Dosje javnega naročila 002825/2019
Naročnik: Turizem Kranjska Gora, Kolodvorska ulica 1C, 4280 Kranjska Gora
Blago: Dobava mobilnega informacijskega centra
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 62.000,40 EUR

JN002825/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 06.05.2019
JN002825/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 05.06.2019
JN002825/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 02.07.2019
JN002825/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 02.07.2019
Zahtevek za revizijo

    JN002825/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
Turizem Kranjska Gora
Kolodvorska ulica 1C
4280
SI
Kranjska Gora
Slovenija
Blaž Veber
blaz.veber@kranjska-gora.eu
+386 45885021

Internetni naslovi
http://www.kranjska-gora.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/307812/Dobava_mobilnega_informacijskega_centra_2019.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=9170
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Dobava mobilnega informacijskega centra
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
98350000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Dobava mobilnega informacijskega centra za potrebe opravljanja dejavnosti naročnika.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
98350000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Lokacija prve postavitve: koordinate 46°27'38"N 13°57'48"E
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je dobava mobilnega informacijskega centra (premične konstrukcije) za potrebe opravljanja dejavnosti naročnika. Informacijski center bo namenjen informiranju obiskovalcev o turistični ponudbi Zgornjesavske doline. Poleg informiranja bo obiskovalcem na voljo gostinska ponudba in možnost nakupa spominkov ter ostalih turističnih storitev. Javno naročilo vključuje tudi prvo sestavljanje konstrukcije na izbrani lokaciji naročnika.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 01.06.2019
Konec: 30.06.2019
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Vsi pogoji so razvidni iz razpisne dokumentacije.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
16.05.2019   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 15.06.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 16.05.2019   12:15


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 13.05.2019   23:59
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
06.05.2019



   Dodatna pojasnila
Datum objave: 14.05.2019   17:19
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v dokumentaciji pod toćko 7. navajate, da mora konstrukcija biti popolnoma razstavljiva na kraju samem, in sicer na posamezne dele z največjimi dimenzijskimi merami 400 cm x 150 cm .
Iz tlorisa je razvidno, da so zunanje dimenzije 4.941 mm x 8.052 mm.
Streha mora biti izvedena kot ravna streha (z minimalnim naklonom, potrebnim za odtekanje padavinskih voda).

Glede na tlorisne dimenzije in zahteve po največjih dimenzijskih merah za posamezne dele izvedba, ki jo navajate ni izvedljiva.
Predlagamo podaljšani strešni nosilci na minimalno 4941 mm ( v kolikor se upošteva še minimalno daljša streha, ki bo služila kot zaščita pred padavinami pa več kot 4941 mm) ali izvedba v dvokapnico.

Prosimo za jasen odgovor, ki bo skladen z vsemi navedbami v razpisni dokumentaciji in vašim odgovorom.

ODGOVOR

Spoštovani.

Maksimalne dimenzijske mere posameznih delov, iz katerih bo sestavljena konstrukcija, je naročnik določil glede na dimenzije vozil, ki jih bo uporabljal za premike konstrukcije na nadaljnje lokacije. Slednje je navedeno tudi v razpisni dokumentaciji (glej 7. točko tehničnih specifikacij).

Dimenzijske mere posameznih delov 400 cm x 150 cm so torej opredeljene kot največje možne mere. Ponudniki pa lahko oddajo tudi ponudbo za konstrukcijo, ki bo sestavljena iz manjših kosov.

Glede na navedeno je izvedba konstrukcije v tlorisnih dimenzijah, kot izhajajo iz razpisne dokumentacije, možna.