Dosje javnega naročila 002700/2019
Naročnik: MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
Storitve: C-6/19: PZI ureditve G1-4/1260, Zg. Dolič-Velenje, od km 10.300-km 11.450, Šaleška in R3-696/7912, Velenje-Škale, od km 0.000-km 0.550, Kidričeva v Velenju
ZJN-3: Postopek s pogajanji brez predhodne objave
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 226.439,75 EUR

JN002700/2019-L01 - Prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost (EU 15 - SL), objavljeno dne 26.04.2019
JN002700/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 06.05.2019
JN002700/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 06.05.2019
JN002700/2019-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 05.09.2019
JN002700/2019-Dod02 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 19.04.2021
JN002700/2019-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 19.04.2021
Zahtevek za revizijo

    JN002700/2019-C01 Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL)

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Martina Kokalj
martina.kokalj@gov.si
+386 014788336

Internetni naslovi
http://dc.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: C-6/19: PZI ureditve G1-4/1260, Zg. Dolič-Velenje, od km 10.300-km 11.450, Šaleška in R3-696/7912, Velenje-Škale, od km 0.000-km 0.550, Kidričeva v Velenju
Referenčna številka dokumenta: 43001-17/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71240000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
PZI ureditve G1-4/1260, Zg. Dolič-Velenje, od km 10.300-km 11.450, Šaleška in R3-696/7912, Velenje-Škale, od km 0.000-km 0.550, Kidričeva v Velenju
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 149.250,00 EUR
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71240000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Republika Slovenija
II.2.4 Opis javnega naročila
PZI ureditve G1-4/1260, Zg. Dolič-Velenje, od km 10.300-km 11.450, Šaleška in R3-696/7912, Velenje-Škale, od km 0.000-km 0.550, Kidričeva v Velenju
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Oddaja javnega naročila brez predhodne objave javnega razpisa v Uradnem listu Evropske unije v primerih, navedenih v nadaljevanju

Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez predhodne objave javnega razpisa v skladu s členom 32 Direktive 2014/24/EU
  • Nove gradnje/storitve, ki predstavljajo ponovitev obstoječih gradenj/storitev in se naročajo v skladu z natančno določenimi pogoji iz Direktive

Razlaga:
Glavna cesta G1-4/1260, Zg. Dolič-Velenje je glavna cestna povezava Koroške z osrednjo Slovenijo. Obravnavani odsek ali Šaleška cesta je del mestnega cestnega omrežja v Velenju. Poteka od predora Šalek do krožnega križišča s Celjsko in Partizansko cesto kot štiripasovna cesta.
Tudi štiripasovna regionalna regionalna cesta R3-696/7912, ki se začne v križišču K2, je ena od bolj pomembnih prometnic velenjskega cestnega omrežja.
Naročilo za ureditev prometnih odsekov državnih cest vsebuje načrte ureditve cest, rekonstrukcije mostu čez Pako in dveh podhodov za pešce, ureditev cestne razsvetljave s pripadajočimi NN priključkom, semaforizacije obstoječih križišč, prestavitve in zaščite komunalnih vodov, gospodarjenja z gradbenimi odpadki, začasne ureditve prometa med gradnjo, varnostnega načrta ter izdelavo prometne študije. Naročajo se tudi elaborati: geološko-geotehnični, hidrotehnični, dimenzioniranja vozišča konstrukcije, detajlnega pogleda mostu ter elaborat za preprečevanje in zmanjševanje emisije delcev z gradbišča.
Poleg ureditve cest so predvidene še ureditve križišč , priključkov, površin za pešcev in kolesarje, avtobusnih postajališč, tangiranih obcestnih površin in objektov, odvodjavanja ter vseh pripadajočih ureditev.

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: JN002700/2019-L01
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 26.04.2019
IV.2.8 Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9 Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Naslov:

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
03.05.2019
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 1

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
PNZ svetovanje projektiranje d.o.o.
Vojkova cesta 65
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 118.000,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 149.250,00 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
06.05.2019