Dosje javnega naročila 008792/2018
Naročnik: UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor
Blago: Zamenjava dveh mobilnih aparatov za nevro-navigacijo na Oddelku ORL in Oddelku nevrokirurgije/ortopedije v UKC Maribor ter vzdrževanje opreme za obdobje sedmih let po poteku garancijske dobe
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 1.165.053,64 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN008792/2018-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 24.12.2018
JN008792/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 18.03.2019
JN008792/2018-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 06.05.2019
JN008792/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 10.05.2019
JN008792/2018-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 11.06.2019
JN008792/2018-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 11.07.2019
JN008792/2018-C02 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 27.08.2020
Zahtevek za revizijo

    JN008792/2018-C01 Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) 2019/S 088-210619

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR
Ljubljanska ulica 5
2000
SI
Maribor
Slovenija
Služba za nabavo opreme, materiala in storitev
nabava@ukc-mb.si
+386 23212609
+386 23212522

Internetni naslovi
https://www.ukc-mb.si

MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE
Štefanova ulica 5
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
gp.mz@gov.si
+386 14786001

Internetni naslovi
http://www.mz.gov.si/

I.2 Skupno javno naročanje
Naročilo vključuje skupno javno naročanje
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Zamenjava dveh mobilnih aparatov za nevro-navigacijo na Oddelku ORL in Oddelku nevrokirurgije/ortopedije v UKC Maribor ter vzdrževanje opreme za obdobje sedmih let po poteku garancijske dobe
Referenčna številka dokumenta: 460-E-NK-256/18
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33100000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je zamenjava dveh mobilnih aparatov za nevro-navigacijo na Oddelku ORL in Oddelku nevrokirurgije/ortopedije v UKC Maribor ter vzdrževanje opreme za obdobje sedmih let po poteku garancijske dobe.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 954.962,00 EUR
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je zamenjava dveh mobilnih aparatov za nevro-navigacijo na Oddelku ORL in Oddelku nevrokirurgije/ortopedije v UKC Maribor.
Predmet tega javnega naročila je tudi preventivno vzdrževanje opreme (vzdrževanje po navodilih proizvajalca) in korektivno vzdrževanje opreme (odprava napak) za obdobje sedmih (7) let po poteku garancijske dobe.
Predmet tega javnega naročila je prav tako dobava vsega potrošnega materiala za obdobje osmih (8) let
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: JN008792/2018-B01
Številka obvestila v UL: 2018/S 248-572631
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 21.12.2018
IV.2.8 Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9 Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Naslov:

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
12.04.2019
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 1

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
KASTOR - MEDICAL DENTAL podjetje za veleprodajo, zastopanje, inženiring in zunanjo trgovino, Ljubljana, Vošnjakova 6
Vošnjakova ulica 6
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 969.294,46 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 954.962,00 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije

Dodatne informacije:
Ministrstvo za zdravje in UKC Maribor izvajata postopek skupnega javnega naročanja za zamenjavo dveh mobilnih aparatov za nevro-navigacijo ter vzdrževanje opreme za obdobje sedmih let po poteku garancijske dobe.

Ministrstvo za zdravje nastopa kot naročnik v delu, ki se nanaša na dobavo in zamenjavo mobilnega aparata za nevro-navigacije (2 kompatibilna kompleta).

UKC Maribor nastopa kot naročnika v delu, ki se nanaša na vzdrževanje opreme za obdobje sedmih (7) let po poteku garancijske dobe ter v delu, ki se nanaša na nabavo potrošnega materiala za obdobje osmih (8) let.

VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR
Ljubljanska ulica 5
2000
Maribor
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
03.05.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.