Dosje javnega naročila 003025/2019
Naročnik: ELEKTRO PRIMORSKA podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Erjavčeva ulica 22, 5000 Nova Gorica
Storitve: RTP 110/20 KV LUCIJA OBNOVA TRANSFORMATORSKEGA POLJA TR 1
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 131.796,34 EUR

JN003025/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 14.05.2019
JN003025/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 09.07.2019
JN003025/2019-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 07.08.2019
JN003025/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 24.09.2019
JN003025/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 24.09.2019
Zahtevek za revizijo

    JN003025/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: infrastrukturnem področju
I.1 Ime in naslovi
ELEKTRO PRIMORSKA podjetje za distribucijo električne energije, d.d.
Erjavčeva ulica 22
5000
SI
Nova Gorica
Slovenija
Miran Žnideršič, komisija za javna naročila
javna.narocila@elektro-primorska.si
+386 53396600
+386 53396705

Internetni naslovi
http://www.elektro-primorska.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.elektro-primorska.si/razpisi/aktualni-razpisi-1
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=9220
na zgoraj navedeni naslov.
I.6 Glavna področja dejavnosti
Električna energija


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: RTP 110/20 KV LUCIJA OBNOVA TRANSFORMATORSKEGA POLJA TR 1
Referenčna številka dokumenta: 11-S/NMV/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
51000000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Obnova 110 kv transformatorskega polja TR1, Natančnejši opis je v razpisni dokumentaciji.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
51112000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Obnova 110 kV transformatorskega polja TR1, Natančnejši opis je v razpisni dokumentaciji.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 16.09.2019
Konec: 30.10.2019
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
13.06.2019   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 11.09.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 13.06.2019   13:00
Kraj: Portal e-jn za elektronsko oddajo ponudb.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 29.05.2019   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
14.05.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 30.05.2019   07:50
VPRAŠANJE
Spoštovani

V RD je navedeno , da je potrebno predložiti referenco za izvedbo gradbenih del v višini 100.000 Eur. Ali je to velja za dejanskega izvajalca gradbenih del , ki je taka dela že izvajal in ali je potem takega dejanskega izvajalca nominirati kot podizvajalca oz. partnerja.ODGOVOR št.1
Referenčni pogoj lahko ponudnik izpolnjuje skupaj s partnerjem, oziroma podizvajalcem.
Datum objave: 30.05.2019   07:50
VPRAŠANJE
Zdravo

Skladno z RD je zahtevano , da vodja del razpolag z ustreznimi referencami . Ali se bodo štele za ustrezen tudi reference vodje del, ki je na objektu opravljal funkcijo vodje posameznih del in ni podpisoval dokazila o zanesljivosti objekta , ki se je izvajal.

Prosim za točen odgovor , da bomo lahko pripravili popolno ponudbo.

ODGOVOR št.2
Kot ustrezne reference so bodo štele le reference vodje gradbišča oziroma vodja gradnje.