoštovani,

sklop 4: ribe in izdelki iz rib.

Ribe na žalost ne prodajajo tako, da so v enem pakiranju identične gramature, vedno je en razpon. Za razpise je tako običajno delitev gramatur 80-120 g ali 120-160 g. Prosim, da popravite opise, da bodo ustrezali tem normam, ki veljajo povsod - tako pri naročanju vrtcev in šol kot tudi pri dobaviteljih ribjih artiklov.

Oslič file - je mišljeno kot kocka ali neoblikovan paniran file? Ker v opisu je napisan file, kasneje med zahtevami pa omejate panirane kocke osliča, ki jih prej ni nikjer zavedenih ...


Hvala za razumevanje in lep pozdrav,

ODGOVOR
Zavedamo se, da zavitki vsebujejo različne gramaže rib približno od 12 do 16 dag (v paketu po 5 kg), zato so naša naročila oblikovana tako, prav tako dopuščamo (5%) odstopanja od navedenih gramaž.

Oslič fileja je mišljen kot neoblikovan file (paniran ali nepaniran/zamrznjen), tudi v opisu je tako mišljen paniran neoblikovan file in ne kocke.
Datum objave: 13.05.2019   10:26
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

zanima nas ali lahko ponudimo artikle druge gramature (seveda , da bodo najboljši možen približek zahtevanim) in jih preračunamo na vašo enoto mere.

Hvala za odgovor!

ODGOVOR
Prosim sporočite na kateri sklop se nanaša vprašanje.Datum objave: 14.05.2019   09:33
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,


Ali je možno točneje definirati za katero vrsto osliča se povprašujete?
Namreč na tržišču obstaja veliko različnih kvalitet osliča.
Prosim vas za informacijo kateri je za vas primeren:
Merlucius hubbsi - argentinski oslič ali
Theragra chalcogramma - aljaški polak oziroma
Katera druga vrsta?

Hvala in lep pozdrav


ODGOVOR
Pozdravljeni,
lahko je file argentinskega osliča, aljaškega polaka ali kapskega osliča.
Datum objave: 14.05.2019   09:36
VPRAŠANJE
Spoštovani,

sklop 4: ribe in izdelki iz rib ...

Lososa želite s kožo ali brez kože + katero vrsto, ali ni važno? Keta, atlantski, grbavec ...?

Takšne gramature so še vedno nesprejemljive, tudi če sprejmete 5 % odstopanje. V tem primeru, če imate napisano gramaturo 120 g, je razpon, ki ga dovoljujete 114-126 g, obenem pa veste, da je povprečen razpon 120-160g. Prosim za popravek. ena postavka rib naj ima gramaturo 80-120, druga pa 120-160g.

Hvala za razumevanje!

Lp

ODGOVOR
Pozdravljeni,
dobavite lahko katerokoli vrsto lososa primernega za osnovnošolsko populacijo (ne morski losos ali saj) brez kože.
Glede gramatur se poskušajte približati našim zahtevam; izkušnje so, da so gramature v embalažah, ki sem jih v odgovoru že navedla, primerljive z našimi pogoji.
Datum objave: 20.05.2019   08:01
VPRAŠANJEVPRAŠANJE
Pozdravljeni,

zanima nas ali lahko ponudimo artikle druge gramature (seveda , da bodo najboljši možen približek zahtevanim) in jih preračunamo na vašo enoto mere.

Hvala za odgovor!

ODGOVOR
Prosim sporočite na kateri sklop se nanaša vprašanje.


Vprašanje se nanaša na spodnje sklope:

8. SKLOP: ŽITA IN MLEVSKI IZDELKI
11. SKLOP: SPLOŠNO PREHRAMBENO BLAGO
18. SKLOP: KONZERVIRA ŽIVILAODGOVOR
Za navedene sklope lahko ponudniki ponudijo druge gramature. Razen - porcijske embalaže (kot je pašteta, med )Datum objave: 20.05.2019   08:01
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Prosimo vas za odgovore na spodnja vprašanja:

8. SKLOP: ŽITA IN MLEVSKI IZDELKI
4 KAŠA, pirina ,pakirana 500g
Vam lahko ponudimo gramaturo 1kg je udi v stolpcu ENOTA MERE 1KG?
7 KUS KUS, navadni, pakiran 1 kg
Vam lahko ponudimo gramaturo 2 kg ali 500g Zlato polje ?
8 KUS KUS, polnozrnati,1 kg
Vam lahko ponudimo gramaturo 250g Zlato polje ?
13 POLENTA, 500 g
Vam lahko ponudimo gramaturo 450g Zlato polje ?
17 REZANCI, špinačni, 2 kg
Vam lahko ponudimo gramaturo 400g Zlato polje ?
21 TEST jajčne, polžki, drobni 1 kg
Vam lahko ponudimo gramaturo 500g ali 5 kg ali 14kg Zlato polje ?
22 TEST jajčne, polžki, dvojno zaviti 5 kg
Vam lahko ponudimo gramaturo 500g Zlato polje ?
25 TESTENINE jajčne, špageti št. 7, 1 kg
Vam lahko ponudimo gramaturo 500g Zlato polje ?
28 TESTENINE durum svedri 5 kg
Vam lahko ponudimo gramaturo 500g Zlato polje?
30 TESTENINE polžki polnozrnati 1 kg
Vam lahko ponudimo gramaturo 500g Zlato polje ?
31 TESTENINE, peresniki, brez jajc, 1 kg
Vam lahko ponudimo gramaturo 500g Zlato polje ?
32 TESTENINE, jajčne, peresniki, 1 kg
Vam lahko ponudimo gramaturo 500g Zlato polje ?
33 TESTENINE, jajčne, svedri, 1 kg
Vam lahko ponudimo gramaturo 500g Zlato polje ?
34 TESTENINE, pirini peresniki 1 kg
Vam lahko ponudimo pirine polnozrnate klobučke 350g Zlato polje ?
35 ZAKUHA, ribana kaša, 2 kg
Vam lahko ponudimo gramaturo 3kg Zlato polje ?

Najlepša vam hvala in lepo pozdravljeni


ODGOVOR
Ponudijo se lahko vse navedene gramature.Datum objave: 21.05.2019   12:18
VPRAŠANJE
Sklop 9
ali lahko pri postavkah 1, 3, 7, 9, 12, 15, 16 ponudimo pakiranje 2,5kg?

ODGOVOR
Potrebujemo pakiranja po 1kg oz manj - zaradi PŠ (manjša poraba, manj prostora za skladiščenje).Datum objave: 22.05.2019   10:50
VPRAŠANJE
Spoštovani,

imamo vprašanje glede dostave blaga v primeru izbranega dobavitelja za sklop mleko in mlečni izdelki. Zanima nas koliko dostav tedensko pričakuje naročnik od dobavitelja in če je možno katere dneve v tednu na posamezno enoto, podružnico?

Hvala in lp

ODGOVOR
Na podružnici (PŠ Sedraž, PŠ Jurklošter) pričakujemo običajno dve dostavi tedensko (ponedeljek in sreda/četrtek), podružnica PŠ Zidani Most pričakujemo, da zadostuje dvakrat mesečno (po dogovoru).
Na centralni šoli Rimske Toplice dostava dnevno.
Datum objave: 27.05.2019   07:18
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
V 13. točki 12. sklopa »DIABETIČNI IN DIETETIČNI PROIZVODI« ste navedli lastnosti pekovskega peciva, ki naj bo predmet dobave, in sicer: »PEKOVSKO PECIVO različnih oblik (bombice, žemlje, štručke,...) brez glutena (kakovost Schar ali podobno), 40 do 75 g«.
Pri tem se zgolj na splošno navedli na dobavo pekovskega peciva različnih oblik brez glutena kakovosti Schar, ne da bi podrobneje opredelili, katere so tiste lastnosti pekovskega izdelka, ki so v obravnavanem primeru pomembne za presojo, da je ponujeni izdelek drugega proizvajalca podobne kakovosti kot izdelki Schar.
Iz opisanih zahtev pa prav tako ne izhaja, kakšni naj bi bili kriteriji za presojo enakovrednosti, na podlagi katerih boste kot naročnik preverjal kakovost Schar. Takšno ravnanje je v nasprotju s šestim odstavkom 68. člena ZJN-3, o čemer se je tudi izrekla že DKOM v zadevi št. 018-194/2016-5 Mestna občina Velenje, ki je iz navedenega razloga razveljavila celoten postopek javnega naročanja.
Poleg tega pa vaše ravnanje kaže na to, da želite naročiti blago točno določenega proizvajalca, s čimer onemogočate dostop do postopka javnega naročanja drugim proizvajalcem, ki ponujamo enake kakovosti, pri čemer je pecivo bolj sveže.
Naročnika pozivamo, naj tehnične specifikacije pripravi tako, da omogoči sodelovanje tudi drugim ponudnikom.


ODGOVOR

Spoštovani!
Blago, ki ga želimo naročiti je pekovsko pecivo različnih oblik (bombice, žemlje, štručke .) gramaže 40 do 75 g. Izdelki naj ne vsebujejo glutena ali pšenice. Besedilo "kakovost Schar ali podobno" se iz kriterijev izloča.Datum objave: 27.05.2019   07:18
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
glede na to da pri vseh sokovih 0,2 zahtevate zamaške za zapiranje nas zanima ali vam lahko ponudimo 100% sokove s slamico 0,2 ml?
10. SKLOP: SADNI SOKOVI, VODA, OSTALA PIJAČA IN ŽITNE REZINE

Hvala za odgovor!

ODGOVOR
Lahko ponudite sokove s slamico, v kolikor ne gre za mehko embalažo, v katero otroci težje samostojno zapičijo samico, če gre za t.i. tetra pak embalažo je sprejemljiva.Datum objave: 27.05.2019   07:20
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

ali zahtevate izdelek brez konzervansov ali navadno vegeto?

16 DODATEK JEDEM, mešanica začimb, po 1 kgLep pozdrav!

ODGOVOR
DODATEK JEDEM, mešanica začimb, po 1 kg - izdelek naj ne vsebuje
konzervansov.
Datum objave: 27.05.2019   07:20
VPRAŠANJE


Pozdravljeni,
zanima nas ali lahko za 12. SKLOP: DIABETIČNI IN DIETIČNI PROIZVODI , ponudimo druge gramature od zahtevanih (najbižji približek) in ceno preračunamo na enoto mere?


Hvala za odgovor!

ODGOVOR
Lahko ponudite druge gramature od zahtevanih (najbižji približek). Ceno preračunajte na enoto mere.Datum objave: 27.05.2019   07:21
VPRAŠANJE

SPOŠTOVANI,


zANIMA NAS ALI LAHKO SPODNJE ARTIKLE PONUDIMO V DRUGAČNIH GRAMATURAH (KI BOJO NAJBOLJŠI PRIBLIŽEK VAŠIM) IN JIH PRERAČUNAMO NA VAŠO ENOTO MERE.

9. SKLOP: ZAMRZNJENO SADJE IN ZELENJAVA
1 BROKOLI, zamrz., 1 kg
3 CVETAČA, zamrz., 1 kg
7 FIŽOL, stročji, rumeni, zamrz., pakiran 1 kg
9 FIŽOL, stročji, zeleni, zamrz., pakiran 1 kg
12 GRAH - KORENJE, mix, zamrz., po 1 kg
14 GRAH, zamrz., 1 kg
16 ŠPINAČA, briketi, pasi. zamrz., 450g


Hvala za odgovore!!

ODGOVOR
Izdelki:
9. SKLOP: ZAMRZNJENO SADJE IN ZELENJAVA
1 BROKOLI, zamrz., 1 kg
3 CVETAČA, zamrz., 1 kg
7 FIŽOL, stročji, rumeni, zamrz., pakiran 1 kg
9 FIŽOL, stročji, zeleni, zamrz., pakiran 1 kg
12 GRAH - KORENJE, mix, zamrz., po 1 kg
14 GRAH, zamrz., 1 kg
16 ŠPINAČA, briketi, pasi. zamrz., 450g
Pri izdelkih je želena gramaža lahko tudi nižja kot 1 kg, ne pa višja.
Ceno preračunajte na enoto mere.
Datum objave: 27.05.2019   11:25
VPRAŠANJE

Pozdravljeni,

prosimo za pomoč pri spodnjem artiklu od katerega proizvajalca ste imeli v mislih ali kaj ste kupovali do sedaj?

17 SOK, različno sadje (najmanj 83 % sadni delež) brez dodanega sladkorja z dodanimi vitamini 0,2l
14 SMOOTHIE iz 5 različnih vrst sadja, tetrapak, ananas, 0,25 l z zamaškom za zapiranje
15 SMOOTHIE iz 5 različnih vrst sadja, tetrapak, jagoda, 0,25 l z zamaškom za zapiranje
16 SMOOTHIE, tetrapak, breskev z vlakninami, 0,25 l z zamaškom za zapiranje


Hvala za odgovor!

ODGOVOR
Lansko leto smo naročali Fruktalove produkte.