Dosje javnega naročila 002814/2019
Naročnik: DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje
Gradnje: Dobava in montaža servisnega dvigala v mehanični delavnici
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 179.157,00 EUR

JN002814/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 06.05.2019
JN002814/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 21.06.2019
JN002814/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 11.07.2019
JN002814/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 11.07.2019
Zahtevek za revizijo

    JN002814/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D.
Ulica XIV. divizije 4
3000
SI
Celje
Slovenija
Oddelek za javno naročanje, Tomaž Klun
tomaz.klun@dars.si
+386 13009462
+386 13009929

Internetni naslovi
http://www.dars.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/307743/RD_-_Dobava_in_montaža_servisnega_dvigala_v_mehanični_delavnici.zip
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/307743/espd/Narocnik_ESPD.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=9155
I.4 Vrsta javnega naročnika
naročnik v lasti države
I.5 Glavna področja dejavnosti
gradnja in vzdrževanje AC in HC v Republiki Sloveniji


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Dobava in montaža servisnega dvigala v mehanični delavnici
Referenčna številka dokumenta: 000109/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
42413500
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je dobava in montaža elektro hidravličnega dvigala s premičnimi cilindri v mehanični delavnici v ACB Slovenske Konjice in škarjastega dvigala v ACB Kozina.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
42413500
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: AC baza Slovenske Konjice, Tepanje 2a, 3210 Slovenske Konjice in AC baza Kozina, Obvozna cesta 33, 6240 Kozina
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je dobava in montaža elektro hidravličnega dvigala s premičnimi cilindri v mehanični delavnici v ACB Slovenske Konjice in škarjastega dvigala v ACB Kozina.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 4
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Skladno z razpisno dokumentacijo.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
04.06.2019   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 02.10.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 04.06.2019   09:10
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 27.05.2019   09:00

Dodatne informacije:
Za dela, ki so predmet tega javnega naročila, velja obrnjeno davčno breme, skladno s 76.a členom Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/2011UPB3, 18/2011, 78/2011, 38/2012, 86/2014 in 90/2015) tako, da je zavezanec za plačilo DDV naročnik, upoštevaje tudi stališče iz uradnega pojasnila MF, DURS, Generalnega davčnega urada, štev: 423048/2009 0103201 z dne 05.02.2010 glede na pretežnost gradbenih storitev.
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
06.05.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 28.05.2019   08:51
Pojasnilo številka 1:

Vprašanje št. 1:
Ali lahko na lokaciji ACB Kozina za elektro hidravlično škarjasto dvigalo ponudimo podaljšljive navozne rampe dimenzije od 1.540 mm do 2.000 mm?
Sama razlika v dimenziji ne vpliva na funkcionalnost dvigala.

Odgovor št. 1:
Ne. V tehničnih zahtevah so podane minimalne zahteve. Navozne rampe morajo omogočati podaljšanje na več kot 2.000 mm.