Dosje javnega naročila 002441/2019
Naročnik: MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE, Župančičeva ulica 3, 1000 Ljubljana
Storitve: Izdelava projektne dokumentacije z upoštevanjem okoljskih vidikov z gradbenim in projektantskim nadzorom za potrebe obnove objekta Okrajnega sodišča v Brežicah
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 82.373,18 EUR

JN002441/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 18.04.2019
JN002441/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 30.04.2019
JN002441/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 27.05.2019
JN002441/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 24.06.2019
JN002441/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 24.06.2019

    JN002441/2019-K01 Popravek (EU 14 - SL)

Oddelek I: Javni naročnik/naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE
Župančičeva ulica 3
1000
SI0
Ljubljana
Slovenija
gp.mp@gov.si
+386 13695342

Internetni naslovi
http://www.mp.gov.si/si/Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izdelava projektne dokumentacije z upoštevanjem okoljskih vidikov z gradbenim in projektantskim nadzorom za potrebe obnove objekta Okrajnega sodišča v Brežicah
Referenčna številka dokumenta: 4300-12/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71000000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je izdelava projektne dokumentacije z upoštevanjem okoljskih vidikov z gradbenim in projektantskim nadzorom za potrebe obnove objekta Okrajnega sodišča v Brežicah.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
30.04.2019
VI.6 Referenca izvirnega obvestila
Številka objave: JN002441/2019-W01
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 18.04.2019


Oddelek VII: Spremembe

VII.1.1 Razlog za spremembo
Sprememba izvirnih informacij, ki jih je predložil javni naročnik
VII.1.2 Besedilo, ki ga je treba popraviti v izvirnem obvestilu
Številka oddelka: VI.3 Dodatne informacije
Besedilo:

Se glasi:

V Dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila št. 4300-10/2019/11 z dne 11. 4. 2019, se spremeni dokument Osnutek pogodbe (priloga št. 8), in sicer se prva alineja drugega odstavka 4. člena pogodbe se spremeni tako, da se po spremembi glasi: »- izdelava posnetka obstoječega stanja sodne stavbe, vključno s statično presojo objekta - v roku 60 dni od datuma uvedbe v delo, ki bo izvedena takoj po podpisu pogodbe;«.
VII.2 Druge dodatne informacije
Naročnik s tem obvestilom popravlja Dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila št. 4300-10/2019/11 z dne 11. 4. 2019, in sicer dokument Osnutek pogodbe (priloga št. 8). Popravek je na voljo na naslovu: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/307552/Sprememba_RD_prva.zip