Dosje javnega naročila 002790/2019
Naročnik: OBČINA RADOVLJICA, Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica
Gradnje: Vzdrževanje gozdnih cest v letih 2019 in 2020
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 57.699,94 EUR

JN002790/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 30.04.2019
JN002790/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.05.2019
JN002790/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 22.06.2020
JN002790/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 22.06.2020
Zahtevek za revizijo

    JN002790/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA RADOVLJICA
Gorenjska cesta 19
4240
SI
Radovljica
Slovenija
Janko Pirc
janko.pirc@radovljica.si
+386 45372315
+386 45314684

Internetni naslovi
http://www.radovljica.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.radovljica.si/objave/58
ESPD: https://www.radovljica.si/objave/58
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=9146
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Vzdrževanje gozdnih cest v letih 2019 in 2020
Referenčna številka dokumenta: 4301-0001/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Vzdrževanje gozdnih cest na območju občine Radovljica.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Gozdne ceste v občini Radovljica.
II.2.4 Opis javnega naročila
Vzdrževanje gozdnih cest.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 24.05.2019
Konec: 05.10.2020
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
V razpisni dokumentaciji.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
15.05.2019   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 16.08.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 15.05.2019   10:01
Kraj: Portal e-JN.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 10.05.2019   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
30.04.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 08.05.2019   08:26
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
naročnika prosimo za potrditev, da bo namesto potrjenega razpisnega obrazca št. 8 štel kot ustrezno potrdilo v preteklosti potrjen ponudnikov obrazec, ki vsebuje vse informacije, kot so zahtevani v razpisni dokumentaciji.

ODGOVOR
Pozdravljeni.
Potrjujemo, da bo naročnik namesto potrjenega razpisnega obrazca št. 8 štel kot ustrezno potrdilo v preteklosti potrjen ponudnikov obrazec, ki vsebuje vse informacije, kot so zahtevani v razpisni dokumentaciji.
Lep pozdrav.Datum objave: 08.05.2019   09:01
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
naročnika prosimo, da potrdi, da bo kot ustrezne reference upošteval izvedena dela na izgradnji ali vzdrževanju cest v zadnjih petih letih v vrednosti minimalno 20.000,00 EUR brez ddv.

ODGOVOR
Pozdravljeni.
Naročnik bo upošteval kot ustrezne reference, vsaj tri (3) istovrstne posle v zadnjih petih letih pred oddajo naročila (tj. tista dela iz specifikacije naročila, ki jih gospodarski subjekt prevzema v ponudbi, izvedena dela na izgradnji ali vzdrževanju gozdnih cest) v vrednosti vsaj 20.000,00 EUR (brez DDV) na letni ravni, za posameznega naročnika.
Lep pozdrav.Datum objave: 08.05.2019   09:04
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
naročnika prosimo za potrditev višine garancije za resnost ponudbe v vrednosti 1.900,00 EUR, kot je navedeno v razpisnem obrazcu št. 14. Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
Pozdravljeni.
Naročnik potrjuje višino garancije za resnost ponudbe 1.900 EUR.
Lep pozdrav.Datum objave: 13.05.2019   08:03
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
naročnika prosimo, da dopusti ponudnikom da tehnično in strokovno usposobljenost dokažejo tudi z izvedenimi deli na izgradnji ali vzdrževanju ostalih cest in ne samo gozdnih. Tako bo si naročnik zagotovil v skladu z ZJN-3 širši krog konkurenčnosti.

ODGOVOR
Pozdravljeni.
Naročnik v tem delu ne bo spreminjal razpisne dokumentacije.
Lep pozdrav.