Dosje javnega naročila 002815/2019
Naročnik: UNIVERZA V MARIBORU, Medicinska fakulteta, Taborska ulica 8, 2000 Maribor
Storitve: VZDRŽEVANJE SISTEMA TEHNIČNEGA VAROVANJA NA MEDICINSKI FAKULTETI UNIVERZE V MARIBORU, za obdobje 48 mesecev
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN002815/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 06.05.2019
JN002815/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 09.05.2019
JN002815/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 30.05.2019
JN002815/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 17.06.2019
Zahtevek za revizijo

    JN002815/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
UNIVERZA V MARIBORU, Medicinska fakulteta
Taborska ulica 8
2000
SI
Maribor
Slovenija
romana.grajner@um.si, Romana Grajner
romana.grajner@um.si
+386 22345826
+386 22345820

Internetni naslovi
http://www.mf.um.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.mf.uni-mb.si/si/viri/javna-naroila
ESPD: http://www.mf.uni-mb.si/si/viri/javna-naroila
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=9163
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Javni zavod
I.5 Glavna področja dejavnosti
Izobraževanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: VZDRŽEVANJE SISTEMA TEHNIČNEGA VAROVANJA NA MEDICINSKI FAKULTETI UNIVERZE V MARIBORU, za obdobje 48 mesecev
Referenčna številka dokumenta: 302-1mf/2019/006NMV
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50610000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Izvedbe servisov in vzdrževanje sistema tehničnega varovanja se bo izvajala na treh lokacijah:
A. MFUM, Taborska ulica 8, Maribor oz. MF;
B. Inštitut za anatomijo in sodno medicino MF UM, Ljubljanska 5 Maribor oz. IA-SM;
C. Laboratorijski center Magdalena MF UM, Magdalenski trg 5, Maribor oz. MAG.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50610000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: medicinska fakulteta UM, Taborska ulica 8, 2000 Maribor
II.2.4 Opis javnega naročila
Izvedbe servisov in vzdrževanje sistema tehničnega varovanja se bo izvajala na treh lokacijah:
A. MFUM, Taborska ulica 8, Maribor oz. MF;
B. Inštitut za anatomijo in sodno medicino MF UM, Ljubljanska 5 Maribor oz. IA-SM;
C. Laboratorijski center Magdalena MF UM, Magdalenski trg 5, Maribor oz. MAG.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
23.05.2019   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 01.10.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 23.05.2019   09:15
Kraj: informacijski sistem eJN.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 16.05.2019   09:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
06.05.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 07.05.2019   09:01
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v razpisni dokumentaciji je navedeno, da gre za naročilo za obdobje 48 mesecev, v 22. členu pogodbe pa je navedeno, da se pogodba sklepa za obdobje 36 mesecev. Prosimo za pojasnilo, za kakšno obdobje se dejansko izvaja javno naročilo.

Prav tako prosimo za podatek ali obrazec BON2 zadostuje za izkazovanje finančne sposobnosti, saj v razpisni dokumentaciji ni konkretno navedeno, katero BON obrazec je potrebno predložiti.

Lep pozdrav,

ODGOVOR

Spoštovani,

Izvajanje vzdrževanja sistema tehničnega varovanja na MF UM, gre za obdobje 48 mesecev.
Zadostuje BON2.Datum objave: 08.05.2019   13:21
VPRAŠANJE
VPRAŠANJE 1

V tehnični specifikaciji navajate za lokacijo MFUM, Taborska ulica 8, Maribor, da je periodika pregledov sistema javljanja vloma 1x letno.
V ponudbenem predračunu pa je navedeno, da je periodika 4x letno.
Koliko pregledov letno se zahteva?

VPRAŠANJE 2

V tehnični specifikaciji navajate za lokacijo Inštitut za anatomijo in sodno medicino MF UM, Ljubljanska ulica 5, Maribor, da je periodika pregledov sistema javljanja vloma 1x letno.
V ponudbenem predračunu pa je navedeno, da je periodika 4x letno.
Koliko pregledov letno se zahteva?

VPRAŠANJE 3

V tehnični specifikaciji navajate za lokacijo Laboratorijski center Magdalena, Magdalenski trg 5, Maribor, da je periodika pregledov sistema javljanja vloma 1x letno.
V ponudbenem predračunu pa je navedeno, da je periodika 4x letno.
Koliko pregledov letno se zahteva?


VPRAŠANJE 4

V tehnični specifikaciji navajate za lokacijo MFUM, Taborska ulica 8, Maribor, da je periodika pregledov sistema avtomatskega gašenja 4x letno, kar je v skladu z veljavnimi predpisi in priporočili proizvajalca.
V ponudbenem predračunu pa je navedeno, da je periodika 1x letno.
Koliko pregledov letno se zahteva?VPRAŠANJE 5

V tehnični specifikaciji navajate za lokacijo MFUM, Taborska ulica 8, Maribor, da je periodika pregledov sistema CO JAVLJANJE - GARAŽA 1x letno.
V skladu s pravilniki in navodili proizvajalca bi tovrstni pregledi morali biti 2 x letno (1 x pregled in 1x kalibracija).

Koliko pregledov letno se zahteva?


ODGOVOR

Spoštovani,

Tekom dneva bo spremenjen OBR-2. (za vprašanje 1,2,3 in 4).
Za vprašanje 5 - do zdaj smo izvajali 1x letno. Glede na prejšnja leta po navodilih proizvajalca in naročnika se je opravljal pregled 1x letno. Hvala.