Dosje javnega naročila 002839/2019
Naročnik: JAVNO PODJETJE KOMUNALA SLOVENJ GRADEC d.o.o., Pameče 177A, 2380 Slovenj Gradec
Gradnje: Asfaltiranje odseka ceste OŠ - Prevolnik (LC 377311) v Zgornjem Razborju
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN002839/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 07.05.2019
JN002839/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 29.05.2019
JN002839/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 10.07.2019
Zahtevek za revizijo

    JN002839/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
JAVNO PODJETJE KOMUNALA SLOVENJ GRADEC d.o.o.
Pameče 177A
2380
SI033
Slovenj Gradec
Slovenija
Maja Šuler
info@komusg.si
+386 28812040

Internetni naslovi
http://komusg.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.komusg.si/vsa-javna-narocila/ArticleID/495/Naro%C4%8Dilo-male-vrednosti-Asfaltiranje-odseka-ceste-O%C5%A0-Prevolnik-LC-377311-v-Zgornjem-Razborju
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=9189
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Okolje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Asfaltiranje odseka ceste OŠ - Prevolnik (LC 377311) v Zgornjem Razborju
Referenčna številka dokumenta: I-NMV-3Šu/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233100
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Asfaltiranje odseka ceste OŠ - Prevolnik (LC 377311) v Zgornjem Razborju
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI03 - Vzhodna Slovenija, SI033 - Koroška
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Zgornji Razbor, Mestna občina Slovenj Gradec
II.2.4 Opis javnega naročila
Asfaltiranje odseka ceste OŠ - Prevolnik (LC 377311) v Zgornjem Razborju
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 1
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
V razpisni dokumentaciji


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
22.05.2019   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 22.07.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 22.05.2019   09:05
Kraj: v elektronski obliki preko aplikacije https://ejn.gov.si/eJN2.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 16.05.2019   08:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
07.05.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 16.05.2019   08:22
VPRAŠANJE
Naročnik ni objavil ESPD obrazca. Ali ga ni potrebno prilagati? Prosimo za odgovor.

ODGOVOR

Pozdravljeni.
Naročnik je na svoji internetni strani objavil ESPD obrazec. Obrazec je potrebno priložiti v ponudbi.

Lep pozdrav