Dosje javnega naročila 002914/2019
Naročnik: Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana
Blago: Nakup varovalnih elektro-ograj s spremljajočo opremo za varovanje drobnice, čebelnjakov in drugega premoženja - ponovitev JN
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN002914/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 09.05.2019
JN002914/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.05.2019
JN002914/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 20.05.2019
Zahtevek za revizijo

    JN002914/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
Zavod za gozdove Slovenije
Večna pot 2
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Mateja Garafolj
zgs.tajnistvo@zgs.si
+386 14700050

Internetni naslovi
http://www.zgs.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.zgs.si/
ESPD: http://www.zgs.si/
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=9255
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nakup varovalnih elektro-ograj s spremljajočo opremo za varovanje drobnice, čebelnjakov in drugega premoženja - ponovitev JN
Referenčna številka dokumenta: 430-529/2019 - ponovitev JN
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
31600000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Nakup varovalnih elektro-ograj s spremljajočo opremo za varovanje drobnice, čebelnjakov in drugega premoženja
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za največje število sklopov: 3
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Nakup opreme za namene projekta Interreg SLO-HR410 Carnivora Dinarica, DS T3, aktivnost T3.1
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
31600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Zavod za gozdove Slovenije, Centralna enota, Večna pot 2, 1000 Ljubljana.
II.2.4 Opis javnega naročila
Nakup varovalnih elektro-ograj s spremljajočo opremo za varovanje drobnice, čebelnjakov in drugega premoženja
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 7
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Identifikacijska oznaka projekta Interreg SLO-HR410 Carnivora Dinarica, DS T3, aktivnost T3.1

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Nakup opreme za namene projekta LIFE DINALP BEAR (LIFE13 NAT/SI/000550), akcija C2
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
31600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Nakup varovalnih elektro-ograj s spremljajočo opremo za varovanje drobnice, čebelnjakov in drugega premoženja
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 7
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Identifikacijska oznaka projekta LIFE DINALP BEAR (LIFE13 NAT/SI/000550), akcija C2

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Nakup opreme za namene projekta LIFE Lynx (LIFE16 NAT/SI/000634), akcija C9
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
31600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Nakup varovalnih elektro-ograj s spremljajočo opremo za varovanje drobnice, čebelnjakov in drugega premoženja
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 7
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Identifikacijska oznaka projekta LIFE Lynx (LIFE16 NAT/SI/000634), akcija C9


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Naročnik objavlja razpisno dokumentacijo in obrazec ESPD na naročnikovi spletni strani http://www.zgs.si/
Ponudnik odda vso razpisno dokumentacijo na portal e-JN.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
17.05.2019   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 19.08.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 17.05.2019   09:30
Kraj: Portal e-JN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 14.05.2019   09:00

Dodatne informacije:
Naročnik ponovno objavlja razpisno dokumentacijo in obrazec ESPD na naročnikovi spletni strani http://www.zgs.si/
Ponudnik odda vso razpisno dokumentacijo na portal e-JN.
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
09.05.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.