Dosje javnega naročila 003111/2019
Naročnik: OBČINA IDRIJA, Mestni trg 1, 5280 Idrija
Gradnje: Modernizacija LC 130150 Rebro - Ledinsko Razpotje in asfaltacije lokalnih cest
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 316.673,45 EUR

JN003111/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 16.05.2019
JN003111/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.06.2019
JN003111/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 17.07.2019
JN003111/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 19.07.2019
Zahtevek za revizijo

    JN003111/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA IDRIJA
Mestni trg 1
5280
SI
Idrija
Slovenija
Maja Petrovčič
Maja.Petrovcic@idrija.si
+386 53734509
+386 53734531

Internetni naslovi
https://www.idrija.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.idrija.si
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=9388
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Modernizacija LC 130150 Rebro - Ledinsko Razpotje in asfaltacije lokalnih cest
Referenčna številka dokumenta: 4300-1/2019 NMV 03/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je modernizacija lokalne ceste LC 130 150 Rebro-Ledinsko Razpotje ter asfaltacije lokalnih cest.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45262620
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: LC 130 150 Rebro - Ledinsko Razpotje in lokalne ceste po krajevnih skupnostih Občine Idrija
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je modernizacija lokalne ceste LC 130 150 Rebro-Ledinsko Razpotje, ki zajema preddela, zemeljska dela, izdelavo voziščne konstrukcije, odvodnjavanje in izdelavo devetih podporni zidov ter asfaltacije lokalnih cest po krajevnih skupnostih Občine Idrija.
Pogodbena dela, ki se bodo izvajala v dveh fazah, morajo biti dokončana do:
V letu 2019 - 1.faza, ki v okviru modernizacije LC 130 150 Rebro-Ledinsko Razpotje zajema preddela, zemeljska dela, voziščne konstrukcije, odvodnjavanje, izdelavo podporni zidov I, II, III in IV (v skladu s popisom del) in opremo ceste ter asfaltacije LC - do 1.9.2019.
V letu 2020 - 2.faza, ki v okviru modernizacije LC 130 150 Rebro-Ledinsko Razpotje zajema izdelavo podpornih zidov V, VI, VII, VIII in IX (v skladu s popisom del) ter asfaltacije LC - do 1.6.2020.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 20.06.2019
Konec: 01.06.2020
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
31.05.2019   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 31.05.2019   10:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 24.05.2019   09:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
16.05.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.