Dosje javnega naročila 002837/2019
Naročnik: DOM UPOKOJENCEV IN OSKRBOVANCEV IMPOLJCA, Arto 13, 8293 Studenec
Blago: Sukcesivna dobava sanitetnega in zdravstvenega materiala
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 190.686,00 EUR

JN002837/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 07.05.2019
JN002837/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.07.2019
JN002837/2019-ODL01P1 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.07.2019
JN002837/2019-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.07.2019
JN002837/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 01.10.2019
JN002837/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 19.10.2019
JN002837/2019-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 19.10.2019
JN002837/2019-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 19.10.2019
JN002837/2019-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 19.10.2019
JN002837/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 28.05.2020
JN002837/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 28.05.2020
JN002837/2019-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 28.07.2020
JN002837/2019-X02 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 04.08.2020
JN002837/2019-ODL03 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 06.11.2020
Zahtevek za revizijo

    JN002837/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
DOM UPOKOJENCEV IN OSKRBOVANCEV IMPOLJCA
Arto 13
8293
SI
Studenec
Slovenija
mojca.androjna@duo-impoljca.si, Mojca Androjna
mojca.androjna@duo-impoljca.si
+386 78161400
+386 78141643

Internetni naslovi
http://www.impoljca.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Dostop do razpisne dokumentacije je omejen. Nadaljnje informacije so na voljo na:
URL: http://www.sib-mb.si/
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=9188
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Socialno varstvo


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Sukcesivna dobava sanitetnega in zdravstvenega materiala
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33000000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Sukcesivna dobava sanitetnega in zdravstvenega materiala, s sklenitvijo okvirnih sporazumov za obdobje treh (3) let.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Material za oskrbo stanovalcev
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33600000
33700000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Material za oskrbo stanovalcev
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Dezinfekcijska sredstva in kreme
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33600000
33700000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dezinfekcijska sredstva in kreme
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Sredstva za osebno higieno
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33600000
33700000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sredstva za osebno higieno
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: Zaščitne rokavice
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
18100000
33100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Zaščitne rokavice
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
22.05.2019   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 22.05.2019   12:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 17.05.2019   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
07.05.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 09.05.2019   14:44
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Prosimo, da razbijete 1. sklop na posamezne artikle ali na več manjših sklopov (npr. sklop za igle, kanile in brizge), saj imate v omenjenem sklopu zajetih več vrst različnih artiklov, katere vam v celoti lahko ponudi le točno določena veledrogerija.
Na tak način onemogočate ostalim ponudnikom, da se prijavimo na vaš razpis. V kolikor dopustite tudi ostalim, da se prijavimo na vaš razpis, boste prejeli več konkurenčnih ponudb in delovali v skladu s pravili javnega naročanja.

Hvala za razumevanje in lepo pozdravljeni,

ODGOVOR
Naročnik pri oblikovanju sklopov izhaja prvotno iz svojih potreb, saj je pri oblikovanju sklopov avtonomen, pri čemer upošteva vse zahteve, ki izhajajo iz zakona, še posebej načelo gospodarnosti, učinkovitosti in načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki. Celovit sklop oblikovan po zahtevah in potrebah naročnika tako ne pomeni kršenja konkurence, saj lahko privede tudi do ugodnejših nabavnih cen zaradi stroškov, ki jih lahko ima naročnik pri večjem številu dobaviteljev, saj ta strošek v končni fazi plača sam- preko višjih nabavnih cen, posrednih stroškov povezanih z naročanjem in prevzemom blaga ali preko dodatne obremenitve svojih zaposlenih. Vsi ponudniki, tudi tisti, ki imajo v svojem programu le nekaj artiklov, imajo vseeno možnost ponuditi celoten sklop bodisi samostojno, preko različnih dobaviteljev in/ali proizvajalcev, bodisi v okviru skupne ponudbe (slednje jim je dopuščeno in ne zahtevano tudi v tem primeru).
Naročnik pri tem poudarja, da relevanten trg ne pomeni zgolj domačega (nacionalnega) trga, saj ravno na tem področju veliko dobaviteljev posluje preko partnerjev s celotnega trga EU, ki jim priskrbijo ugodne ponudbe. Naročnikova obveznost ni, da se prilagaja vsakemu posameznemu dobavitelju in prilagaja sklope posameznim željam. Naročnikova odločitev o celovitosti tega sklopa je tako iz navedenih razlogov logična, razumna, sorazmerna in gospodarna, zato naročnik sestave sklopa ne bo spreminjal.
Datum objave: 13.05.2019   16:11
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Nikjer v razpisni dokumentaciji ni naveden datum od kdaj do kdaj velja okvirni sporazum, navajate samo veljavnost 3 let.

Prosim, da navedete točen datum od kdaj do kdaj bo veljal okvirni sporazum in sporazum.

Lep pozdrav.

ODGOVOR
Na strani 2 od 16 v 1. RD povabilo je navedeno: Sklenitev okvirnih sporazumov za obdobje treh (3) let;
s predvidenim pričetkom: 15. 7. 2019.
Datum objave: 14.05.2019   07:58
VPRAŠANJE
SKLOP 3,
ZAP 9 ALI VAM LAHKO PONUDIMO NAMESTO ARTIKLA Z VOLUMNOM 115 ML ARTIKEL Z VOLUMNOM 100ML, CENO PA PRERAČUNAMO NA 115ML?
ZAP 10 ALI VAM LAHKO PONUDIMO NAMESTO ARTIKLA Z VOLUMNOM 250 ML ARTIKEL Z VOLUMNOM 500ML, CENO PA PRERAČUNAMO NA 250ML?
ZAP 11 ALI VAM LAHKO PONUDIMO NAMESTO ARTIKLA Z VOLUMNOM 250 ML ARTIKEL Z VOLUMNOM 300ML, CENO PA PRERAČUNAMO NA 250ML?

ODGOVOR
Lahko.Datum objave: 21.05.2019   08:32
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

Ali lahko v sklopu 3, pod zap. št. 10 - mleko za telo - lahko ponudimo 400 ml in ceno preračunamo na 250 ml ?

Hvala in lep pozdrav.

VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Zanima nas ali lahko v sklopu 3, št. 9, ponudimo losjon po britju v pakiranju 100 ml (ceno bomo preračunali na 115 ml). Hvala. Lp

VPRAŠANJE
Pozdravljeni. Ali lahko v sklopu 3, pod zap. št. 4 ponudimo trdo milo 90 g in ceno preračunamo na 100g? Hvala in lep pozdrav.

VPRAŠANJE
Spoštovani,

ali lahko v sklopu 3, pod zap. št. 3 ponudimo pakiranje 300 ml in ceno preračunamo na 500 ml ? Hvala.

VPRAŠANJE
Spoštovani.

zanima nas ali lahko v sklopu 3 pod zaporedno št 5 - zobna pasta - ponudimo pakiranje 75 ml ali 125 ml, ter ceno preračunamo na 100 ml/kos?

Hvala.

ODGOVOR
Lahko, ceno potrebno preračunati na razpisano enoto mere.