Dosje javnega naročila 002898/2019
Naročnik: KOMUNALNO PODJETJE VELENJE Izvajanje komunalnih dejavnosti, d.o.o, Koroška cesta 37B, 3320 Velenje
Gradnje: Obnova magistralnega vodovoda na Partizanski cesti 1. faza
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 180.406,55 EUR

JN002898/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 09.05.2019
JN002898/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 13.05.2019
JN002898/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 05.06.2019
JN002898/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 03.07.2019
JN002898/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 03.07.2019

    JN002898/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
KOMUNALNO PODJETJE VELENJE Izvajanje komunalnih dejavnosti, d.o.o
Koroška cesta 37B
3320
SI034
Velenje
Slovenija
Tomaž Prasnic
tomaz.prasnic@kp-velenje.si
+386 38961166
+386 38961127

Internetni naslovi
http://www.kp-velenje.si/

MESTNA OBČINA VELENJE
Titov trg 1
3320
SI034
Velenje
Slovenija
Gašper Koprivnikar
gasper.koprivnikar@velenje.si
+386 38961570

Internetni naslovi
http://www.velenje.si

OBČINA ŠOŠTANJ
Trg svobode 12
3325
SI034
Šoštanj
Slovenija
Simon Usar
simon.usar@sostanj.si
+386 38984347

Internetni naslovi
http://www.sostanj.si

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI
Šmartno ob Paki 69
3327
SI034
Šmartno ob Paki
Slovenija
Drago Kovač
drago.kovac@smartnoobpaki.si
+386 38984952

Internetni naslovi
http://www.smartnoobpaki.si

I.2 Skupno javno naročanje
Naročilo vključuje skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.kp-velenje.si
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=9248
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Okolje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Obnova magistralnega vodovoda na Partizanski cesti 1. faza
Referenčna številka dokumenta: KPV-25-2019/IV/SIR-105810-TP
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45230000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je obnova oz. gradnja projekta »Obnova magistralnega vodovoda na Partizanski cesti 1. faza«, in sicer obnova magistralnega vodovoda vrivanje PE cevi DN 315 v jekleno cev DN 500 v dolžini 550 m.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45231000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI034 - Savinjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Mestna občina Velenje
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je obnova oz. gradnja projekta »Obnova magistralnega vodovoda na Partizanski cesti 1. faza«, in sicer;
obnova magistralnega vodovoda vrivanje PE cevi DN 315 v jekleno cev DN 500 v dolžini 550 m (od LT. 23890 do križišča pri trgovini Mercator v Pesju)
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 2
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Skladno z razpisno dokumentacijo.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
23.05.2019   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.08.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 23.05.2019   11:00
Kraj: Portal e-JN.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 15.05.2019   09:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
09.05.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 13.05.2019   08:38
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v popisu del je navedeno, da se uvleče cev DN 315, fazonski kosi pa so navedeni za cev DN 355. Zanima nas, ali se bo uvlekla cev DN 315 ali DN 355?
Hvala za odgovor.


ODGOVOR
Spoštovani!
Uvleče se cev DN 315, zato se upoštevajo fazonski kosi za cev DN 315.
Naročnik bo objavil popravek Obrazca 11.

Lep pozdrav!