Dosje javnega naročila 003053/2019
Naročnik: OSNOVNA ŠOLA MOKRONOG, Gubčeva cesta 4, 8230 Mokronog
Blago: SUKCESIVNA DOBAVA KONVENCIONALNIH IN EKOLOŠKIH ŽIVIL
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 263.339,37 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN003053/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 14.05.2019
JN003053/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 28.05.2019
JN003053/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.07.2019
JN003053/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 19.08.2019
JN003053/2019-C02 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 24.10.2019
JN003053/2019-C03 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 03.02.2020
JN003053/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 27.05.2020
JN003053/2019-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 27.05.2020
JN003053/2019-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 27.05.2020
JN003053/2019-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 27.05.2020
JN003053/2019-Pog05 - Pogodba, objavljeno dne 27.05.2020
JN003053/2019-Pog06 - Pogodba, objavljeno dne 27.05.2020
JN003053/2019-Pog07 - Pogodba, objavljeno dne 27.05.2020
JN003053/2019-Pog08 - Pogodba, objavljeno dne 27.05.2020
JN003053/2019-Pog09 - Pogodba, objavljeno dne 27.05.2020
JN003053/2019-Pog10 - Pogodba, objavljeno dne 27.05.2020
JN003053/2019-Pog11 - Pogodba, objavljeno dne 27.05.2020
JN003053/2019-Pog12 - Pogodba, objavljeno dne 27.05.2020
JN003053/2019-Pog13 - Pogodba, objavljeno dne 27.05.2020
JN003053/2019-Pog14 - Pogodba, objavljeno dne 27.05.2020
JN003053/2019-Pog15 - Pogodba, objavljeno dne 27.05.2020
JN003053/2019-Pog16 - Pogodba, objavljeno dne 27.05.2020
JN003053/2019-Pog17 - Pogodba, objavljeno dne 27.05.2020
JN003053/2019-Pog18 - Pogodba, objavljeno dne 27.05.2020
JN003053/2019-Pog19 - Pogodba, objavljeno dne 27.05.2020
JN003053/2019-C04 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 28.05.2020
JN003053/2019-C05 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 16.07.2020
JN003053/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 26.08.2020
JN003053/2019-C06 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 05.11.2020
JN003053/2019-C07 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 04.02.2021
JN003053/2019-C08 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 04.05.2021
Zahtevek za revizijo

    JN003053/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 093-224276
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
OSNOVNA ŠOLA MOKRONOG
Gubčeva cesta 4
8230
SI
Mokronog
Slovenija
TAJNIŠTVO
os.mokronog@guest.arnes.si
+386 73498220
+386 73498230

Internetni naslovi
https://www.osmokronog.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/308131/RAZPISNA_DOKUMENTACIJA-OŠ_MOKRONOG.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=9372
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Izobraževanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: SUKCESIVNA DOBAVA KONVENCIONALNIH IN EKOLOŠKIH ŽIVIL
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15000000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
SUKCESIVNA DOBAVA KONVENCIONALNIH IN EKOLOŠKIH ŽIVIL
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: MLEKO IN MLEČNI IZDELKI
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
MLEKO IN MLEČNI IZDELKI
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
živila iz shem kakovosti15

Cena – Ponder:
85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: MESO IN MESNI IZDELKI
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
MESO IN MESNI IZDELKI
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
živila iz shem kakovosti15

Cena – Ponder:
85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: PERUTNINSKO MESO IN IZDELKI
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15112000
15131500
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
PERUTNINSKO MESO IN IZDELKI
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
živila iz shem kakovosti15

Cena – Ponder:
85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: RIBE
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15220000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
RIBE
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
živila iz shem kakovosti15

Cena – Ponder:
85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: SVEŽA ZELENJAVA IN SADJE
Številka sklopa: 5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
SVEŽA ZELENJAVA IN SADJE
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 6

II.2.1 Naslov
Naslov: ZAMRZNJENA ZELENJAVA IN SADJE
Številka sklopa: 6
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
ZAMRZNJENA ZELENJAVA IN SADJE
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
živila iz shem kakovosti15

Cena – Ponder:
85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 7

II.2.1 Naslov
Naslov: ŽITA, MLEVSKI IZDELKI IN TESTENINE
Številka sklopa: 7
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
ŽITA, MLEVSKI IZDELKI IN TESTENINE
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
živila iz shem kakovosti15

Cena – Ponder:
85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 8

II.2.1 Naslov
Naslov: ZAMRZNJENI IZDELKI IZ TESTA
Številka sklopa: 8
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15896000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
ZAMRZNJENI IZDELKI IZ TESTA
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
živila iz shem kakovosti15

Cena – Ponder:
85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 9

II.2.1 Naslov
Naslov: KRUH, PEKOVSKO PECIVO
Številka sklopa: 9
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15810000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
KRUH, PEKOVSKO PECIVO
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
živila iz shem kakovosti15

Cena – Ponder:
85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 10

II.2.1 Naslov
Naslov: SPLOŠNO PREHRAMBENO BLAGO
Številka sklopa: 10
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15200000
15330000
15400000
15600000
15800000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
SPLOŠNO PREHRAMBENO BLAGO
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
živila iz shem kakovosti15

Cena – Ponder:
85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 11

II.2.1 Naslov
Naslov: EKOLOŠKO MLEKO IN EKOLOŠKI MLEČNI IZDELKI
Številka sklopa: 11
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
EKOLOŠKO MLEKO IN EKOLOŠKI MLEČNI IZDELKI
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 12

II.2.1 Naslov
Naslov: EKOLOŠKI KRUH IN EKOLOŠKO PEKOVSKO PECIVO
Številka sklopa: 12
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15810000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
EKOLOŠKI KRUH IN EKOLOŠKO PEKOVSKO PECIVO
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 13

II.2.1 Naslov
Naslov: EKOLOŠKO SVEŽE SADJE IN ZELENJAVA
Številka sklopa: 13
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
EKOLOŠKO SVEŽE SADJE IN ZELENJAVA
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 14

II.2.1 Naslov
Naslov: EKOLOŠKI SADNI SOK
Številka sklopa: 14
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15320000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
EKOLOŠKI SADNI SOK
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 15

II.2.1 Naslov
Naslov: EKOLOŠKO MESO
Številka sklopa: 15
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
EKOLOŠKO MESO
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
NAVEDENO V RAZPISNI DOKUMENTACIJI
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Seznam in kratek opis meril za izbor:
NAVEDENO V RAZPISNI DOKUMENTACIJI

III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:
NAVEDENO V RAZPISNI DOKUMENTACIJI

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
NAVEDENO V RAZPISNI DOKUMENTACIJI

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z več gospodarskimi subjekti.
Predlagano največje število udeležencev v okvirnem sporazumu:
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
20.06.2019   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 20.06.2019   12:05


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 24.05.2019   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
OSNOVNA ŠOLA MOKRONOG
Gubčeva cesta 4
8230
Mokronog
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
14.05.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 16.05.2019   08:05
VPRAŠANJE
Spoštovani,

zanima nas na kakšen način boste preverjali ali dostavljeno blago ustreza merilu višja kakovost , tekom izvajanja javnega naročila? Na primer kako konkretno bo naročnik preverjal, ali je dostavljeno meso ali zelenjava res meso oziroma zelenjava pridelovalca, katerega certifikat bo ponudnik predložil pri prijavi na javni razpis? Ali bo moral ponudnik pri vsaki dostavi predložiti certifikat ali boste sami preverjali kakovost in poreklo?

Obveščamo vas, da bomo redno spremljali ali bodo izbrani ponudniki dejansko izdobavljali blago, za katerega so prejeli dodatne točke!

Lep pozdrav


ODGOVOR

Spoštovani,

naročnik je v razpisni dokumentaciji podrobno opisal, katere certifikate bo upošteval.
Ker gre za certifikate iz shem kakovosti, je kontrola pri dobavi zelo preprosta, saj mora biti zagotovljena sledljivost standarda, za katerega boste ponudniki predložili certifikate.

lp


Datum objave: 17.05.2019   10:00
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v razpisni dokumentaciji smo zasledili, da naročnik želi dostavo 1-2x tedensko.
Glede na blago, ki ga dostavljamo imamo ponudniki različno prilagojen način dostave ter smo različno logistično organizirani, nekateri vozijo z mnogo več vozili, nekateri z manj, glede na količino ter tudi vrsto blaga, ki ga dostavljamo.
Zato prosimo naročnika, naj sporoči ali bi mu za sklope živil, ki se hranijo na sobni temperaturi in imajo daljši rok trajanja, zadostovala dostava enkrat tedensko, gre za sklope kot so:
7. sklop živil: ŽITA, MLEVSKI IZDELKI IN TESTENINE
10. sklop živil: SPLOŠNO PREHRAMBENO BLAGO

Seveda pa se bomo dobavitelji trudili, da naročnik prejme živila ob medsebojno dogovorjenem času, v izrednih primerih pa poiskali skupno rešitev.
Hvala,
Lep pozdrav,


ODGOVOR

Spoštovani,

dostava za 7. sklop živil: ŽITA, MLEVSKI IZDELKI IN TESTENINE in 10. sklop živil: SPLOŠNO PREHRAMBENO BLAGO, bil nam zadoščala 1 x na teden, pod pogojem, da bi bila dostava ob četrtkih ali petkih.

lp

Datum objave: 20.05.2019   13:09
VPRAŠANJE
Spoštovani!

18. Kakao prah 100 g, min 20% kakvovih delcev - kakovosten izdelek ima minimalno 20% kakavovega masla in ne delcev. Prosimo za popravek. Hvala.

Lep pozdrav.


ODGOVOR

Popravljamo opis:

18. Kakao prah 100 g, min. 20% kakavovega masla


lp

Datum objave: 21.05.2019   14:56
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Vljudno prosimo za odgovore na naslednja vprašanja. Hvala že v naprej.

7. sklop živil: ŽITA, MLEVSKI IZDELKI IN TESTENINE
13. Beli riž okroglozrnati 1. vrste 1 kg razpisano imate večjo količino, ali lahko ponudimo izdelek v 5kg pakiranju?
16. Riž tri žita 1 kg ali naročnik želi izdelek, mešanica riž, pira, ješprenj?
18. Koruzni kosmiči 250 g - 1000 g naročnika prosimo za informacijo, ali ponudimo izdelek, ki ne vsebuje sladkorja, saj je dosti bolj zdrav za otroke?
23. Kosmiči s sadjem in čokolado 40 g lonček izdelek z jagodo in čokolado se dobi v 50g pakiranju in ne v 40g. Prosimo za popravek.
24. Ovseni kosmiči 1 kg ovsene kosmiče na trgu smo našli le v 500g pakiranju. Ali jih lahko ponudimo?
26. Jušna zakuha, rezanci 1 kg ali lahko ponudimo izdelek v 500g pakiranju?
28. Testenine, svedri 1 kg ali lahko ponudimo izdelek v 500g ali pa v 5kg, saj imate razpisano zelo veliko količino izdelka?
29. Valoviti široki rezanci 1kg, jajčni izdelek obstaja samo v 500g pakiranju. Ali ga lahko ponudimo? Prosimo za popravek.
34. Vodni vlivanci za prilogo 1 kg izdelek je mogoče dobaviti samo v 500g ali v 2kg pakiranju. Ali ga lahko ponudimo v predlagani gramaturi? Prosimo za popravek.
39. Crispy kruhki polnozrnati 160 g proizvajalec Crispyjev Žito, nam je poslal informacijo, da so sedanji kruhki Crispy ukinjeni. Nismo še prejeli navodil, s čim jih bodo nadomestili. Naročnika tako prosimo, da izdelek umakne iz popisa.
40. Grisini polnozrnati 100 g ali lahko ponudimo izdelek v 125g ali v 180g pakiranju, saj v 100g izdelka ne najdemo?
43. Mlinci 500 g - 1 kg razpisano imate veliko količino izdelka. Ali lahko ponudimo izdelek v 5kg pakiranju?

10. sklop živil: SPLOŠNO PREHRAMBENO BLAGO
13. Poper črni, mleti, 40 g ali lahko ponudimo izdelek v 100g pakiranju?
36. Pašteta kokošja 27 g, 26 % kuhanega kokošjega mesa, brez konzervansov ali lahko ponudimo izdelek, ki vsebuje minimalno 26% kuhanega kokošjega mesa? Izdelka, ki bi imel točno zahtevanega mesa, na trgu ne najdemo. Hvala
37. Pašteta tuna 30 g, 32 % kuhanega tuninega mesa, brez konzervansov ali lahko ponudimo izdelek, ki vsebuje minimalno 30% kuhanega tuninega mesa?
40. Porcijski *Rio-mare 80 g ne razumemo kaj želite ali namaz tunin Rio mare ali tuna Rio mare v 80g pakiranju? V kolikor želite tuno Rio mare, zahtevajte tuno vrste »tunnus albacares«. V kolikor tega ne boste storili, boste dobili ponudbe dosti cenejših različic tega izdelka.
49. Višnjev kompot 650 g - 3 kg ali lahko ponudimo izdelek v 4250g pakiranju, razlika od 3kg+35% je zelo majhna?
53. Marmelada porcijska 28 g, različni okusi, vsaj 45 % sadni delež v razpisni dokumentaciji na strani 17 imate zapisano, da se moramo ravnati po Priročniku z merili kakovosti za živila v vzgojno-izobraževalnih ustanovah. V Priročniku na strani 124 piše, da morajo biti vse marmelade in džemi brez konzervansov. Vse porcijske marmelade vsebujejo konzervanse. Ali želite, da vam ponudimo izdelek v kozarcu in brez konzervansov, ali izdelek v porcijskem pakiranju in s konzervansi. Povejte kaj ponudimo?
62. Paradižnikovi pelati, 400 g ali lahko ponudimo izdelek v 800g pakiranju?
64. Grah, konzerva, 4 kg ali lahko ponudimo izdelek v 2500g pakiranju?
65. Fižol stročji, 4 kg ali lahko ponudimo izdelek v 2500g pakiranju?
66. Fižol v zrnju 4 kg ali lahko ponudimo izdelek v 2500g pakiranju?
72. Lešniki mleti 100 g izdelek smo našli v 200g pakiranju. V 100g ga ne najdemo. Ali ga lahko ponudimo?
73. Piškoti polnozrnati 140 g Medex* - v kolikor želite izdelek kot Medex, zahtevajte izdelek iz 5ih žit, ki je ekološke izdelave. Hvala
79. Desert brezmlečni rižev z okusom 2x100g ali lahko ponudimo izdelek v 4x100g pakiranju?
96. Polnozrnati krekerji , brez sledov jajc, oreščkov, mleka izdelek ni polnozrnat temveč več-zrnat. Ali ga lahko vseeno ponudimo?
100. Koruzni kosmiči 250 g, brez sledov glutena, jajc, mleka in oreščkov ali lahko ponudimo izdelek v 375g pakiranju?

Lep pozdrav.


ODGOVOR
Pozdravljeni,
posredujemo odgovore:

7. sklop živil: ŽITA, MLEVSKI IZDELKI IN TESTENINE
13. Beli riž okroglozrnati 1. vrste 1 kg razpisano imate večjo količino, ali lahko ponudimo izdelek v 5kg pakiranju?
ne

16. Riž tri žita 1 kg ali naročnik želi izdelek, mešanica riž, pira, ješprenj?
da

18. Koruzni kosmiči 250 g - 1000 g naročnika prosimo za informacijo, ali ponudimo izdelek, ki ne vsebuje sladkorja, saj je dosti bolj zdrav za otroke?
Popravljamo opis:
18. Koruzni kosmiči brez dodanega sladkorja, 250 g - 1000 g

23. Kosmiči s sadjem in čokolado 40 g lonček izdelek z jagodo in čokolado se dobi v 50g pakiranju in ne v 40g. Prosimo za popravek.
Popravljamo opis:
23. Kosmiči s sadjem in čokolado 50 g lonček

24. Ovseni kosmiči 1 kg ovsene kosmiče na trgu smo našli le v 500g pakiranju. Ali jih lahko ponudimo?
da

26. Jušna zakuha, rezanci 1 kg ali lahko ponudimo izdelek v 500g pakiranju?
da

28. Testenine, svedri 1 kg ali lahko ponudimo izdelek v 500g ali pa v 5kg, saj imate razpisano zelo veliko količino izdelka?
lahko 5 kg

29. Valoviti široki rezanci 1kg, jajčni izdelek obstaja samo v 500g pakiranju. Ali ga lahko ponudimo? Prosimo za popravek.
da

34. Vodni vlivanci za prilogo 1 kg izdelek je mogoče dobaviti samo v 500g ali v 2kg pakiranju. Ali ga lahko ponudimo v predlagani gramaturi? Prosimo za popravek.
lahko 2 kg

39. Crispy kruhki polnozrnati 160 g proizvajalec Crispyjev Žito, nam je poslal informacijo, da so sedanji kruhki Crispy ukinjeni. Nismo še prejeli navodil, s čim jih bodo nadomestili. Naročnika tako prosimo, da izdelek umakne iz popisa.
brišemo artikel
Popravljamo opis:
39. Hrustljavi rženi kruhki, kot Wasa, 230 g

40. Grisini polnozrnati 100 g ali lahko ponudimo izdelek v 125g ali v 180g pakiranju, saj v 100g izdelka ne najdemo?
lahko 180g

43. Mlinci 500 g - 1 kg razpisano imate veliko količino izdelka. Ali lahko ponudimo izdelek v 5kg pakiranju?
da10. sklop živil: SPLOŠNO PREHRAMBENO BLAGO
13. Poper črni, mleti, 40 g ali lahko ponudimo izdelek v 100g pakiranju?
da

36. Pašteta kokošja 27 g, 26 % kuhanega kokošjega mesa, brez konzervansov ali lahko ponudimo izdelek, ki vsebuje minimalno 26% kuhanega kokošjega mesa? Izdelka, ki bi imel točno zahtevanega mesa, na trgu ne najdemo. Hvala
lahko 26 % kuhanega kokošjega mesa

37. Pašteta tuna 30 g, 32 % kuhanega tuninega mesa, brez konzervansov ali lahko ponudimo izdelek, ki vsebuje minimalno 30% kuhanega tuninega mesa?
Popravljamo opis:
37. Pašteta tuna 27 g, min. 30 % kuhanega tuninega mesa, brez konzervansov

40. Porcijski *Rio-mare 80 g ne razumemo kaj želite ali namaz tunin Rio mare ali tuna Rio mare v 80g pakiranju? V kolikor želite tuno Rio mare, zahtevajte tuno vrste »tunnus albacares«. V kolikor tega ne boste storili, boste dobili ponudbe dosti cenejših različic tega izdelka.
Popravljamo opis:
40. Tuna vrste »tunnus albacares« kot Rio-mare, 80 g

49. Višnjev kompot 650 g - 3 kg ali lahko ponudimo izdelek v 4250g pakiranju, razlika od 3kg+35% je zelo majhna?
ne, potrebujemo manjša pakiranja

53. Marmelada porcijska 28 g, različni okusi, vsaj 45 % sadni delež v razpisni dokumentaciji na strani 17 imate zapisano, da se moramo ravnati po Priročniku z merili kakovosti za živila v vzgojno-izobraževalnih ustanovah. V Priročniku na strani 124 piše, da morajo biti vse marmelade in džemi brez konzervansov. Vse porcijske marmelade vsebujejo konzervanse. Ali želite, da vam ponudimo izdelek v kozarcu in brez konzervansov, ali izdelek v porcijskem pakiranju in s konzervansi. Povejte kaj ponudimo?
porcijsko s konzervansi

62. Paradižnikovi pelati, 400 g ali lahko ponudimo izdelek v 800g pakiranju?
da

64. Grah, konzerva, 4 kg ali lahko ponudimo izdelek v 2500g pakiranju?
da

65. Fižol stročji, 4 kg ali lahko ponudimo izdelek v 2500g pakiranju?
da

66. Fižol v zrnju 4 kg ali lahko ponudimo izdelek v 2500g pakiranju?
da

72. Lešniki mleti 100 g izdelek smo našli v 200g pakiranju. V 100g ga ne najdemo. Ali ga lahko ponudimo?
da

73. Piškoti polnozrnati 140 g Medex* - v kolikor želite izdelek kot Medex, zahtevajte izdelek iz 5ih žit, ki je ekološke izdelave. Hvala
Popravljamo opis:
73. Bio keksi s 5 žiti, kot Medex, 140 g

79. Desert brezmlečni rižev z okusom 2x100g ali lahko ponudimo izdelek v 4x100g pakiranju?
da

96. Polnozrnati krekerji , brez sledov jajc, oreščkov, mleka izdelek ni polnozrnat temveč več-zrnat. Ali ga lahko vseeno ponudimo?
da

100. Koruzni kosmiči 250 g, brez sledov glutena, jajc, mleka in oreščkov ali lahko ponudimo izdelek v 375g pakiranju?
da

Lep pozdrav.

Datum objave: 24.05.2019   09:11
VPRAŠANJE
VPRAŠANJE:
7. sklop živil: ŽITA, MLEVSKI IZDELKI IN TESTENINE
9. Pšenična moka bela gladka T400 1 kg - ali lahko ponudimo belo moko T500 1kg?
27. Zvezdice 500 g - 4 kg - ali lahko ponudimo zvezdice 5kg?ODGOVOR


7. sklop živil: ŽITA, MLEVSKI IZDELKI IN TESTENINE
9. Pšenična moka bela gladka T400 1 kg - ali lahko ponudimo belo moko T500 1kg?
da

27. Zvezdice 500 g - 4 kg - ali lahko ponudimo zvezdice 5kg?
ne, potrebujemo manjša pakiranja

lp

Datum objave: 24.05.2019   09:11
VPRAŠANJE
VPRAŠANJE
6. sklop živil: ZAMRZNJENA ZELENJAVA IN SADJE
9. Zamrznjene gozdne gobe 2,5 kg - ali lahko ponudimo jurčke 1kg?


ODGOVOR


6. sklop živil: ZAMRZNJENA ZELENJAVA IN SADJE
9. Zamrznjene gozdne gobe 2,5 kg - ali lahko ponudimo jurčke 1kg?
da

lp

Datum objave: 24.05.2019   13:22
VPRAŠANJE
VPRAŠANJE:
99. Kvinojini kosmiči 350 g, brez sledov glutena, jajc, oreščkov in mleka - ali lahko ponudimo izdelek pakiran po 125g in preračunamo ceno?

Lep pozdrav.


ODGOVOR

10. sklop živil: SPLOŠNO PREHRAMBENO BLAGO
99. Kvinojini kosmiči 350 g, brez sledov glutena, jajc, oreščkov in mleka - ali lahko ponudimo izdelek pakiran po 125g in preračunamo ceno?
lahko

lp


Datum objave: 24.05.2019   13:30
VPRAŠANJE
VPRAŠANJE:
10. sklop živil: SPLOŠNO PREHRAMBENO BLAGO
4. Bazilika 14 g-100 g - ali lahko ponudimo baziliko pakirano po 180g?
11. Origano 14 g -100g - ali lahko ponudimo izdelek pakiran po 135g?
40. Porcijski *Rio-mare 80 g - ali ponudimo tune v sončničnem ali v olivnem olju?
41. Konzervirana tuna v kosih 1705 g - ali želite tuno v sončničnem ali olivnem olju?
47. Majoneza 630g- 950g - ali lahko ponudimo 620g pakiranje?
50. Kompot sadna solata 4,5 kg - ali lahko ponudimo 2,5kg pakiranje?
51. Marmelada - marelična 850 g - 1 kg - ali lahko ponudimo 700g pakiranje, prosimo da spremenite enoto mere iz kom v kg, ali pa določite na katero težo podamo ceno, da bodo ponudbe med seboj primerljive.
63. Gobe-šampijoni rezani 1kg - ali lahko ponudimo 400g pakiranje?
92. Sladoled rižev Valsoia* 1 l - ali lahko ponudimo izdelek pakiran po 500g?


ODGOVOR
Spoštovani,
posredujemo odgovore:

10. sklop živil: SPLOŠNO PREHRAMBENO BLAGO
4. Bazilika 14 g-100 g - ali lahko ponudimo baziliko pakirano po 180g?
da

11. Origano 14 g -100g - ali lahko ponudimo izdelek pakiran po 135g?
da

40. Porcijski *Rio-mare 80 g - ali ponudimo tune v sončničnem ali v olivnem olju?
Popravljamo opis:
40. Tuna vrste »tunnus albacares« v olivnem olju kot Rio-mare, 80 g

41. Konzervirana tuna v kosih 1705 g - ali želite tuno v sončničnem ali olivnem olju?
Popravljamo opis:
41. Konzervirana tuna v kosih v olivnem olju 1705 g

47. Majoneza 630g- 950g - ali lahko ponudimo 620g pakiranje?
lahko

50. Kompot sadna solata 4,5 kg - ali lahko ponudimo 2,5kg pakiranje?
lahko

51. Marmelada - marelična 850 g - 1 kg - ali lahko ponudimo 700g pakiranje, prosimo da spremenite enoto mere iz kom v kg, ali pa določite na katero težo podamo ceno, da bodo ponudbe med seboj primerljive.
Popravljamo mersko enoto:
51. Marmelada - marelična 850 g - 1 kg 4 kg


63. Gobe-šampijoni rezani 1kg - ali lahko ponudimo 400g pakiranje?
lahko samo večje pakiranje 1 kg do 2,5 kg, ceno preračunajte


92. Sladoled rižev Valsoia* 1 l - ali lahko ponudimo izdelek pakiran po 500g?
lahko

lp


Datum objave: 24.05.2019   13:35
VPRAŠANJE
VPRAŠANJE:
10. sklop živil: SPLOŠNO PREHRAMBENO BLAGO
98. Mešanica za muffine 375 g, brez sledov glutena, jajc, oreščkov, mleka - ali lahko ponudimo izdelek, ki vsebuje jajca, oreščke in mleko v sledovih, če je vaš odgovor negativen prosim da izdelek umaknete iz predračuna, ker tak izdelek na trgu ponuja samo en dobavitelj, torej favorizirate tega dobavitelja ker ostali ne moremo oddati ponudbe.
101. Kruhove kocke brez sledov glutena, jajc in mleka - prosim da artikel umaknete iz predračuna ali pa oblikujete sklop za živila brez glutena, kajti tak izdelek ima v svoji ponudi samo en dobavitelj torej favorizirate dobavitelja iz Domžal kajti ostali ponudniki ne moremo oddati ponudbe.
104. Čaj z okusom jagode- vanilije 0,5 kg, brez aditivov, umetnih arom, barvil - ali lahko ponudimo čaj pakiran po 1kg?
106. Planinski čaj 0,5 kg, brez aditivov, umetnih arom, barvil - ali lahko ponudimo čaj pakiran po 1kg?
Lep pozdrav.

ODGOVOR
Spoštovani,

posredujemo odgovore:

10. sklop živil: SPLOŠNO PREHRAMBENO BLAGO
98. Mešanica za muffine 375 g, brez sledov glutena, jajc, oreščkov, mleka - ali lahko ponudimo izdelek, ki vsebuje jajca, oreščke in mleko v sledovih, če je vaš odgovor negativen prosim da izdelek umaknete iz predračuna, ker tak izdelek na trgu ponuja samo en dobavitelj, torej favorizirate tega dobavitelja ker ostali ne moremo oddati ponudbe.
artikel brišemo iz predračuna

101. Kruhove kocke brez sledov glutena, jajc in mleka - prosim da artikel umaknete iz predračuna ali pa oblikujete sklop za živila brez glutena, kajti tak izdelek ima v svoji ponudi samo en dobavitelj torej favorizirate dobavitelja iz Domžal kajti ostali ponudniki ne moremo oddati ponudbe.
artikel brišemo iz predračuna

104. Čaj z okusom jagode- vanilije 0,5 kg, brez aditivov, umetnih arom, barvil - ali lahko ponudimo čaj pakiran po 1kg?
lahko

106. Planinski čaj 0,5 kg, brez aditivov, umetnih arom, barvil - ali lahko ponudimo čaj pakiran po 1kg?
lahko

Lep pozdrav.


Datum objave: 12.06.2019   08:18
Spoštovani,

ponudnike prosimo, da pri pripravi ponudbe v predračunu pri spodaj navedenem artiklu upoštevajo okvirno količino in mersko enoto kot navajamo spodaj.
V predračunu sta postavki pomotoma prazni.


10. sklop živil: SPLOŠNO PREHRAMBENO BLAGO
64. Grah, konzerva, 4 kg okvirna količina=20 merska enota=kg


Predračuna ne bomo popravljali, zato je ponudnikom dovoljeno, da v predračun napišejo okvirno količino in mersko enoto, kot navajamo zgoraj.


Hvala za razumevanje.