Dosje javnega naročila 002887/2019
Naročnik: MINISTRSTVO ZA FINANCE FINANČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE, Šmartinska cesta 55, 1000 Ljubljana
Storitve: Servisiranje, vzdrževanje in popravilo službenih vozil blagovnih znamk Citroën, Opel, Škoda, Renault in Volkswagen
ZJN-3: Odprti postopek

JN002887/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 08.05.2019
JN002887/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 12.09.2019
Zahtevek za revizijo

    JN002887/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 090-216180
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA FINANCE FINANČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE
Šmartinska cesta 55
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Boštjan Smodek
gfu.fu@gov.si
+386 14783800
+386 14783900

Internetni naslovi
http://www.fu.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/307806/RAZPISNA_DOKUMENTACIJA.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=9171
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Servisiranje, vzdrževanje in popravilo službenih vozil blagovnih znamk Citroën, Opel, Škoda, Renault in Volkswagen
Referenčna številka dokumenta: JN 15/2019 SERVISI (430-325/2019)
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50112000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Servisiranje, vzdrževanje in popravilo službenih vozil blagovnih znamk Citroën, Opel, Škoda, Renault in Volkswagen
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za največje število sklopov: 32
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Servisiranje, vzdrževanje in popravilo službenih vozil blagovne znamke Citroën - območje Ljubljana
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50112000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Servisiranje, vzdrževanje in popravilo službenih vozil blagovne znamke Citroën - območje Ljubljana
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Na podlagi 5. odstavka 46. člena ZJN-3 si naročnik pridržuje pravico do uporabe postopka s pogajanji brez predhodne objave za ponovitev podobnih storitev še za naslednjih 24 mesecev.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Servisiranje, vzdrževanje in popravilo službenih vozil blagovne znamke Citroën - območje Brežice - Krško
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50112000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Brežice - Krško
II.2.4 Opis javnega naročila
Servisiranje, vzdrževanje in popravilo službenih vozil blagovne znamke Citroën - območje Brežice - Krško
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Na podlagi 5. odstavka 46. člena ZJN-3 si naročnik pridržuje pravico do uporabe postopka s pogajanji brez predhodne objave za ponovitev podobnih storitev še za naslednjih 24 mesecev.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Servisiranje, vzdrževanje in popravilo službenih vozil blagovne znamke Citroën - območje Celje
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50112000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Celje
II.2.4 Opis javnega naročila
Servisiranje, vzdrževanje in popravilo službenih vozil blagovne znamke Citroën - območje Celje
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Na podlagi 5. odstavka 46. člena ZJN-3 si naročnik pridržuje pravico do uporabe postopka s pogajanji brez predhodne objave za ponovitev podobnih storitev še za naslednjih 24 mesecev.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: Servisiranje, vzdrževanje in popravilo službenih vozil blagovne znamke Citroën - območje Koper
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50112000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Koper
II.2.4 Opis javnega naročila
Servisiranje, vzdrževanje in popravilo službenih vozil blagovne znamke Citroën - območje Koper
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Na podlagi 5. odstavka 46. člena ZJN-3 si naročnik pridržuje pravico do uporabe postopka s pogajanji brez predhodne objave za ponovitev podobnih storitev še za naslednjih 24 mesecev.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: Servisiranje, vzdrževanje in popravilo službenih vozil blagovne znamke Opel - območje Ljubljana
Številka sklopa: 5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50112000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Servisiranje, vzdrževanje in popravilo službenih vozil blagovne znamke Opel - območje Ljubljana
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Na podlagi 5. odstavka 46. člena ZJN-3 si naročnik pridržuje pravico do uporabe postopka s pogajanji brez predhodne objave za ponovitev podobnih storitev še za naslednjih 24 mesecev.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 6

II.2.1 Naslov
Naslov: Servisiranje, vzdrževanje in popravilo službenih vozil blagovne znamke Opel - območje Maribor
Številka sklopa: 6
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50112000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Maribor
II.2.4 Opis javnega naročila
Servisiranje, vzdrževanje in popravilo službenih vozil blagovne znamke Opel - območje Maribor
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Na podlagi 5. odstavka 46. člena ZJN-3 si naročnik pridržuje pravico do uporabe postopka s pogajanji brez predhodne objave za ponovitev podobnih storitev še za naslednjih 24 mesecev.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 7

II.2.1 Naslov
Naslov: Servisiranje, vzdrževanje in popravilo službenih vozil blagovne znamke Renault - območje Ljubljana
Številka sklopa: 7
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50112000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Servisiranje, vzdrževanje in popravilo službenih vozil blagovne znamke Renault - območje Ljubljana
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Na podlagi 5. odstavka 46. člena ZJN-3 si naročnik pridržuje pravico do uporabe postopka s pogajanji brez predhodne objave za ponovitev podobnih storitev še za naslednjih 24 mesecev.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 8

II.2.1 Naslov
Naslov: Servisiranje, vzdrževanje in popravilo službenih vozil blagovne znamke Renault - območje Brežice - Krško
Številka sklopa: 8
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50112000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Brežice - Krško
II.2.4 Opis javnega naročila
Servisiranje, vzdrževanje in popravilo službenih vozil blagovne znamke Renault - območje Brežice - Krško
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Na podlagi 5. odstavka 46. člena ZJN-3 si naročnik pridržuje pravico do uporabe postopka s pogajanji brez predhodne objave za ponovitev podobnih storitev še za naslednjih 24 mesecev.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 9

II.2.1 Naslov
Naslov: Servisiranje, vzdrževanje in popravilo službenih vozil blagovne znamke Renault - območje Celje
Številka sklopa: 9
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50112000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Celje
II.2.4 Opis javnega naročila
Servisiranje, vzdrževanje in popravilo službenih vozil blagovne znamke Renault - območje Celje
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Na podlagi 5. odstavka 46. člena ZJN-3 si naročnik pridržuje pravico do uporabe postopka s pogajanji brez predhodne objave za ponovitev podobnih storitev še za naslednjih 24 mesecev.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 10

II.2.1 Naslov
Naslov: Servisiranje, vzdrževanje in popravilo službenih vozil blagovne znamke Renault - območje Koroška
Številka sklopa: 10
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50112000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Koroška
II.2.4 Opis javnega naročila
Servisiranje, vzdrževanje in popravilo službenih vozil blagovne znamke Renault - območje Koroška
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Na podlagi 5. odstavka 46. člena ZJN-3 si naročnik pridržuje pravico do uporabe postopka s pogajanji brez predhodne objave za ponovitev podobnih storitev še za naslednjih 24 mesecev.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 11

II.2.1 Naslov
Naslov: Servisiranje, vzdrževanje in popravilo službenih vozil blagovne znamke Renault - območje Koper
Številka sklopa: 11
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50112000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Koper
II.2.4 Opis javnega naročila
Servisiranje, vzdrževanje in popravilo službenih vozil blagovne znamke Renault - območje Koper
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Na podlagi 5. odstavka 46. člena ZJN-3 si naročnik pridržuje pravico do uporabe postopka s pogajanji brez predhodne objave za ponovitev podobnih storitev še za naslednjih 24 mesecev.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 12

II.2.1 Naslov
Naslov: Servisiranje, vzdrževanje in popravilo službenih vozil blagovne znamke Renault - območje Sežana
Številka sklopa: 12
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50112000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Sežana
II.2.4 Opis javnega naročila
Servisiranje, vzdrževanje in popravilo službenih vozil blagovne znamke Renault - območje Sežana
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Na podlagi 5. odstavka 46. člena ZJN-3 si naročnik pridržuje pravico do uporabe postopka s pogajanji brez predhodne objave za ponovitev podobnih storitev še za naslednjih 24 mesecev.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 13

II.2.1 Naslov
Naslov: Servisiranje, vzdrževanje in popravilo službenih vozil blagovne znamke Renault - območje Kranj
Številka sklopa: 13
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50112000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Kranj
II.2.4 Opis javnega naročila
Servisiranje, vzdrževanje in popravilo službenih vozil blagovne znamke Renault - območje Kranj
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Na podlagi 5. odstavka 46. člena ZJN-3 si naročnik pridržuje pravico do uporabe postopka s pogajanji brez predhodne objave za ponovitev podobnih storitev še za naslednjih 24 mesecev.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 14

II.2.1 Naslov
Naslov: Servisiranje, vzdrževanje in popravilo službenih vozil blagovne znamke Renault - območje Jesenice
Številka sklopa: 14
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50112000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Jesenice
II.2.4 Opis javnega naročila
Servisiranje, vzdrževanje in popravilo službenih vozil blagovne znamke Renault - območje Jesenice
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Na podlagi 5. odstavka 46. člena ZJN-3 si naročnik pridržuje pravico do uporabe postopka s pogajanji brez predhodne objave za ponovitev podobnih storitev še za naslednjih 24 mesecev.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 15

II.2.1 Naslov
Naslov: Servisiranje, vzdrževanje in popravilo službenih vozil blagovne znamke Renault - območje Maribor
Številka sklopa: 15
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50112000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Maribor
II.2.4 Opis javnega naročila
Servisiranje, vzdrževanje in popravilo službenih vozil blagovne znamke Renault - območje Maribor
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Na podlagi 5. odstavka 46. člena ZJN-3 si naročnik pridržuje pravico do uporabe postopka s pogajanji brez predhodne objave za ponovitev podobnih storitev še za naslednjih 24 mesecev.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 16

II.2.1 Naslov
Naslov: Servisiranje, vzdrževanje in popravilo službenih vozil blagovne znamke Renault - območje Murska Sobota
Številka sklopa: 16
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50112000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Murska Sobota
II.2.4 Opis javnega naročila
Servisiranje, vzdrževanje in popravilo službenih vozil blagovne znamke Renault - območje Murska Sobota
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Na podlagi 5. odstavka 46. člena ZJN-3 si naročnik pridržuje pravico do uporabe postopka s pogajanji brez predhodne objave za ponovitev podobnih storitev še za naslednjih 24 mesecev.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 17

II.2.1 Naslov
Naslov: Servisiranje, vzdrževanje in popravilo službenih vozil blagovne znamke Renault - območje Lendava
Številka sklopa: 17
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50112000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Lendava
II.2.4 Opis javnega naročila
Servisiranje, vzdrževanje in popravilo službenih vozil blagovne znamke Renault - območje Lendava
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Na podlagi 5. odstavka 46. člena ZJN-3 si naročnik pridržuje pravico do uporabe postopka s pogajanji brez predhodne objave za ponovitev podobnih storitev še za naslednjih 24 mesecev.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 18

II.2.1 Naslov
Naslov: Servisiranje, vzdrževanje in popravilo službenih vozil blagovne znamke Renault - območje Nova Gorica
Številka sklopa: 18
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50112000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Nova Gorica
II.2.4 Opis javnega naročila
Servisiranje, vzdrževanje in popravilo službenih vozil blagovne znamke Renault - območje Nova Gorica
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Na podlagi 5. odstavka 46. člena ZJN-3 si naročnik pridržuje pravico do uporabe postopka s pogajanji brez predhodne objave za ponovitev podobnih storitev še za naslednjih 24 mesecev.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 19

II.2.1 Naslov
Naslov: Servisiranje, vzdrževanje in popravilo službenih vozil blagovne znamke Renault - območje Novo mesto
Številka sklopa: 19
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50112000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Novo mesto
II.2.4 Opis javnega naročila
Servisiranje, vzdrževanje in popravilo službenih vozil blagovne znamke Renault - območje
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Na podlagi 5. odstavka 46. člena ZJN-3 si naročnik pridržuje pravico do uporabe postopka s pogajanji brez predhodne objave za ponovitev podobnih storitev še za naslednjih 24 mesecev.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 20

II.2.1 Naslov
Naslov: Servisiranje, vzdrževanje in popravilo službenih vozil blagovne znamke Renault - območje Postojna
Številka sklopa: 20
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50112000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Postojna
II.2.4 Opis javnega naročila
Servisiranje, vzdrževanje in popravilo službenih vozil blagovne znamke Renault - območje Postojna
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Na podlagi 5. odstavka 46. člena ZJN-3 si naročnik pridržuje pravico do uporabe postopka s pogajanji brez predhodne objave za ponovitev podobnih storitev še za naslednjih 24 mesecev.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 21

II.2.1 Naslov
Naslov: Servisiranje, vzdrževanje in popravilo službenih vozil blagovne znamke Renault - območje Ptuj
Številka sklopa: 21
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50112000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ptuj
II.2.4 Opis javnega naročila
Servisiranje, vzdrževanje in popravilo službenih vozil blagovne znamke Renault - območje Ptuj
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Na podlagi 5. odstavka 46. člena ZJN-3 si naročnik pridržuje pravico do uporabe postopka s pogajanji brez predhodne objave za ponovitev podobnih storitev še za naslednjih 24 mesecev.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 22

II.2.1 Naslov
Naslov: Servisiranje, vzdrževanje in popravilo službenih vozil blagovne znamke Škoda - območje Ljubljana
Številka sklopa: 22
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50112000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Servisiranje, vzdrževanje in popravilo službenih vozil blagovne znamke Škoda - območje Ljubljana
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Na podlagi 5. odstavka 46. člena ZJN-3 si naročnik pridržuje pravico do uporabe postopka s pogajanji brez predhodne objave za ponovitev podobnih storitev še za naslednjih 24 mesecev.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 23

II.2.1 Naslov
Naslov: Servisiranje, vzdrževanje in popravilo službenih vozil blagovne znamke Škoda - območje Zasavje
Številka sklopa: 23
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50112000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Zasavje
II.2.4 Opis javnega naročila
Servisiranje, vzdrževanje in popravilo službenih vozil blagovne znamke Škoda - območje Zasavje
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Na podlagi 5. odstavka 46. člena ZJN-3 si naročnik pridržuje pravico do uporabe postopka s pogajanji brez predhodne objave za ponovitev podobnih storitev še za naslednjih 24 mesecev.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 24

II.2.1 Naslov
Naslov: Servisiranje, vzdrževanje in popravilo službenih vozil blagovne znamke Škoda - območje Kočevje - Ribnica
Številka sklopa: 24
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50112000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Kočevje - Ribnica
II.2.4 Opis javnega naročila
Servisiranje, vzdrževanje in popravilo službenih vozil blagovne znamke Škoda - območje Kočevje - Ribnica
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Na podlagi 5. odstavka 46. člena ZJN-3 si naročnik pridržuje pravico do uporabe postopka s pogajanji brez predhodne objave za ponovitev podobnih storitev še za naslednjih 24 mesecev.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 25

II.2.1 Naslov
Naslov: Servisiranje, vzdrževanje in popravilo službenih vozil blagovne znamke Škoda - območje Koper
Številka sklopa: 25
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50112000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Koper
II.2.4 Opis javnega naročila
Servisiranje, vzdrževanje in popravilo službenih vozil blagovne znamke Škoda - območje Koper
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Na podlagi 5. odstavka 46. člena ZJN-3 si naročnik pridržuje pravico do uporabe postopka s pogajanji brez predhodne objave za ponovitev podobnih storitev še za naslednjih 24 mesecev.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 26

II.2.1 Naslov
Naslov: Servisiranje, vzdrževanje in popravilo službenih vozil blagovne znamke Škoda - območje Jesenice
Številka sklopa: 26
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50112000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Jesenice
II.2.4 Opis javnega naročila
Servisiranje, vzdrževanje in popravilo službenih vozil blagovne znamke Škoda - območje Jesenice
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Na podlagi 5. odstavka 46. člena ZJN-3 si naročnik pridržuje pravico do uporabe postopka s pogajanji brez predhodne objave za ponovitev podobnih storitev še za naslednjih 24 mesecev.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 27

II.2.1 Naslov
Naslov: Servisiranje, vzdrževanje in popravilo službenih vozil blagovne znamke Škoda - območje Maribor
Številka sklopa: 27
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50112000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Maribor
II.2.4 Opis javnega naročila
Servisiranje, vzdrževanje in popravilo službenih vozil blagovne znamke Škoda - območje Maribor
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Na podlagi 5. odstavka 46. člena ZJN-3 si naročnik pridržuje pravico do uporabe postopka s pogajanji brez predhodne objave za ponovitev podobnih storitev še za naslednjih 24 mesecev.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 28

II.2.1 Naslov
Naslov: Servisiranje, vzdrževanje in popravilo službenih vozil blagovne znamke Škoda - območje Velenje
Številka sklopa: 28
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50112000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Velenje
II.2.4 Opis javnega naročila
Servisiranje, vzdrževanje in popravilo službenih vozil blagovne znamke Škoda - območje Velenje
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Na podlagi 5. odstavka 46. člena ZJN-3 si naročnik pridržuje pravico do uporabe postopka s pogajanji brez predhodne objave za ponovitev podobnih storitev še za naslednjih 24 mesecev.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 29

II.2.1 Naslov
Naslov: Servisiranje, vzdrževanje in popravilo službenih vozil blagovne znamke Volkswagen - območje Ljubljana
Številka sklopa: 29
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50112000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Servisiranje, vzdrževanje in popravilo službenih vozil blagovne znamke Volkswagen - območje Ljubljana
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Na podlagi 5. odstavka 46. člena ZJN-3 si naročnik pridržuje pravico do uporabe postopka s pogajanji brez predhodne objave za ponovitev podobnih storitev še za naslednjih 24 mesecev.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 30

II.2.1 Naslov
Naslov: Servisiranje, vzdrževanje in popravilo službenih vozil blagovne znamke Volkswagen - območje Koroška
Številka sklopa: 30
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50112000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Koroška
II.2.4 Opis javnega naročila
Servisiranje, vzdrževanje in popravilo službenih vozil blagovne znamke Volkswagen - območje Koroška
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Na podlagi 5. odstavka 46. člena ZJN-3 si naročnik pridržuje pravico do uporabe postopka s pogajanji brez predhodne objave za ponovitev podobnih storitev še za naslednjih 24 mesecev.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 31

II.2.1 Naslov
Naslov: Servisiranje, vzdrževanje in popravilo službenih vozil blagovne znamke Volkswagen - območje Maribor
Številka sklopa: 31
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50112000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Maribor
II.2.4 Opis javnega naročila
Servisiranje, vzdrževanje in popravilo službenih vozil blagovne znamke Volkswagen - območje Maribor
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Na podlagi 5. odstavka 46. člena ZJN-3 si naročnik pridržuje pravico do uporabe postopka s pogajanji brez predhodne objave za ponovitev podobnih storitev še za naslednjih 24 mesecev.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 32

II.2.1 Naslov
Naslov: Servisiranje, vzdrževanje in popravilo službenih vozil blagovne znamke Volkswagen - območje Nova Gorica
Številka sklopa: 32
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50112000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Nova Gorica
II.2.4 Opis javnega naročila
Servisiranje, vzdrževanje in popravilo službenih vozil blagovne znamke Volkswagen - območje Nova Gorica
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Na podlagi 5. odstavka 46. člena ZJN-3 si naročnik pridržuje pravico do uporabe postopka s pogajanji brez predhodne objave za ponovitev podobnih storitev še za naslednjih 24 mesecev.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
18.06.2019   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.12.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 18.06.2019   10:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 30.05.2019   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA FINANCE FINANČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE
Šmartinska cesta 55
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
07.05.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 20.05.2019   13:05
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Naročnik je pod točko 2.4.1. zahteval, da je gospodarski subjekt pooblaščen serviser za znamke, ki so predmet razpisa.

Naročnika opozarjamo, da je tak pogoj v nasprotju z določili Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence. Servisne posege na vozilih lahko opravlja vsak serviser, ki je za to ustrezno usposobljen, ki zagotavlja vgradnjo ustreznih nadomestnih delov in ki razpolaga z ustreznimi orodji (tako mehanskimi kot programskimi) za servisiranje določene znamke vozil.

Iz razpisne dokumentacije tudi nikjer ne izhaja, ali so vozila še v garancijski dobi, opozarjamo pa, da je razpis razpisan za dve leti z možnostjo podaljšanja še za dve leti, zaradi česar je zelo verjetno, da vozila v času trajanja razpisa ne bodo več v garancijski dobi. Pa četudi vozila so v garancijski dobi, to ne vpliva na možnost, da redno servisiranje opravlja katerikoli ustrezen serviser, ne glede na to, ali je pooblaščen, ali ne.

S takim pogojevanjem naročnik krši tako 4. kot 5. kot tudi 7. člen ZJN-3, kar predstavlja razlog za vložitev revizijskega zahtevka. Naročnik si je s takim ravnanjem a) zaprl možnost pridobiti ugodnejšega ponudnika ter b) pri določenih sklopih omejil izbor celo le na enega ponudnika (denimo sklop 24, najverjetneje pa še kakšen). S tem je nedopustno omejil konkurenco, omogočil ponudniku, ki edini izpolnjuje pogoje, da postavi skoraj kakršnokoli ceno, hkrati pa si povečal stroške s prevozi vozil, saj bo vozila moral voziti na oddaljenejši servis, čeprav ima eventualno bližje ugodnejši servis, ki izpolnjuje vse pogoje.

Na podlagi navedenega naročnika pozivamo, naj ustrezno spremeni pogoji pod točko 2.4.1.

Lep pozdrav,

ODGOVOR
Spoštovani,

Naročnik je pri oblikovanju pogojev dosledno upošteval določila ZJN-3. Naročnik razpisuje servisiranje vozil za vozila v garancijski dobi, kakor tudi za vozila izven garancijske dobe. V letu 2019 je v garanciji 58% vseh vozil iz voznega parka naročnika, v prihodnjih letih pa naročnik zmanjšanja omenjenega deleža ne načrtuje, ker je predvidena vsakoletna redna menjava najbolj iztrošenih vozil v svojem voznem parku. Nepooblaščeni serviserji za vozila, ki so v garancijski dobi, popravil ne izvajajo brezplačno (garancijska popravila), lahko pa ta vozila v skladu z Uredbo Komisije (EU) 461/2010 servisirajo. Glede na navedeno, bi moral naročnik v primeru potrebe po popravilu v garancijski dobi, ob predpostavki, da bi bil izbran nepooblaščeni serviser, skleniti tudi pogodbeno razmerje s pooblaščenim serviserjem, kar pa ni gospodarno ravnanje (kršitev načela gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti (4. člen ZJN-3)). Naročnik ima pri izvajanju večjih popravil izven garancijske dobe, ki se izvedejo pri pooblaščenih serviserjih, tudi možnost uveljavitve kulance (izredno priznanje stroškov popravila izven garancije oz. soudeležba pri večjih stroških popravila, ki jo krije generalni zastopnik posamezne blagovne znamke), kar v primeru izvedbe popravil pri nepooblaščenem serviserju ne bi bilo možno, saj je pogoj za uveljavitev te možnosti redno servisno vzdrževanje vozila na pooblaščenem servisu. Prav tako pa ima naročnik kot lastnik vozila skladno z 10. odstavkom 76. člena ZJN-3 diskrecijsko pravico, da v skladu s temeljnimi načeli ZJN-3 postavi pogoje za ugotavljanje tehnične sposobnosti ponudnika, ki mu bodo zagotovili storitev, opravljeno z ustreznim standardom kakovosti, ki jih za svoje pooblaščene serviserje predpisuje proizvajalec vozila.

Glede na navedeno, naročnik zahteve po pooblaščenem serviserju ne spreminja.

Lep pozdrav.Datum objave: 20.05.2019   13:05
VPRAŠANJE
V razpisni dokumentaciji navajate, da servisiranje lahko opravljajo le pooblaščeni serviserji vozil, dokazilo potrdilo uvoznika. Navedeno ni v skladu z uredbo, ki je začela veljati julija 2010 Uredba (ES) št. 461/2010,
Skrajšana obrazložitev:
SERVISIRANJE VOZILA V ČASU TOVARNIŠKE GARANCIJE
Sekcija avtoserviserjev pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije ponovno opozarja, da se lahko popravilo vozila v času tovarniške garancijske dobe opravi tudi pri neodvisnem oz. nepooblaščenem serviserju, česar potrošniki pogosto ne vedo (več). Da je pogojevanje ohranitve tovarniške garancijske avtomobilske garancije s servisiranjem zgolj pri pooblaščenih serviserjih in z uporabo le originalnih nadomestnih delov lahko v nasprotju s pravili konkurence, pa je pred kratkim opozorila tudi Javna agencija Republike Slovenije za varstvo konkurence.

Za ogled celotnega članka klikni na VEČ.
ulija 2010 je začela veljati Uredba (ES) št. 461/2010, ki je bila uveljavljena na celotnem področju Evropskega gospodarskega in kot taka velja v vsaki državi članici neposredno. Uredba na novo določa pojem »neodvisni serviser«, ki je vsak, ki nudi popravilo in vzdrževanje motornih vozil in je certificiran (v Sloveniji to pomeni, da ima obrtno dovoljenje), čeprav ne deluje v sistemu proizvajalca/dobavitelja motornih vozil oziroma ni včlanjen v distribucijski sistem proizvajalca/dobavitelja. Ob tem mora serviser upoštevati:
navodila proizvajalca glede vzdrževanja in popravila vozila,
normative proizvajalca glede vzdrževanja in popravila vozila ter
vgrajevati tovarniško priznane (originalne ali originalu enakovredne) nadomestne dele.
Ob tem pri sekciji avtoserviserjev tudi SVETUJEMO, da avtoserviser tudi ustrezno vodi lastno dokumentacijo in evidence takihpopravil in pregledov za primere dokazovanj in ravnanj avtoserviserja - to pomeni, da so poleg računa v arhivu tudi listine, ki služijo za dokazovanje upoštevanja navodil in normativov proizvajalca vozila (npr.: dobavnice, ček lista proizvajalca potrebnih opravil pri rednem servisu, splošni pogoji popravil oz. servisiranja, ...)!

Na trgu motornih vozil to pomeni sprostitev konkurence in konec monopolnega položaja različnih vertikalnih sporazumov (primer povezovanja navzdol: proizvajalec uvoznik pooblaščeni prodajalec pooblaščeni serviser). Prav spodbujanje konkurenčnostiin posledičnega znižanja nivoja cen storitev servisiranja in vzdrževanja vozil je glavno vodilo uveljavitve te uredbe.

Vendar na slovenskem trgu še vedno prihaja do zavajanja potrošnikov. V primeru, da je bila na pooblaščenem servisu ali pri proizvajalcu vozila tovarniška garancija zavrnjena zgolj zato, češ da je lastnik vozila popravljal ali servisiral vozilo v času tovarniške garancije pri neodvisnem oz. nepooblaščenem serviserju, pa se lahko oškodovanci z informacijo in dokumentacijo obrnejo na Javno agencijo Republike Slovenije zavarstvo konkurence ali na Sekcijo avtoserviserjev pri OZS. Svetovanja članom OZS oz. sekcije avtoserviserjev pa so mogoča pri strokovni službi sekcije (igor.pipan@ozs.si).

Prosim za odgovor

Andreja Cigut
AVTO CENTER POMURJE d.o.o.
Kroška ulica 58
9000 Murska SobotaODGOVOR
Spoštovani,

Naročnik je pri oblikovanju pogojev dosledno upošteval določila ZJN-3. Naročnik razpisuje servisiranje vozil za vozila v garancijski dobi, kakor tudi za vozila izven garancijske dobe. V letu 2019 je v garanciji 58% vseh vozil iz voznega parka naročnika, v prihodnjih letih pa naročnik zmanjšanja omenjenega deleža ne načrtuje, ker je predvidena vsakoletna redna menjava najbolj iztrošenih vozil v svojem voznem parku. Nepooblaščeni serviserji za vozila, ki so v garancijski dobi, popravil ne izvajajo brezplačno (garancijska popravila), lahko pa ta vozila v skladu z Uredbo Komisije (EU) 461/2010 servisirajo. Glede na navedeno, bi moral naročnik v primeru potrebe po popravilu v garancijski dobi, ob predpostavki, da bi bil izbran nepooblaščeni serviser, skleniti tudi pogodbeno razmerje s pooblaščenim serviserjem, kar pa ni gospodarno ravnanje (kršitev načela gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti (4. člen ZJN-3)). Naročnik ima pri izvajanju večjih popravil izven garancijske dobe, ki se izvedejo pri pooblaščenih serviserjih, tudi možnost uveljavitve kulance (izredno priznanje stroškov popravila izven garancije oz. soudeležba pri večjih stroških popravila, ki jo krije generalni zastopnik posamezne blagovne znamke), kar v primeru izvedbe popravil pri nepooblaščenem serviserju ne bi bilo možno, saj je pogoj za uveljavitev te možnosti redno servisno vzdrževanje vozila na pooblaščenem servisu. Prav tako pa ima naročnik kot lastnik vozila skladno z 10. odstavkom 76. člena ZJN-3 diskrecijsko pravico, da v skladu s temeljnimi načeli ZJN-3 postavi pogoje za ugotavljanje tehnične sposobnosti ponudnika, ki mu bodo zagotovili storitev, opravljeno z ustreznim standardom kakovosti, ki jih za svoje pooblaščene serviserje predpisuje proizvajalec vozila.

Glede na navedeno, naročnik zahteve po pooblaščenem serviserju ne spreminja.

Lep pozdrav.
Datum objave: 21.05.2019   08:56
VPRAŠANJE
Naziv naročila v ESPD ju.
Naročnik v ESPD ju navaja, da gre za nakup osebnih in specialnih vozil z nizkimi emisijami.
Ali bo naročnik popravil ESPD?

ODGOVOR
Spoštovani,

Zahvaljujemo se vam za opozorilo.

Pravilni naziv naročila se glasi JN 15/2019 SERVISI - Servisiranje, vzdrževanje in popravilo službenih vozil blagovnih znamk Citroën, Opel, Škoda, Renault in Volkswagen. Vse ponudnike prosimo, v kolikor je to mogoče, da v rubriki Naziv naročila popravijo prvotno besedilo in vpišejo »JN 15/2019 SERVISI - Servisiranje, vzdrževanje in popravilo službenih vozil blagovnih znamk Citroën, Opel, Škoda, Renault in Volkswagen«.

V primeru, da ponudnik ponudbi priloži ESPD s prvotnim besedilom polja Naziv naročila, bo naročnik tak ESPD obrazec vseeno upošteval kot pravilnega (ob predpogoju, da bodo vse ostale rubrike ustrezno in pravilno izpolnjene), saj je oznaka naročila JN 15/2019 SERVISI pravilna.

Za napako se iskreno opravičujemo.
Lep pozdrav.
Datum objave: 24.05.2019   13:12
VPRAŠANJE
Spoštovani,

še enkrat opozarjamo, da nedovoljeno omejujete konkurenco in hkrati ravnate v nasprotju z načeli ZJN-3.

Naročnik je določil, da pogoje izpolnjuje le pooblaščen servis, hkrati pa določil še največjo še dovoljeno oddaljenost takšnega servisa od sedeža posamezne enote.

Že ob bežnem pregledu treh sklopov se lahko ugotovi, da pogoje za posamezni sklop izpolnjuje le en izvajalec. Seznam pooblaščenih serviserjev za vozila Škoda je na tem spletnem naslovu:
https://www.skoda.si/trgovci-skoda/informacije-in-kontakti

Naročnik je za sklope 23, 24 in 25 predpisal sledečo maksimalno oddaljenost:
23 Škoda Zasavje, naslov od katerega se meri oddaljenosti: Log 9, 1430 Hrastnik, maksimalna oddaljenost:10 km
24 Škoda Kočevje - Ribnica, naslov od katerega se meri oddaljenosti: Ljubljanska cesta 10, 1330 Kočevje, maksimalna oddaljenost: 20 km
25 Škoda Koper, naslov od katerega se meri oddaljenosti: Ferrarska ulica 30, 6000 Koper, maksimalna oddaljenost:10 km

Če spojimo oba pogoja, ugotovimo sledeče:
Sklop 23, Škoda Zasavje. Zahtevano 10km. Malgaj Trbovlje 7,3km, Čepin, Vojnik 32,5km, Avtomerkur Ljubljana 57,4 km
Sklop 24, Škoda, Kočevje. Zahtevano 20km. Joras 17,5km. Pan-Jan Trebnje 43,6 km, Pan Jan Ivančna Gorica 41,8km, Berus Novo mesto 44,5km
Sklop 25, Škoda Koper. Zahtevano 10km. Porsche Koper 711m, Stavanja Nova Gorica 80,2km, MPI d.o.o Idrija 88,5km

Za sklop 23 je tako edini ponudnik lahko Malgaj Trbovlje, za sklop 24 Joras, za sklop 25 Porsche Koper!!!! Če je ponudnik lahko le eden, bo ta ponudil kakršnekoli pogoje, saj ste onemogočili vsako konkurenco! S tem, da nismo preverjali vseh sklopov, pač pa le tri, za vzorec, in pri vseh treh ugotovili enako.

Vaše utemeljevanje tudi ne pije vode. Sami ste navedli, da je v garanciji le 58%vozil, kar je le dobra polovica. Glede na to, da je običajna garancijska doba za službena vozila 2 leti zagotovo tudi ne držijo Vaše navedbe, da se ta delež ne bo zmanjševal, saj vozil zagotovo ne menjate na dve leti. Popravila v garanciji niso predmet javnega naročanja, saj zanje ne plačujete, pač pa gredo v breme prodajalca/proizvajalca. Torej ne držijo vaše navedbe, da ste takšno odločitev sprejeli zaradi tega, ker morate garancijska popravila opravljati pri pooblaščenih servisih in se izogibate dvojnemu JN.

V kolikor umaknete pogoj pooblaščenega servisa, boste lahko vozila servisirali tudi veliko bližje, kot pa če pogoj ostnae, poleg tega se bo odprla konkurenca, kar bo zagotovo prineslo nižjo ceno.

V kolikor pa vztrajate pri pogoju pooblaščenega servisa, pa spremenite maksimalno oddaljenost, tako da bo omogočena konkurenca.

Lep pozdrav,


ODGOVOR

Spoštovani,

Naročnik na razpršenost pooblaščenih servisov nima vpliva. Razlogi za omejitev maksimalne oddaljenosti so navedeni na strani 17 razpisne dokumentacije. Kar se tiče vaše navedbe o nižji ceni v primeru umika pogoja pooblaščenosti servisov, pa naročnik nanjo ne more odgovoriti, ker gre za špekulacijo. Naročnik namreč ne more vnaprej vedeti, kakšne bodo dejanske cene storitev, pač pa lahko to izve šele po prejemu ponudb. Naročnik izpostavlja, da je v preteklem javnem naročilu prejel ponudbe s cenami, ki so bile nižje od povprečja dejanskih tržnih cen za enake storitve. Vaše navedbe, da je običajna garancijska doba za službena vozila 2 leti, v našem primeru ne držijo. Po izvedenih javnih naročilih za nakup vozil v zadnjih letih je naročnik v svoj vozni park prevzel večino vozil s 3 do 5 letno splošno garancijo.

Obenem podajamo pojasnilo, da FURS zahteve po pooblaščenem servisu ne utemeljuje zaradi vozil v garanciji. FURS ima kot lastnik vozila skladno z 10. odstavkom 76. člena ZJN-3 diskrecijsko pravico, da v skladu s temeljnimi načeli ZJN-3 postavi pogoje za ugotavljanje tehnične sposobnosti ponudnika, ki mu bodo zagotovili storitev, opravljeno z ustreznim standardom kakovosti, ki jih za svoje pooblaščene serviserje in vozila svoje blagovne znamke predpisuje proizvajalec vozila.

Izbira med pooblaščenim in neodvisnim serviserjem je prepuščena izključno potrošniku. Ta izbira pa ne vpliva na razmerja med proizvajalcem vozila ter pooblaščenimi in neodvisnimi servisi in njihovimi dobavitelji rezervnih delov, o katerih govori Uredba št. 461/2010.

Skladno z navedenim naročnik ne spreminja razpisne dokumentacije.

Lep pozdrav.
Datum objave: 30.05.2019   10:51
VPRAŠANJE
Spoštovani,

opozarjamo, da tudi Agencija za varstvo konkurence vaše ravnanje označuje kot nedopustno:
https://www.finance.si/8948471/Varuh-konkurence-Furs-pooblascenim-serviserjem-neutemeljeno-zagotavlja-privilegiran-polozaj

https://www.finance.si/8948524/Kje-avte-servisira-varuh-konkurence-Mi-se-olje-prinesemo-s-seboj

Jasno je torej, da gre za nedopustno omejevanje konkurence, ne glede na vaše utemeljevanje, ki ne zdrži resne presoje.

Še enkrat predlagamo, da spremenite zahtevane pogoje.

Lep pozdrav

ODGOVOR
Spoštovani,

Naročnik je na pobudo z enako vsebino že podal odgovor.

Naročnik ne spreminja razpisne dokumentacije.

Lep pozdrav.