Dosje javnega naročila 002903/2019
Naročnik: MESTNA OBČINA NOVA GORICA, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica
Gradnje: Izgradnja nadstreška nad prešo in balirnico CERO Nova Gorica s predhodno izdelavo PZI projektne dokumentacije
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 104.150,91 EUR

JN002903/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 09.05.2019
JN002903/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 14.05.2019
JN002903/2019-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 15.05.2019
JN002903/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 04.06.2019
JN002903/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 17.07.2019
JN002903/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 17.07.2019
Zahtevek za revizijo

    JN002903/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA NOVA GORICA
Trg Edvarda Kardelja 1
5000
SI
Nova Gorica
Slovenija
Tanja Žgur, Tanja Žgur
tanja.zgur@nova-gorica.si
+386 53350175
+386 53021271

Internetni naslovi
http://www.nova-gorica.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.nova-gorica.si/zadnje-objave/2019050909092562/
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=9247
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izgradnja nadstreška nad prešo in balirnico CERO Nova Gorica s predhodno izdelavo PZI projektne dokumentacije
Referenčna številka dokumenta: 430-14/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Izgradnja nadstreška nad prešo in balirnico CERO Nova Gorica s predhodno izdelavo PZI projektne dokumentacije
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI043 - Goriška
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Izgradnja nadstreška nad prešo in balirnico CERO Nova Gorica s predhodno izdelavo PZI projektne dokumentacije
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 120
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Pogoji so določeni v razpisni dokumentaciji


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
23.05.2019   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 23.08.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 23.05.2019   09:10


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 16.05.2019   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
09.05.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 15.05.2019   08:44
VPRAŠANJE
Spoštovani

Glede na zahtevane reference tako izvajalca kot vodje del nas zanima ali boste kot ustrezno referenco upoštevali tudi izvedbo povsem primerljivega montažnega objekta iz jeklenih konstrukciji večjih dimenzij na betonskih temeljih z edino razliko , da je tovrstni objekt krit z drugo kritino ( trapezna pločevina ) ob tem , da je ta naš referenčni objekt izveden tehnološko bolj zahtevna.
Na ta način bi nam kot ponudniku omogočili prijavo popolne ponudbe in s tem povečali obseg potencialnih ponudnikov .

V upanju , da boste našo pršijo upoštevali se vam zato zahvaljujem.

ODGOVOR

naročnik bo dopolnil referenco, ki se na novo glasi:

Ponudnik mora kot obvezni pogoj predložiti najmanj eno (1) referenco izgradnje primerljivega montažnega objekta iz jeklene konstrukcije in strehe iz PVC platna ali druge primerljive kritine, površine najmanj 400m², ki jo je v obdobju zadnjih petih let od datuma objave tega naročila uspešno izvedel.

Ponudnik mora imenovati vodjo del, ki bo pri izvedbi javnega naročila izvajal funkcijo vodje del po GZ oziroma odgovornega vodjo del po ZGO-1, ki mora izpolnjevati naslednje pogoje:
- Opravljen mora imeti strokovni izpit za vodjo del iz področja gradbeništva in biti vpisan v Imenik aktivnih vodij del pri IZS
- Imeti mora visokošolsko izobrazbo s področja gradbeništva najmanj na ravni prve stopnje (dipl.inž.grad.)
- Predložiti mora najmanj eno (1) referenco, ki izkazuje, da je v zadnjih 5 letih od objave tega javnega naročila opravljal funkcijo odgovornega vodje del pri izgradnji primerljivega montažnega objekta iz jeklene konstrukcije in strehe iz PVC platna ali druge primerljive kritine, površine najmanj 400m².

naročnik bo objavil popravek


Datum objave: 15.05.2019   16:02
VPRAŠANJE
Pozdrav

Ali bo naročnik kot ustrezno reference upošteval tudi objekte, ki so tehnično ustrezni niso pa v celoti zaključeni in za katetre še ni bilo izdano uporabno dovoljenje.

Hvala za odgovor

ODGOVOR


Naročnik bo kot ustrezno referenco upošteval tiste objekte za katere je podpisan zapisnik o prevzemu del