Dosje javnega naročila 002808/2019
Naročnik: ZDRAVSTVENI DOM TREBNJE, Goliev trg 3, 8210 Trebnje
Gradnje: ZD Trebnje - prenova fizioterapije in priprava prostorov za CKZ
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 287.054,16 EUR

JN002808/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 03.05.2019
JN002808/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 03.06.2019
JN002808/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 25.07.2019
JN002808/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 26.07.2019
Zahtevek za revizijo

    JN002808/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
ZDRAVSTVENI DOM TREBNJE
Goliev trg 3
8210
SI
Trebnje
Slovenija
Mateja Šribar
sribar.mateja@zd-tr.si
+386 073481751

Internetni naslovi
https://zd-tr.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://zd-tr.si/javna-narocila
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=9150
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: ZD Trebnje - prenova fizioterapije in priprava prostorov za CKZ
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45215100
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Prenova notranjih prostorov zajema dela v 1. nadstropju severnega trakta Zdravstvenega doma Trebnje, v katerem se nahajajo zdravstveni prostori. Zaradi dotrajanosti in neustrezne funkcionalnosti se bodo notranji prostori v celoti prenovili. Programsko je predvidena premestitev oddelka fizioterapije v 1. nadstropje in v ta namen sprememba pozicij in velikosti notranjih prostorov ter priprava prostorov za CKZ.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45215100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Prenova notranjih prostorov zajema dela v 1. nadstropju severnega trakta Zdravstvenega doma Trebnje, v katerem se nahajajo zdravstveni prostori. Zaradi dotrajanosti in neustrezne funkcionalnosti se bodo notranji prostori v celoti prenovili. Programsko je predvidena premestitev oddelka fizioterapije v 1. nadstropje in v ta namen sprememba pozicij in velikosti notranjih prostorov ter priprava prostorov za CKZ.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 5
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
V skladu z razpisno dokumentacijo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
20.05.2019   14:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 2 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 20.05.2019   14:01
Kraj: Spletna aplikacija e-Oddaja


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 13.05.2019   14:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
03.05.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 14.05.2019   06:49
VPRAŠANJE
Za izvedbo prenove fizioterapije na ZD Trebnje bo potreben ročni transport materiala po objektu (ruševine, opaži, armatura, betoni, gips plošče, keramika, ....

Kako je v projektu predviden dostop do gradbišča (preko prostorov ZD Trebnje - potrebne zaščite)?

Kako je z rušitvenimi deli - ali se bodo lahko delala v dopoldanskem času oziroma v času obratovanja ZD?

ODGOVOR


Pozdravljeni,

možna je ureditev začasne deponije ob objektu za material in dostop za vnos materiala v 1. nadstropje preko montažne konstrukcije z boka objekta . Druga pot je skozi obstoječi objekt , ki bo v delovanju. V primeru uporabe dostopov se je potrebno z investitorjem dogovoriti po kateri poti in kako ter poskrbeti za ustrezno zaščito, če bo potrebna.

Delo bo možno čez celi dan, razen najbolj hrupnih in prašnih del, ki jih bo možno opraviti v petek popoldan in v soboto.

Lep dan