Dosje javnega naročila 003052/2019
Naročnik: AGENCIJA ZA TRG VREDNOSTNIH PAPIRJEV, Poljanski nasip 6, 1000 Ljubljana
Storitve: Nadgradnje poročilnega sistema 2019-2023
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 292.800,00 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN003052/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 14.05.2019
JN003052/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.07.2019
JN003052/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 29.07.2019
JN003052/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 30.07.2019
Zahtevek za revizijo

    JN003052/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 093-224973
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
AGENCIJA ZA TRG VREDNOSTNIH PAPIRJEV
Poljanski nasip 6
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Erika Molan
webmaster@atvp.si
+386 12800400
+386 12800430

Internetni naslovi
http://www.a-tvp.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://eponudbe.si/

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://eponudbe.si/
I.4 Vrsta javnega naročnika
Nacionalna ali zvezna agencija/urad
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nadgradnje poročilnega sistema 2019-2023
Referenčna številka dokumenta: 4302-45/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
48610000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila so storitve nadgradnje poročilnega sistema za obdobje 2019-2023.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
48612000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila so storitve nadgradnje poročilnega sistema za obdobje 2019-2023.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Razvidno iz obrazca ePRO - Navodila ponudnikom.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Razvidno iz obrazca ePRO - Navodila ponudnikom.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom.
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
13.06.2019   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 13.06.2019   10:00
Kraj: www.eponudbe.si pri objavi tega javnega naročila


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 03.06.2019   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
AGENCIJA ZA TRG VREDNOSTNIH PAPIRJEV
Poljanski nasip 6
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
13.05.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 15.05.2019   15:48
VPRAŠANJE
Spoštovani,

povezava do dokumentacije, ki jo navajate v razdelku 1.3 ne deluje oz. ni dostopna.

Na spletni strani eponudbe.si (povezava, ki ste jo zapisali) je trenutno le 9 ponudb: JN002921/2019-W01, JN002338/2019-B01, JN002691/2019-B01, JN002762/2019-B01, JN002993/2019-W01, JN003072/2019-W01, JN002709/2019-B01, JN002651/2019-B01, JN002802/2019-E01.

Prosili bi vas, da uredite brezplačen, neomejen, celovit in neposredni dostop do dokumentacije tega Javnega naročila.

Lep pozdrav.


ODGOVOR
Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila je objavljena na spletni strani navedeni v obvestilu o naročilu (EU2)Datum objave: 17.05.2019   09:32
VPRAŠANJE
Spoštovani
Ali zadostuje, da vam sporazum o nerazkrivanju podatkov pošljemo v skenirani obliki po e-pošti in na kateri e-poštni naslov pošljemo?

ODGOVOR
Sporazum o nerazkrivanju podatkov lahko posredujete tudi v skenirani obliki po e-pošti na naslov info@atvp.si.Datum objave: 17.05.2019   11:06
VPRAŠANJE
Spoštovani
Microsoft že nekaj časa ne izdaja več potrdil o partnerskem statusu, temveč jih po navodilih Microsofta partnerji izpišejo sami preko partnerskega portala.
Ali bo naročnik upošteval takšna potrdila?
Hvala

ODGOVOR

Da. V primeru dvoma o veljavnosti partnerskega statusa s podjetjem Microsoft bo naročnik zahteval dodatna dokazila.