Dosje javnega naročila 002853/2019
Naročnik: ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA, Metelkova ulica 9, 1000 Ljubljana
Storitve: Okolju prijazne storitve čiščenja poslovnih prostorov ZD Ljubljana
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 629.642,32 EUR

JN002853/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 07.05.2019
JN002853/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 13.05.2019
JN002853/2019-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 29.05.2019
JN002853/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 21.08.2019
JN002853/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 04.10.2019
JN002853/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 11.10.2019
JN002853/2019-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 11.10.2019
Zahtevek za revizijo

    JN002853/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 089-213413
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA
Metelkova ulica 9
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Magda Šteblaj
magda.steblaj@zd-lj.si
+386 13003966
+386 13003912

Internetni naslovi
http://www.zd-lj.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.zd-lj.si/zdlj/index.php?option=com_k2&view=itemlist&layout=category&task=category&id=143&Itemid=1097

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=8307
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Okolju prijazne storitve čiščenja poslovnih prostorov ZD Ljubljana
Referenčna številka dokumenta: JN-5/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90910000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Okolju prijazne storitve čiščenja poslovnih prostorov ZD Ljubljana.
Delitev naročila na sklope:
- 1. sklop: Redno čiščenje enote ZD Ljubljana Bežigrad,
- 2. sklop: Redno čiščenje enote ZD Ljubljana Šentvid in
- 3. sklop: Občasno čiščenje enote ZD Ljubljana Bežigrad in ZD Ljubljana Šentvid.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Redno čiščenje enote ZD Ljubljana - Bežigrad
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90910000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Redno čiščenje enote ZD Ljubljana - Bežigrad
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.10.2019
Konec: 30.09.2021
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Redno čiščenje enote ZD Ljubljana - Šentvid
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90910000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Redno čiščenje enote ZD Ljubljana - Šentvid
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.10.2019
Konec: 30.09.2020
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Občasno čiščenje enote ZD Ljubljana - Bežigrad in ZD Ljubljana - Šentvid
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90910000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Občasno čiščenje enote ZD Ljubljana - Bežigrad in ZD Ljubljana - Šentvid
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.10.2019
Konec: 30.09.2021
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
12.06.2019   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 12.06.2019   14:00
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 12. 6. 2019 in se bo začelo ob 14:00 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 30.05.2019   09:00

Dodatne informacije:
Naročnik bo ponudnikom odgovore posredoval v najkrajšem možnem času, vendar najkasneje 31. 5. 2019 do 14:00 ure. Odgovori bodo objavljeni na Portalu javnih naročil.
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA
Metelkova ulica 9
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
06.05.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 08.05.2019   09:46
VPRAŠANJE
Spošotvani,

ne najdemo razpisne dokumentacije. Prosimo, da preverite ali ste jo objavili.

Lp

ODGOVOR
Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani naročnika.Datum objave: 09.05.2019   14:22
VPRAŠANJE

Spoštovani,
za sklop 2 ste navedli:
"II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.10.2019
Konec: 30.09.2020" - to je za eno leto

Sklopu 1 in sklopu 3 je Konec: 30.09.2021 - trajanje 2 leti.
Ali je mogoče pri sklopu 2 prišlo do tipkarske napake?

ODGOVOR
Da. Pri 2. sklopu je pri objavi obvestila o naročilu prišlo do tipkarske napake. Naročnik bo objavil Popravek k že objavljenemu obvestilu. Vsi sklopi se oddajo za isto obdobje, to je 2 leti.Datum objave: 09.05.2019   14:47
VPRAŠANJE
Pozdrav,

ali boste upoštevali reference katere čiščenje še vedno izvajamo?

Lep pozdrav.

ODGOVOR
Ponudnik mora navesti vsaj 3 reference v letni vrednosti od najmanj 10.000 EUR z DDV do 50.000 EUR z DDV, odvisno od skupne okvirne ponudbenih vrednosti vseh ponujenih sklopov. Referenca mora biti znotraj navedenega obdobja v razpisni dokumentaciji (april 2019 maj 2016), ne glede nato ali je pogodbeno razmerje že zaključeno oz. morda še traja.Datum objave: 14.05.2019   07:50
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Glede na to, da razpis predhodno izvajate, saj je bil prejšnji razpisan za 48 mesecev (v letu 2017) prosim za informacijo, kaj je vzrok ponovnega razpisa ter zakaj le na dveh sklopih, kjer čiščenje opravlja Cleaning d.o.o.?

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
Vzrok ponovnega razpisa je sporazumna prekinitev obstoječe pogodbe.Datum objave: 14.05.2019   12:39
VPRAŠANJE
Spošotvani,

v razpisni dokumentaciji navajate, da se bodo storitve čiščenja izvajale vsak dan v tednu od ponedeljka do petka, neprekinjeno od 6.00 do 20.00 ure.
Opozoriti želimo, da so prostori prazni šele po 20.00 uri in se lahko komaj med 20.00 in 22.00 uro ustrezno očistijo. Glede na zahtevnost čiščenja predlagamo, da se ura čiščenja prestavi do 23.00 ure.

Lep pozdrav.

ODGOVOR
Naročnik v razpisni dokumentaciji ni nikjer omejil kdaj se morajo izvajati razpisane storitve, zahtevana je samo neprekinjena prisotnost dežurne čistilke, in sicer vsak dan, od ponedeljka do petka, od 6.00 do 20.00 ure (razen pri lokaciji PE Mislejeva).Datum objave: 14.05.2019   12:45
VPRAŠANJE
Pozdrav,

17. člen pogodbe navaja, da so končne cene za storitve čiščenja fiksne za obdobje enega leta. Po preteku enega leta se lahko spremenijo na podlagi predhodnega dogovora z aneksom glede na rast indeksa cen življensih potrebščin pod pogoji in v višini kot je določeno s 6. členom Pravilnika o načinu valorizacije denarnih ovebznosti, ki jih v večlentnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sekotrja. V primeru spremembe zakona, ki ureja davek na dodatno vednost oz. zakona, ki ureja minimalno plačo, lahko izvajalec spremeni cene iz svoje ponudbe izključno v višini nastale spremembe.

Vezano na navedeno nas zanima na kakšen način se bo dvignila cena v primeru spremembe zakona, ki ureja minimalno plačo. Ali to pomeni, da se bo skupna cena opravljenih storitev dvignila sorazmerno v % glede na spremembo dviga minimalne plače? Z letom 2020 se obetajo tudi spremembe glede poračuna zneska do minimalne plače. Ali boste pristali tudi na usklajevanje tega zneska?

Lp

ODGOVOR
Naročnik bo ravnal kot je opredeljeno v 5. odstavku 17. člena Vzorca Pogodbe.Datum objave: 16.05.2019   07:44
VPRAŠANJE
Spoštovani,

glede na to, da ste s trenutnim izvajalcem sporazumno prekinili pogodbo, nas zanima ali boste obravnavali ponudbo trenutnega izvajalca, kljub temu, da ste posledično zaradi tega morali predčasno v objavo novega razpisa?

ODGOVOR
Da, saj je šlo za sporazumno prekinitev pogodbe.Datum objave: 27.05.2019   10:47
VPRAŠANJE
Spošotvani,

zanima nas točna kvadratura na lokaciji ZD BEžigrad. Na str. 9 razpisne dokumentacije je navedeno, da je skupna kvadratura 5.572 m2.
Če seštejemo vse kvadrature nikakor ne pridemo do navedene kvadrature!

- Enota Bežigrad, Kržičeva ulica 10 obstoječi objekt: skupaj kvadratura 2.889 m2
- Enota Bežigrad, Kržičeva ulica 10 prizidek: skupaj kvadratura 1.874 m2 (od 01.01.2020 dalje)
- PE Črnuče, Primožičeva ulica 2: skupaj kvadratura 1.706 m2
- PE Mislejeva, Mislejeva ulica 3, skupaj kvadratura 275 m2

Skupna kvadratura s prizidkom je 6.744m2, brez prizidka pa 4.870m2.
Prosimo za obrazložitev!

LP

ODGOVOR
Na strani 9 razpisne dokumentacije je prišlo do napake v skupnem seštevku kvadrature za 1. sklop: ZD Ljubljana Bežigrad. Pravilna kvadratura skupaj za 1. sklop: ZD Ljubljana Bežigrad je 6.744 m2.
Naročnik bo naredil Popravek Obvestila o naročilu in na svoji spletni strani objavil popravek Razpisne dokumentacije.
Datum objave: 29.05.2019   14:31
VPRAŠANJE
Spoštovani,

referenčne posle samo navedemo ali jih je potrebno tudi predhodno potrditi pri naročniku?

Hvala in lp.

ODGOVOR
Ponudnik reference samo navede. Naročnik bo predložitev potrdil o navedenih referencah zahteval naknadno, in sicer pred oddajo javnega naročila, od ponudnika kateremu se bo odločil oddati javno naročilo.Datum objave: 30.05.2019   11:53
POPRAVEK RAZPISNE DOKUMENTACIJE
Naročnik je na podlagi vseh prejetih vprašanj in danih odgovorov na svoji spletni strani objavil popravek razpisne dokumentacije. Popravki so obarvani z rdečo barvo.