Dosje javnega naročila 002856/2019
Naročnik: LUKA KOPER, pristaniški in logistični sistem, delniška družba, Vojkovo nabrežje 38, 6000 Koper - Capodistria
Blago: NABAVA TRANSPORTNIH TRAKOV V OBDOBJU 2019-2023 ZA POTREBE PC TST IN PC EET SKLENITEV OKS
ZJN-3: Odprti postopek

JN002856/2019-E01 - Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL), objavljeno dne 07.05.2019
JN002856/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 19.08.2019
JN002856/2019-F01 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL), objavljeno dne 03.09.2019
Zahtevek za revizijo

    JN002856/2019-E01 Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL) 2019/S 089-214196
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Naročnik

Direktiva 2014/25/EU
I.1 Ime in naslovi
LUKA KOPER, pristaniški in logistični sistem, delniška družba
Vojkovo nabrežje 38
6000
SI
Koper - Capodistria
Slovenija
Lar Hernog
lar.hernog@luka-kp.si
+386 56656804

Internetni naslovi
https://www.luka-kp.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.luka-kp.si/slo/javna-narocila

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=9160
na zgoraj navedeni naslov.
I.6 Glavna področja dejavnosti
Pristaniške dejavnosti


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: NABAVA TRANSPORTNIH TRAKOV V OBDOBJU 2019-2023 ZA POTREBE PC TST IN PC EET SKLENITEV OKS
Referenčna številka dokumenta: JN 524/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34312600
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Nabava transportnih trakov v obdobju 2019-2023 za potrebe PC TST in PC EET, sklenitev OKS-ov za obdobje štirih (4) let. Previdena je sklenitev OKS-ov z več ponudniki in kasnejše odpiranje konkurence za posamezno naročilo.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34312600
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Nabava transportnih trakov v obdobju 2019-2023 za potrebe PC TST in PC EET, sklenitev OKS-ov za obdobje štirih (4) let. Previdena je sklenitev OKS-ov z več ponudniki in kasnejše odpiranje konkurence za posamezno naročilo.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 600.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Glej razpisno dokumentacijo oz. dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.4 Objektivna pravila in merila za sodelovanje


III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.1.6 Finančna zavarovanja


III.1.7 Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki jih urejajo


III.1.8 Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano


III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z več gospodarskimi subjekti.
Predlagano največje število udeležencev v okvirnem sporazumu:
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
06.06.2019   11:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 06.06.2019   11:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 28.05.2019   14:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
LUKA KOPER, pristaniški in logistični sistem, delniška družba
Vojkovo nabrežje 38
6000
Koper - Capodistria
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
06.05.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 10.05.2019   10:00
Dodatna pojasnila, ki so manjkajoča v razpisni dokumentaciji in hkrati ključna za sodelovanje pri sklenitvi okvirnega sporazuma:
- transportni trakovi se uporabljajo za transport razsutih tovorov, kot so soja, premog, železova ruda, železovi briketi
- maksimalna širina trakov je 1,2 metra

Datum objave: 15.05.2019   09:22
VPRAŠANJE
Hello ,

Icant apply to Tender on given link ,
How to ı apply properly

ODGOVOR
Dears, plese find instructions on bellow listed links: / Spoštovani, prosimo, da poiščete navodila na sledečih povezavah:

Link: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/vstopna_stran.xhtml

Quick instructions for registering in the e-JN system for foreign suppliers via SI-PASS: (http://ejn.gov.si/documents/10193/191051/Registration+instructions+for+foreigners.pdf)

Instructions for using the system in english language was refreshed: (https://ejn.gov.si/documents/10193/191051/ejn_EO_instructions.pdf)

Contact for support for foreign suppliers:
Uroš Izlakar
Direktorat za javno naročanje
Sektor za e-poslovanje, svetovanje in analitiko
Ministrstvo za javno upravo
Tržaška cesta 19a
SI 1000 Ljubljana, Slovenija
T: +386 (0)1 478 1821
E: uros.izlakar@gov.si

For further more information please ask questions in the Slovenian language. / Prosimo, da nadaljnja vprašanja postavljate v slovenskem jeziku.
Datum objave: 17.05.2019   11:20
Naročnik je spremenil/dopolnil razpisno dokumentacijo in sicer je predvidel sledeče:
- da se izbrani ponudniki zavežejo aktivno sodelovati pri oddajanju ponudb
- dodatne možnosti prekinitve okvirnega sporazuma v primeru ponavljajočih pomanjkljivih dobav blaga.

Spremenjena razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani naročnika ( https://www.luka-kp.si/slo/javna-narocila ), pri čemer so spremembe r.d. označene z rumeno barvo.

Datum objave: 21.05.2019   09:17
Naročnik ugotavlja, da je pri zadnji spremembi razpisne dokumentacije, objavljene dne 17.05.2019, prišlo do tehnične napake. Spremembe so sicer bile vnesene, vendar na napačnem osnutku razpisne dokumentacije.
Napake je bila odpravljena ter danes, dne 21.05.2019, ponovno objavljena razpisna dokumentacija z rumeno označenimi spremembami z dne 17.05.2019.
Za napako se opravičujemo.