Dosje javnega naročila 002841/2019
Naročnik: Komunala Tolmin, javno podjetje, d.o.o., Poljubinj 89H, 5220 Tolmin
Gradnje: Ureditev kanalizacijskega sistema naselja Čiginj
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN002841/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 07.05.2019
JN002841/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 10.05.2019
JN002841/2019-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 16.05.2019
JN002841/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 29.05.2019
JN002841/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 07.06.2019
Zahtevek za revizijo

    JN002841/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: infrastrukturnem področju
I.1 Ime in naslovi
Komunala Tolmin, javno podjetje, d.o.o.
Poljubinj 89H
5220
SI
Tolmin
Slovenija
Barbara Mozetič
info@komunala-tolmin.si
+386 53819300

Internetni naslovi
http://www.komunala-tolmin.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.komunala-tolmin.si/aktualni-razpisi/
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=9195
na zgoraj navedeni naslov.
I.6 Glavna področja dejavnosti
Voda


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Ureditev kanalizacijskega sistema naselja Čiginj
Referenčna številka dokumenta: 7/2019 JN VV
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45232400
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Ureditev kanalizacijskega sistema Čiginj.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45232400
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Čiginj
II.2.4 Opis javnega naročila
Ureditev kanalizacijskega sistema Čiginj.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 2
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
28.05.2019   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 28.08.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 28.05.2019   09:15


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 22.05.2019   09:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
07.05.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 10.05.2019   07:45
VPRAŠANJE
Na portalu imate pod točko II.2.7. Trajanje naročila opredeljeno 2 meseca, v sami razpisni dokumentaciji pa je rok izvedbe za dokončanje del naveden 31.7.2020. Prosim da uskladite termine.

ODGOVOR
Termin trajanje naročila je usklajen z oddanim popravkom v objavi na Portalu javnih naročil.Datum objave: 14.05.2019   10:21
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

zakaj imate na povezavi v eJN objavljeno prilogo ESPD,, ker imamo pri oddaji JN samo problem, ker če ni priloženega ESPD obrazca nam zavrača objavo oziroma potrditev oddaje JN. Prav tako imate zahtevano prilogo IZJAVA, ki je tudi po RD ne zahtevate.


lp


ODGOVOR
Na povezavi v eJN nismo objavljali nobenih prilog ESPD. V kolikor ta priloga vseeno obstaja naložite v ta razdelek Izjavo o izpolnjevanju obveznih pogojev, saj se s to izjavo nadomešča obrazec ESPD.
V razdelek IZJAVA-PONUDNIK se naloži Izjavo o izpolnjevanju obveznih pogojev za ponudnika, v razdelek IZJAVA-OSTALI SODELUJOČI pa se naloži omenjeno izjavo za vse ostale sodelujoče. To izhaja tudi iz zadnjega dela točke 3.3 Razpisne dokumentacije.Datum objave: 15.05.2019   08:06
VPRAŠANJE
V predračunu ni formul in povezav z rekapitulacijo.
Naročnika prosimo da pripravi ustrezno dokumentacijo za vse ponudnike enako.
Prosimo za oceno vrednosti del
ODGOVOR
Naročnik v predračun ni vnesel formul, zato tudi ni povezave z rekapitulacijo.
Vsebina razpisne dokumentacije je za vse ponudnike pripravljena enako.
Ocenjena vrednost del ni potrebna za pripravo ponudbe, niti ni določena zakonska obveznost objave le-te.Datum objave: 16.05.2019   07:29
VPRAŠANJE
v rekapitulacijah v vrsticah
244
358
475
605
721
877
1007
1133
1294
1399
1505
1616
je napačen opis Vodovod!
prosimo za popravek predračuna in objavo na portalu.

ODGOVOR
Na novo smo naložili popis del "predračun", v katerem smo odpravili napake, na katere ste opozorili. V rekapitulacijah smo odpravili vrstico, v kateri je bila napačno navedena beseda "vodovod".Datum objave: 16.05.2019   07:29
VPRAŠANJE
Pri rekapitulaciji za M. TLAČNI KANAL TK1 imate v vrstici 1616 vstavljeno vrstico z opisom Vodovod.
Ali je napaka in jo lahko sami odstranimo?

ODGOVOR
Na novo smo naložili popis del "predračun", v katerem smo odpravili napake, na katere ste opozorili. V rekapitulacijah smo odpravili vrstico, v kateri je bila napačno navedena beseda "vodovod".