Dosje javnega naročila 002952/2019
Naročnik: SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE, Cesta maršala Tita 112, 4270 Jesenice
Blago: ZDRAVILA
ZJN-3: Odprti postopek

JN002952/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 10.05.2019
JN002952/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 16.05.2019
JN002952/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.06.2019
JN002952/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 05.08.2019
Zahtevek za revizijo

    JN002952/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 091-218305
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE
Cesta maršala Tita 112
4270
SI
Jesenice
Slovenija
Služba za nabavo in javna naročila, Mateja Hafner Malovrh, univ. dipl. geog. in prof. zgod.
mateja.malovrh@sb-je.si
+386 045868248
+386 045868310

Internetni naslovi
http://www.sb-je.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/308154/RD_ZDRAVILA.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=9202
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: ZDRAVILA
Referenčna številka dokumenta: JN02/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33690000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je nakup zdravil.
Ponudnik lahko predloži ponudbo za eden, več ali vse razpisane artikle.
II.1.5 Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 460.000,00 EUR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33690000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Splošna bolnišnica Jesenice- lekarna
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je nakup zdravil.
Ponudnik lahko predloži ponudbo za eden, več ali vse razpisane artikle.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Kot navedeno v dokumentaciji za oddajo naročila.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Kot navedeno v dokumentaciji za oddajo naročila.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
12.06.2019   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 6 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 12.06.2019   10:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 05.06.2019   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE
Cesta maršala Tita 112
4270
Jesenice
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
08.05.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 15.05.2019   09:55
VPRAŠANJE
Spoštovani,
prosimo da objavite specifikacijo produktov tako, da ponudnikom za vpogled v produkte ni potrebno pridobiti kode za vpis v sistem ipd...

hvala

ODGOVOR
Pozdravljeni,

navedeni javni razpis vključuje dobavo zdravil za Splošno bolnišnico Jesenice, gre za učinkovine, ki so bile doslej sestavni del skupnega javnega razpisa z Ministrstvom za zdravje. Učinkovine so razpisane kot en artikel za artikel, torej niso razdeljene v zaključene skope. S pridobitvijo gesla vam je enostavno omogočen dostop do vseh 400 razpisanih artiklov z opisi, kot so navedene učinkovine, želena pakiranja in podobno. V kolikor želite, da vam v ekcelu pošljemo samo nazive razpisanih učinkovin, ki ne predstavlja ponudbenega predračuna se obrnite na mail, ki je naveden v razpisni dokumentaciji.

Lep pozdrav.Datum objave: 20.05.2019   10:02
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Pod #ZDR0620 je razpisan artikel:
#LE009881 LINEZOLID Kabi 2mg/ml infuzija 10x300ml linezolid z delovno šifro 147072

Ker smo pri omenjenem artiklu spremenili vsebnik, nas zanima na kakšen način lahko ponudimo novo zdravilo, ki ima delovno šifro 147520?

Lep pozdrav,

ODGOVOR
Lahko, samo pod nadrejeni artikel (ZDR0620), ne pod LE009881.Datum objave: 20.05.2019   10:04
VPRAŠANJE
Spoštovani,

#ZDR0716 natrijev klorid 9 mg/1 ml polietilenska vrečka 2000 ml, enaka nastavka, za dializo, raztopina za infundiranje 10 VSE
1. Kaj pomeni kratica VSE? Ali to pomeni polietilenski vsebnik oz. vrečko?
2. Ali lahko ponudimo 1500 ml, saj 2000 ml na slovenskem tržišču ni več dobavljiva?

Hvala in lep pozdrav.


ODGOVOR
1 VSE je vsebnik.
2. Ne, ker imamo 1500 ml drug nadrejeni artikel in ne gre za enakovredno.

Lep pozdrav.Datum objave: 23.05.2019   14:18
VPRAŠANJE
Spoštovani,

odgovornost naročnika je, da definira svoje potrebe za predmet razpisa - zdravila, na osnovi katerih ponudniki oddajo svoje zavezujoče ponudbe. Glede na to, da je razumljivo, da so natančne količine zdravil, za katere ustanova predvideva, da jih bo v določenem obdobju potrebovala, težje predvidljive, pozivamo naročnika, da določi dopustno odstopanje od razpisnih in s tem tudi zavezujočih količin do +/- 10% ali podobno. Za nemoteno preskrbo bolnišnice z zdravili je za ponudnike ta podatek nujen ter mora biti za naročnika zavezujoč, zato pozivamo naročnika, da ustrezno dopolni razpisno dokumentacijo. V nasprotnem primeru ni mogoče pričakovati, da bodo ponudniki lahko izpolnili svoje obveznosti po pogodbi in poskrbeli za nemoteno preskrbo bolnišnice z zdravili.

V kolikor pa smatrate, da je z vaše strani nemogoče predvideti potrebe za vašo ustanovo, je pa nerealno pričakovati, da bo za to skrbel ponudnik. Torej, v kolikor se ne morete ali ne želite zavezati k nakupu zavezujočih količin (z nekim razumnim odstopanjem) pa vas pozivamo da iz razpisnih pogojev izvzamete penaliziranje dobaviteljev (na primer kritni kup) za zamude v dobavah zdravil.

V poslovnem odnosu se pričakuje, da so obveznosti pogodbenih partnerjev, naročnika in ponudnika, uravnotežene.

Lep pozdrav.


ODGOVOR

Pozdravljeni,

natančne količine zdravil, ki jih bo bolnišnica potrebovala so težko predvidljive, zato bo naročnik dobavljal razpisane količine zdravil, pri čemer je dopustno odstopanje od razpisanih količin do +/- 30%.

Lep pozdrav,


Datum objave: 04.06.2019   11:25
VPRAŠANJE
Spoštovani,

V 21.člen Pogodbe naštevate, kdaj naročnik lahko predčasno odstopi od pogodbe. Med drugim kot razlog naštevate tudi:
- če je izvedeno novo predmetno javno naročilo, naročnik o dnevu pravnomočnosti pisno obvesti dobavitelja;
- če zaradi sprememb v poslovanju ne bi več potreboval dobave blaga ali zaradi drugih poslovnih razlogov;
- če naročnik naknadno, tekom rabe, ugotovi, da blago kljub izpolnjevanju vseh pogojev iz razpisne dokumentacije ni primerno za uporabo.

Na koncu dodajate, da lahko unovčite zavarovanje. Tako oblikovan člen je neustrezen, saj določate, da zavarovanje lahko unovčite tudi v primerih, ki so na strani naročnika.

Predlagamo, da člen ustrezno korigirate.

ODGOVOR

Pozdravljeni,

4. odstavek 21. člena osnutka pogodbe se po novem glasi:

Naročnik si pridružuje pravico, da v primeru prekinitve te pogodbe iz naštetih razlogov v prvih 8. alinejah drugega odstavka tega člena unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Lp,
Datum objave: 04.06.2019   11:31
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Prosimo za obrazložitev določbe 16.člena pogodbe, in sicer: Stranki bosta vse medsebojne dogovore, podatke in dokumentacijo, ki so predmet te pogodbe in bodo označeni za zaupne ali bo iz vsebine mogoče sklepati, da gre za podatke zaupne narave, varovali kot poslovno skrivnost ves čas trajanja pogodbe in jih ne bosta neupravičeno uporabljali v svojo korist oziroma komercialno izkoriščali ali posredovali tretjim osebam izven organizacij, ki niso vključene v izvajanje nalog predmeta te pogodbe.

Glede na to, da je javno naročilo javno objavljeno, kot tudi ponudbe in odločitev, prosimo, da pojasnite na katere podatke se nanaša zgornja zahteva.

ODGOVOR

Pozdravljeni,

Nekateri obrazci razpisne dokumentacije vsebujejo zaupne podatke ponudnika, do katerih ima dostop samo naročnik. Celotna ponudbena dokumentacija je sestavni del pogodbe in s tem so sestavni del pogodbe tudi podatki, ki so zaupne narave.

LP,


Datum objave: 04.06.2019   11:34
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
V RD določate:
da zagotavlja dobavni rok za vsa registrirana zdravila, ki so predmet tega razpisa največ 48 ur (oz. manj v nujnih primerih po predhodnem dogovoru z naročnikom) od potrditve naročila na lokacijo naročnika ter dostavo na dan in uro, ki ju določi naročnik;

Zahteva je sama sebi v nasprotju. Če je dobavni rok največ 48 h, potem ne morete določiti dan in uro. Poleg tega je določitev točne ure povsem nerazumljiva zahteva, saj dobavitelj nima vpliva na prometne razmere.

lp

ODGOVOR

Naročnik je v razpisni dokumentaciji navedel, da je dobava zdravil v času delovanja bolnišnične lekarne to je vsak delovni dan od 7 -15. ure. Rok za dobavo zdravil pa je najkasneje 48 ur od potrditve naročila.

LP,


Datum objave: 04.06.2019   11:35
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

V RD postavljate zahtevo: " da bodo ponujena zdravila v času objave razpisa dostopna na trgu RS oz. morajo biti zdravila, ki jih ponuja v posameznem obdobju prisotna na trgu tudi ves čas trajanja pogodbe za posamezno obdobje;"

Predlagamo. da zahtevo dopolnite: ...razen v primeru trajnega ali začasnega prenehanja"

ODGOVOR

Pozdravljeni,
naročnik svojo zahtevo v razpisni dokumentaciji razširja z navedbo: ..razen v primeru trajnega ali začasnega prenehanja".

LP,


Datum objave: 04.06.2019   11:38
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Iz tehničnih zahtev razpisne dokumentacije izhaja, da mora ponudnik o začasnem ali stalnem prenehanju opravljanja prometa z zdravilom ali motnjah v preskrbi z zdravilom naročnika obvestiti najpozneje 2 meseca pred uveljavitvijo odločitve o prenehanju opravljanja prometa z zdravilom, razen v primeru višje sile. Ponudnik je v zvezi s tovrstno informacijo vezan na posameznega dobavitelja. Ponudnik žal ne more vnaprej vedeti, kdaj bo tako informacijo pridobil in se ne more vezati na tako dolg rok 2 mesecev. Predlagamo, da besedilo umaknete oziroma besedilo korigirate v smislu, da ponudnik naročniku posreduje tako informacijo, v najkrajšem času, ko zanjo sam izve.

ODGOVOR

Pozdravljeni,

Naročnik sprejema predlog ponudnika, kar bo upošteval ob dobavah zdravil.

LP,


Datum objave: 07.06.2019   13:05
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Iz razpisne dokumentacije izhaja: "da ima ponudnik za vse ponujene artikle, razen za neregistrirana in nujna zdravila, sklenjene pogodbe s proizvajalci oziroma predstavniki proizvajalcev v Republiki Sloveniji."
Zahteva je za zdravila preveč drastična in neizvedljiva. Distributer nima vpliva na zahteve in določitve proizvajalcev zdravil, kako bo dobavljal blago v RS.
Predlagamo, da to določbo v celoti črtate, saj s tem omejujete nastop dobaviteljev in posledično nabor zdravil na trgu, ki pa je že reguliran s strani države (cene zdravil).

ODGOVOR


Pozdravljeni,

Ponudnik mora izpolnjevati vse zahteve v skladu z Zakonom o zdravilih in ostalo veljavno zakonodajo s področja zdravil, ki jo bo naročnik tudi upošteval pri javnem razpisu za zdravila.

LP,