Dosje javnega naročila 002829/2019
Naročnik: JAVNI ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE, Poljanska cesta 40, 1000 Ljubljana
Storitve: Restavriranje premične opreme (pohištva) na gradu Brdo
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 81.960,00 EUR

JN002829/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 06.05.2019
JN002829/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 06.06.2019
JN002829/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.07.2019
JN002829/2019-ODL01P1 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.07.2019
JN002829/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 29.08.2019
JN002829/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 26.09.2019
JN002829/2019-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 26.09.2019
Zahtevek za revizijo

    JN002829/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
JAVNI ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE
Poljanska cesta 40
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
g. Marko Šerbel
marko.serbel@zvkds.si
+386 12343186
+386 12343176

Internetni naslovi
http://www.zvkds.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Dostop do razpisne dokumentacije je omejen. Nadaljnje informacije so na voljo na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/307841/7._430-9-07-2019_Restavriranje_premične_opreme_na_gradu_Brdo.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=10192
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Restavriranje premične opreme (pohištva) na gradu Brdo
Referenčna številka dokumenta: 430-9-07/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
39100000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Zavod za varstvo kulturne dediščine (v nadaljevanju: naročnik oz. ZVKDS) vabi vse zainteresirane ponudnike, da predložijo ponudbo za oddajo naročila po odprtem postopku v skladu s 4. členom Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) (Uradni list RS, št. 91/15), veljavnimi podzakonskimi predpisi s področja javnega naročanja in z zahtevami iz razpisne dokumentacije za:

»Restavriranje premične opreme (pohištva) na grad Brdo«
V razpisni dokumentaciji je naročnik natančno opisal predmet javnega naročila in merila za izbor ponudnika. Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu s to razpisno dokumentacijo ter izpolnjevati vse pogoje za udeležbo v predmetnem postopku oddaje javnega naročila.

Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani ponudniki pridobijo na Portalu javnih naročil
(http://www.enarocanje.si).
II.1.5 Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 76.440,00 EUR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Restavriranje premične opreme (stilno pohištvo) na gradu Brdo
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
39100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Grad Brdo, 4000 Kranj
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet tega razpisa je restavriranje pohištva navedenega v katalogu nepremične opreme v gradu Brdo. Pohištvo se restavrira skladno z navodili v katalogu. Vso omenjeno pohištvo se nahaja primerno zaščiteno v gradu Brdo. Izbrani ponudnik prevzame pohištvo na objektu in ga po končanem restavriranju in potrditvi ZVKDS vrne na objekt. Vsi podatki o pohištvu se nahajajo v katalogu nepremične opreme.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 31.380,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 7
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Restavriranje premične opreme (pohištva Stilles) na gradu Brdo
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
39100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Grad Brdo, 4000 Kranj
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet tega razpisa je restavriranje pohištva navedenega v katalogu nepremične opreme v gradu Brdo. Pohištvo se restavrira skladno z navodili v katalogu. Vso omenjeno pohištvo se nahaja primerno zaščiteno v gradu Brdo. Izbrani ponudnik prevzame pohištvo na objektu in ga po končanem restavriranju in potrditvi ZVKDS vrne na objekt. Vsi podatki o pohištvu se nahajajo v katalogu nepremične opreme.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 45.060,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 7
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Seznam in kratek opis pogojev se natančneje nahaja v razpisni dokumentaciji.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Seznam in kratek opis pogojev se natančneje nahaja v razpisni dokumentaciji.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
12.06.2019   11:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 12.06.2019   11:10
Kraj: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=9132


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 03.06.2019   11:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
JAVNI ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE
Poljanska cesta 40
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
06.05.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.