Dosje javnega naročila 900047/2019
Naročnik: MINISTRSTVO ZA OBRAMBO 
Blago: Optični instrumenti
ZJNPOV: Postopek zbiranja ponudb po predhodni objavi
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 263.066,16 EUR

JN47/2019 - Obvestilo o naročilu na obrambnem in varnostnem področju po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi (PZPPO1 - ZJNPOV), objavljeno dne 08.05.2019
JN47/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 03.06.2019
JN70/2019 - Obvestilo o oddaji naročila na obrambnem in varnostnem področju po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi (PZPPO2 - ZJNPOV), objavljeno dne 01.07.2019
JN70/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 05.07.2019
Zahtevek za revizijo
    JN47/2019 Obvestilo o naročilu na obrambnem in varnostnem področju po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi (PZPPO1 - ZJNPOV)
   Dodatna pojasnila
OBVESTILO O NAROČILU NA OBRAMBNEM IN VARNOSTNEM PODROČJU PO POSTOPKU ZBIRANJA PONUDB PO PREDHODNI OBJAVI

Blago

Optični instrumenti

Datum objave: 8. 5. 2019
Številka objave: JN47/2019


To obvestilo objavlja na podlagi ZJNPOV oziroma Direktive 2009/81/ESNaročnik po prvem odstavku 3. člena ZJN-2.
I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE: MINISTRSTVO ZA OBRAMBO, Vojkova cesta 55, Kontakt: Tatjana Turinek, SI-1000 Ljubljana.
Tel. +386 12305225. Telefaks +386 14711730. E-pošta tatjana.zaletelj@mors.si.
Internetni naslovi: http://www.mors.si
I.2)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
II.1)NAZIV NAROČILA, KI GA JE DOLOČIL NAROČNIK: NOČNA OPAZOVALNA POSTAJA S TRINOŽCEM
II.2)VRSTA NAROČILA Blago.
II.3)KRATEK OPIS NAROČILA ALI NABAVE: NOČNA OPAZOVALNA POSTAJA S TRINOŽCEM
II.4)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV): 38600000 (Optični instrumenti)
II.5)RAZDELITEV NA SKLOPE: Ne.
II.6)VARIANTE SO DOPUSTNE: ne.
II.7)INFORMACIJE O JAVNEM NAROČILU ALI OKVIRNEM SPORAZUMUII.7.1)Obvestilo se nanaša na javno naročilo.
II.7.2)Informacije o okvirnem sporazumuOcenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazumaII.8)TRAJANJE NAROČILA OZIROMA OKVIRNEGA SPORAZUMA ALI ROK ZA ZAKLJUČEK Trajanje v mesecih: 4 (od oddaje naročila)
III.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Finančna zavarovanja SKLADNO Z RAZPISNO DOKUMENTACIJO.
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajo SKLADNO Z RAZPISNO DOKUMENTACIJO.
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano SKLADNO Z RAZPISNO DOKUMENTACIJO.
III.1.4)Drugi posebni pogoji, ki veljajo za izvedbo naročila, zlasti v zvezi z varnostjo dobave in informacij SKLADNO Z RAZPISNO DOKUMENTACIJO.
III.1.5)Informacije o varnostnem preverjanjuIII.2)POGOJI ZA UDELEŽBOIII.1.6)Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem Ponudnik mora v ponudbi navesti delež naročila, ki ga namerava oddati podizvajalcem (tretjim osebam ali predlaganemu podizvajalcu), ter predmet naročil, za katere jih predlaga.
Ponudnik mora navesti vsako spremembo, ki med izvajanjem pogodbe nastane na ravni podizvajalcev.
III.2.1)Osebni statusPogoji v zvezi z osebnim statusom gospodarskih subjektov (ki lahko privedejo do izključitve), vključno z zahtevami za vpis v poslovni ali trgovinski register Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: SKLADNO Z RAZPISNO DOKUMENTACIJO.
Pogoji v zvezi z osebnim statusom gospodarskih subjektov - podizvajalcev (ki lahko privedejo do izključitve), vključno z zahtevami za vpis v poslovni ali trgovinski register Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: SKLADNO Z RAZPISNO DOKUMENTACIJO.
III.2.2)Poslovno in finančno stanjePogoji v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem gospodarskih subjektov (ki lahko privedejo do izključitve) Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
SKLADNO Z RAZPISNO DOKUMENTACIJO.
Najnižje ravni morebitnih standardov:
SKLADNO Z RAZPISNO DOKUMENTACIJO.
Pogoji v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem gospodarskih subjektov - podizvajalcev (ki lahko privedejo do izključitve) Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
SKLADNO Z RAZPISNO DOKUMENTACIJO.
Najnižje ravni morebitnih standardov:
SKLADNO Z RAZPISNO DOKUMENTACIJO.
III.2.3)Tehnična sposobnostPogoji v zvezi s tehnično in/ali poklicno sposobnostjo gospodarskih subjektov (ki lahko privedejo do izključitve) Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
SKLADNO Z RAZPISNO DOKUMENTACIJO.
Najnižje ravni morebitnih standardov:
SKLADNO Z RAZPISNO DOKUMENTACIJO.
Pogoji v zvezi s tehnično in/ali poklicno sposobnostjo gospodarskih subjektov - podizvajalcev (ki lahko privedejo do izključitve) Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
SKLADNO Z RAZPISNO DOKUMENTACIJO.
Najnižje ravni morebitnih standardov:
SKLADNO Z RAZPISNO DOKUMENTACIJO.
III.2.4)Informacije o pridržanih naročilihIII.3)SPECIFIČNI POGOJI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Informacije o določeni strokiIII.3.2)Osebje, odgovorno za izvedbo storitveIV.1)MERILA ZA IZBIRO PONUDBE Najnizja cena.
IV.2)FAZE POSTOPKA IN UPORABA POGAJANJ ALI E-DRAŽBEIV.2.1)Naročnik bo izvedel postopek v eni fazi da.
IV.2.2)a) Naročnik bo izvedel postopek v dveh fazah: Ne.
IV.2.3)Naročnik bo v postopek vključil pogajanja: da.
IV.2.4)Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.3)ROK ZA PREJEM PONUDB ALI PRIJAV ZA SODELOVANJE: Datum: 24. 5. 2019
Čas: 10:00
IV.4)JEZIKI, V KATERIH JE TREBA VLOŽITI PONUDBE ALI PRIJAVE ZA SODELOVANJE Uradni jeziki EU: SL
IV.5)MINIMALNI ČASOVNI OKVIR, V KATEREM MORA PONUDNIK ZAGOTAVLJATI VELJAVNOST PONUDBE Trajanje v dnevih: 120 (od datuma, dolocenega za prejem ponudb)
IV.6)POGOJI ODPIRANJA PONUDB: Datum: 24. 5. 2019
Čas: 10:30
IV.7)OBJAVA JE HKRATI RAZPISNA DOKUMENTACIJA: Ne.
Internetni naslov dokumentacije:
http://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2019/5/15197-87361111162532655969/
JN_VAB_159_ON-PZPS_2019.zip

IV.8)INFORMACIJE O SREDSTVIH EUIV.9)DODATNE INFORMACIJE O NAROČILU:IV.10)ROK ZA PREJEM PONUDNIKOVIH VPRAŠANJ: Datum: 17. 5. 2019
Čas: 12:00
IV.11)DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 8. 5. 2019
 

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: MERILA ZA IZBOR IN NAČIN IZVEDBE POSTOPKA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • JN70/2019, Blago: Optični instrumenti; datum objave: 1. 7. 2019

.


O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 14.05.2019   12:39
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Naročnika prosimo, da preveri tehnične zahteve v točki 2.8., kjer je navedeno območje spektra: 840m (± 20 m). Predvidevamo, da gre za napako in je pravilen podatek 840 nm (± 20 nm).

Lep pozdrav.

ODGOVOR

Naročnik se zahvaljuje za opozorilo in potrjuje, da je pravilna merska enota nm (nanometer).


Datum objave: 20.05.2019   16:22
VPRAŠANJE
Spoštovani,

V imenu potencialnega ponudnika - priznanega nemškega proizvajalca nočnih opazovalnih postaj - naročnika prosimo, da v točki 1.1. "Dnevna optična opazovanja s povečavo / ang. direct view glass channel" kot ustrezno sprejme tudi produkt, ki za dnevno opazovanje s povečavo uporablja CCD kamero. Zahteve kot so zastavljene trenutno, lahko izpolni zgolj en proizvajalec na trgu, to je Safran Vectronix Moskito TI.

Pojasnilo:
CCD kamera omogoča zahtevano opazovanje s povečavo ter dodatno ponuja zajemanje slik in video zapisov (CCD camera provides pictures and record them at any time + videos). Vsebuje tudi "zoom" opcijo kar presega zmogljivosti zahtevanega "dnevnega optičnega opazovanja s povečavo", ki ima zgolj eno fiksno povečavo. Dodatna prednost CCD kamere je tudi, da ob pogledu v sonce/direkten vir svetlobe uporabnika ne zaslepi.

Upoštevajoč zgornje pojasnilo naročnika prosimo, da zahtevo v točki 1.1 razširi tako, da se lahko poleg Dnevnega optičnega opazovanja s povečavo, ponudi tudi dnevno opazovanje s povečavo preko CCD kamere. Ponujena oprema bo tako v celoti izpolnjevala in presegla osnovne naročnikove zahteve. Vse ostale točke 1.2 - 2.12 iz tabele skladnosti ponujeni produkt v celoti izpolnjuje.

Za pripravo ustrezne in popolne ponudbe ter zaradi zasedenosti principala naročnika prosimo, da rok za oddajo podaljša za 6 delovnih dni in sicer predlagamo datum oddaje in odpiranja 04.06.2019.

Hvala za razumevanje.ODGOVOR

Naročnik ostaja pri zahtevi iz točke 1.1. naprava omogoča dnevno optično opazovanje s povečavo. To je naročnikova minimalna zahteva. Ponudnik lahko ponudi napravo z dodatnimi funkcionalnostmi, vendar mora naprava pri tem izpolnjevati vse zahteve iz razpisne dokumentacije.
Rok za oddajo ponudb ostane nespremenjen.